MZ nie ingeruje w sferę orzeczniczą inspektorów farmaceutycznych

Autor: LJ • Źródło: Sejm30 września 2021 14:20

Za wydawanie zezwoleń lub zmiany w zezwoleniach na prowadzenie aptek odpowiada inspekcja farmaceutyczna. Nie ma podstaw prawnych do bezpośredniej ingerencji Ministra Zdrowia w sferę orzeczniczą inspekcji.

To organy Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej prowadzą postępowania w przedmiocie wydania lub przeniesienia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej - odpowiada resort zdrowia (fot. Luiza Jakubiak)
  • MZ: Postępowania w przedmiocie wydania lub przeniesienia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej prowadzą organy Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej
  • Minister zdrowia nie ingeruje bezpośrednio w sferę orzeczniczą wojewódzkich inspektorów farmaceutycznych oraz Głównego Inspektora Farmaceutycznego w tym zakresie
  • W okresie od 25 czerwca 2017 r. do dnia 24 czerwca 2021 r. 577 przedsiębiorców otrzymało pozwolenia na prowadzenie apteki. W tym czasie zamknięto 1982 placówki

Poseł Tadeusz Tomaszewski w interpelacji do ministra zdrowia zajął się sprawą "skutecznej egzekucji przepisów antykoncentracyjnych zawartych w nowelizacji Prawa farmaceutycznego, tzw. aptece dla aptekarza".

Przytoczył opinię Naczelnej Rady Aptekarskiej, której zdaniem, "zarówno na etapie wydawania nowych zezwoleń, jak i w ramach przenoszenia zezwoleń dotyczących funkcjonujących aptek oraz zmian własnościowych w spółkach kapitałowych dochodzi bardzo często do naruszeń przepisów ustawy Prawo farmaceutyczne".

Chodzi o art. 99 ust. 4 ustawy Prawo farmaceutyczne.

W ocenie NRA, rzeczywistymi podmiotami kontrolującymi zezwolenia i apteki stają się podmioty, które co do zasady nie mogą prowadzić apteki, oraz podmioty, które z uwagi na stopień koncentracji zezwoleń nie mogą uzyskiwać kolejnych zezwoleń.

Naczelna Rada Aptekarska przypomina, że minister zdrowia we wspólnej deklaracji z 2020 r. zwanej „Strategią na rzecz rozwoju aptek” zobowiązał się do podjęcia prac na rzecz "skutecznego egzekwowania stosowania przepisów antykoncentracyjnych, w tym ustanawiających zakaz prowadzenia więcej niż 4 aptek w skali kraju lub 1 proc. aptek w skali województwa, zwiększenia nadzoru oraz kar za ich naruszenie".

Czytaj także: Strategia na rzecz rozwoju aptek w 13 punktach

Ministerstwo nie ingeruje w postępowania prowadzone przez WIF i GIF

Jak podkreśla w odpowiedzi wiceminister zdrowia, Maciej Miłkowski, adresatem zarzutów Izby powinny być organy Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej, które prowadzą postępowania w przedmiocie wydania lub przeniesienia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej.

- Państwową Inspekcją Farmaceutyczną kieruje Główny Inspektor Farmaceutyczny, który w ramach przyznanych uprawnień ustala kierunki działania Inspekcji Farmaceutycznej, koordynuje i kontroluje wykonywanie zadań przez wojewódzkich inspektorów farmaceutycznych, jak również pełni funkcję organu II instancji w stosunku do decyzji wojewódzkich inspektorów farmaceutycznych - przypomina.

Co prawda, Minister Zdrowia sprawuje nadzór nad Głównym Inspektorem Farmaceutycznym, jednak - jak wskazano powyżej - stosowanie przepisów antykoncentracyjnych jest związane z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi.

- W związku z powyższym brak jest podstaw prawnych do bezpośredniej ingerencji Ministra Zdrowia w sferę orzeczniczą wojewódzkich inspektorów farmaceutycznych oraz Głównego Inspektora Farmaceutycznego - dodaje wiceminister.

Maksymalnie cztery apteki dla farmaceuty

Resort zdrowia ocenia, że zasadnicze cele ustawy Apteka dla Aptekarza zostały już częściowo zrealizowane, ale nie określono przewidywanego terminu ich pełnej realizacji.

Celem AdA jest ograniczenie możliwości stosowania tzw. sukcesji uniwersalnej, tj. przejścia wszystkich praw i obowiązków w tym wynikających z zezwoleń na prowadzenie apteki ogólnodostępnej, w następstwie połączenia lub przejęcia spółek.

Ponadto, ustawa wprowadziła ograniczenie, zgodnie z którym podmiot posiadający co najmniej 4 zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej, nie może uzyskać kolejnego zezwolenia.

- Według posiadanej wiedzy od dnia wejścia w życie ustawy, organy prowadzące postępowania w przedmiocie wydania lub przeniesienia zezwolenia ściśle stosują przedmiotowe przepisy, zatem cel należy uznać za zrealizowany - ocenił wiceminister.

Ustawa wprowadziła także instrumenty ograniczające otwieranie się nowych aptek na obszarach o ich dużym zagęszczeniu poprzez ustalenie kryteriów demograficznych i geograficznych. Za zgodą Ministra Zdrowia możliwe jest odstąpienie od tych wymogów i przedsiębiorcy wnioskujący o wydanie zezwolenia korzystają z tego instrumentu prawnego, co pozwala stwierdzić, że poczynione założenia zostały zrealizowane.

Jak Apteka dla Aptekarza przełożyła się na liczbę aptek?

W okresie od 25 czerwca 2017 r. do dnia 24 czerwca 2021 r. 577 przedsiębiorców otrzymało pozwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej, natomiast łącznie na terenie całego kraju zamknięto 1982 apteki.

W miastach poniżej 20 tys. mieszkańców zostały otwarte 98 apteki, zaś na terenach wiejskich zostało otwartych 139 aptek, co oznacza, że cel regulacji, czyli poprawa dostępności leków dla pacjentów na terenach wiejskich i mniej
zaludnionych został osiągnięty.

Zmiany w marżach aptecznych. Wiceminister zdrowia potwierdza

Ewa Krajewska. To ona rządzi rynkiem farmaceutycznym. Jakie ma plany względem aptek?

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum