MZ: stale bierzemy pod uwagę kwestię bezpieczeństwa lekowego przy decyzjach refundacyjnych

Autor: LJ • Źródło: Rynek Zdrowia24 listopada 2021 12:50

Minister zdrowia poinformował Rynek Zdrowia, że uwzględnia kwestie bezpieczeństwa lekowego przy podejmowaniu decyzji refundacyjnych. Zapowiada też pojawienie się projektu ustawy o badaniach klinicznych.

Ministerstwo Zdrowia odpowiedziało na nasze pytania dotyczące polityki lekowej i badań klinicznych (fot. LJ)
  • W najbliższym czasie projekt ustawy o badaniach klinicznych zostanie skierowany pod obrady Stałego Komitetu Rady Ministrów
  • Minister zdrowia stale bierze pod uwagę kwestię bezpieczeństwa lekowego przy decyzjach refundacyjnych
  • Planuje wprowadzenie w ustawie refundacyjnej mechanizmu, który pozwala zwiększyć znaczenie wpływu działalności inwestycyjnej wnioskodawcy w zakresie związanym z ochroną zdrowia na terytorium RP

Podczas sesji "Oblicza bezpieczeństwa lekowego kraju" odbywającej się w ramach tegorocznego Forum Rynku Zdrowia, omawiane były zagadnienia dotyczące m.in. nowelizacji ustawy refundacyjnej, strategii dotyczącej polityki lekowej państwa i propozycji rozwiązań w zakresie dróg do zbudowania suwerenności lekowej kraju.

Strategia polityki lekowej

Czytaj także: Jeden minister chce niskich cen leków, drugi - rozwoju przemysłu. To nie do pogodzenia?

W trakcie dyskusji pod adresem resortu zdrowia padło kilka pytań. Zwróciliśmy się do ich adresata o odpowiedzi. Oto one:

Jakie systemy i jakie zachęty zostaną zaproponowane przedsiębiorcom polskim i europejskim wytwarzającym leki w związku z zapewnianiem bezpieczeństwa lekowego kraju?

Ministerstwo Zdrowia: Kwestie te są zawarte w projekcie ustawy nowelizującej ustawę o refundacji. Trwa jeszcze analiza zgłoszonych uwag do projektu.

W uzasadnieniu do ustawy wskazano m.in. wprowadzenie w ustawie mechanizmu, który pozwala zwiększyć znaczenie wpływu działalności inwestycyjnej wnioskodawcy w zakresie związanym z ochroną zdrowia na terytorium RP, zwłaszcza uwzględniający aspekt produkcji leków na terytorium RP, bądź wykorzystania do produkcji takich leków substancji czynnej wyprodukowanej na terytorium RP - jako zachęty do rozwoju produkcji substancji czynnych i leków w kraju.

Działanie to realizuje również reformę wskazaną w projekcie dot. rozwoju potencjału leków i wyrobów medycznych polegającą na wprowadzeniu zmian w prawodawstwie krajowym w celu zwiększenia bezpieczeństwa dostaw i rozwiązania problemu niedoborów leków za pomocą konkretnych środków.

Czy minister będzie brał pod uwagę bezpieczeństwo lekowe przy decyzjach refundacyjnych?

Minister zdrowia stale bierze pod uwagę kwestię bezpieczeństwa lekowego przy decyzjach refundacyjnych.

Trwają prace nad ustawą o badaniach klinicznych

Kiedy ministerstwo zdrowia wróci do prac nad ustawą o badaniach klinicznych?

Prace nad ustawą o badaniach klinicznych są cały czas prowadzone. W związku z bardzo dużą liczbą uwag zgłoszonych do projektu ww. ustawy na etapie uzgodnień i konsultacji publicznych, prace na tym etapie trwają dłużej niż zakładaliśmy, niemniej jednak w najbliższym czasie projekt zostanie skierowany pod obrady Stałego Komitetu Rady Ministrów.

Czytaj: Co z ustawą o badaniach klinicznych? List otwarty do ministra zdrowia

Czy planowane jest udostępnianie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji dostępu do informacji o RSS, które są zawierane?

Informacje na ten temat są zawarte w projekcie ustawy nowelizującej ustawę o refundacji.

Zmiana w art. 35 – dodanie ust. 1a ma na celu zapewnienie Agencji dostępu do informacji o funkcjonujących instrumentach dzielenia ryzyka (RSS).

Czy planowana jest większa jawność poprzez umożliwienie AOTMiT publikowania uzasadnień do rekomendacji bez anonimizacji?

Nie ma takich planów, w procesie konsultacji nikt nie zgłaszał takich potrzeb.

Czytaj: Ustawa refundacyjna. Dużo rozwiązań, za które zapłacą pacjenci. Ale są też pozytywy

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum