Naukowcy sprawdzili skuteczność amantadyny w leczeniu po TBI. Zaskakujące wnioski

Autor: LJ • Źródło: PUB Med17 stycznia 2022 15:10

Naukowcy porównali skuteczność amantadyny, modafinilu i standardowej opieki (SOC) w zaburzeniach świadomości po urazowym uszkodzeniu mózgu. Jakie wnioski?

Naukowcy sprawdzili skuteczność amantadyny w leczeniu po TBI. Zaskakujące wnioski
Amandatyna, modafinil i standardowa opieka: co jest najskuteczniejsze w urazowym uszkodzeniu mózgu? (fot. ShutterStock))
  • Badacze przeprowadzili badanie porównujące amantadynę, modafinil i standard opieki w ostrym leczeniu zaburzeń świadomości po ciężkim urazowym uszkodzeniu mózgu
  • Przeanalizowali dane dorosłych pacjentów z TBI hospitalizowanych między 1 stycznia 2017 roku a 31 września 2020 roku, którzy otrzymali leczenie amantadyną, modafinilem lub opiekę standardową
  • W ocenie badaczy, w tym badaniu pacjenci z TBI nie odnieśli korzyści z amantadyny lub modafinilu w porównaniu z terapiami SOC

Amantadyna, modafinil i SOC w urazowym uszkodzeniu mózgu pod lupą badaczy

Badacze przeprowadzili badanie porównujące amantadynę, modafinil i standard opieki w ostrym leczeniu zaburzeń świadomości po ciężkim urazowym uszkodzeniu mózgu (Clin Neuropharmacol. 2022 Jan-Feb 01;45(1):1-6).

Urazowe uszkodzenie mózgu (ang. traumatic brain injury, TBI), czyli uraz wewnątrzczaszkowy jest efektem bezpośredniego działania siły zewnętrznej (uraz pierwotny) lub pośrednio wskutek gwałtownego zadziałania na mózgowie sił przyspieszenia lub hamowania (uraz wtórny).

W pierwszym przypadku skutkiem może być uszkodzenie tkanek miękkich (grożące często wstrząsem krwotocznym), złamanie kości pokrywy czaszki, ogniska stłuczeń w obrębie mózgowia, krwiaki wewnątrzczaszkowe oraz rozlane uszkodzenie aksonów. Uraz wtórny jest powodowany najczęściej niedokrwieniem i niedotlenieniem, co prowadzi do obrzęku mózgu.

Wielu pacjentów z ciężkim TBI ma uporczywe zaburzenia świadomości. W niektórych zaburzeniach neurologicznych stosowane są leki: amantadyna i modafinil. Dotychczas jednak nie zgłoszono porównania tych dwóch leków w TBI. Dlatego naukowcy porównali skuteczność amantadyny, modafinilu i standardowej opieki (SOC) w zaburzeniach świadomości po TBI.

Po amantadynie i modafinilu pacjenci z TBI nie odnieśli korzyści

Badacze przeanalizowali dane dorosłych pacjentów z TBI hospitalizowanych między 1 stycznia 2017 roku a 31 września 2020 roku, którzy otrzymali leczenie amantadyną, modafinilem lub opiekę standardową.

Zbieranie danych obejmowało: dane demograficzne, zmianę w skali Glasgow (GCS, skala do oceny stopnia zaburzeń po urazie głowy), lokalizację krwotoku, czas trwania leczenia, długość pobytu na oddziale intensywnej terapii i w szpitalu, działania niepożądane leków i podawane jednocześnie leki uspokajające.

Pacjenci w grupach amantadyny i modafinilu zostali dopasowani w stosunku 1:2 do pacjentów, którzy otrzymywali terapie SOC. Pierwszorzędowym punktem końcowym była zmiana GCS ≥ 3 od stanu wyjściowego do wypisu.

Kryteria włączenia do badania spełniło 142 pacjentów.

Leczenie rozpoczęto średnio 8 dni od przyjęcia. Pacjenci z grupy SOC doświadczyli większej poprawy GCS i krótszego pobytu w szpitalu w porównaniu z amantadyną. Zmiana w GCS ≥ 3 od rozpoczęcia leczenia do wypisu ze szpitala wystąpiła u 46,5 proc. pacjentów amantadyny i 53,8 proc. pacjentów z modafinilem.

W ocenie badaczy, w tym badaniu pacjenci z TBI nie odnieśli korzyści z amantadyny lub modafinilu w porównaniu z terapiami SOC; nie stwierdzono różnic między grupami leków.

- Konieczne są dalsze badania w celu ustalenia, czy dodanie amantadyny lub modafinilu w kilka tygodni po TBI przyniesie korzyści - podsumowali naukowcy.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum