Lekarze o przeglądach lekowych w aptekach: koszty pilotażu są zaniżone

Autor: LJ • Źródło: NRL, Rynek Zdrowia03 września 2021 21:04

Jeśli farmaceuta stwierdzi potencjalnie niepoprawną farmakoterapię, może wydać pacjentowi pisemne zalecenia skierowane do lekarza. NRL ma wątpliwości co do tego zapisu.

Lekarze szacują, że koszty przeprowadzenia pilotażu przeglądów lekowych w aptekach są zaniżone (fot. ShutterStock)
  • NRL: farmaceuta może stwierdzić wielolekowość, ale ma możliwości dokonania oceny czy jest ona uzasadniona
  • Koszty pilotażu wydają się znacznie zaniżone w odniesieniu do zakresu i liczby zadań
  • Zalecenia dla pacjenta kierowane do lekarza? NRL ma wątpliwości

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego przeglądów lekowych, zgłosiło trzy uwagi do projektu.

Pierwsza z nich dotyczy treści przepisu, który ma stanowić narzędzie identyfikowania i ograniczania zjawiska wielolekowości.

Farmaceuci będą odpowiadać za kwalifikację pacjentów do pilotażu, z preferencją pacjentów, którzy ukończyli 60. rok życia i przyjmują na stałe nie mniej niż 10 leków, w tym co najmniej 2 leki kardiologiczne.

W ocenie NRL, treść przepisu jest nieprecyzyjna – farmaceuta może stwierdzić wielolekowość, ale ma możliwości dokonania oceny czy jest ona uzasadniona.

Zalecenie od farmaceuty dla lekarza

Kolejne wątpliwości lekarzy budzi przewidziane w treści § 10 ust. 1 pkt 2 lit. b wydawanie pacjentowi przez farmaceutę zaleceń.

Treść tego przepisu opisuje drugie spotkanie farmaceuty z pacjentem, podczas którego specjalista podejmuje odpowiednie działanie, jeśli zdiagnozuje problemy lekowe chorego.

Jeśli farmaceuta stwierdzi potencjalnie niepoprawną farmakoterapię, może wydać pacjentowi pisemne zalecenia zawierające informację merytoryczną kierowaną do lekarza opatrzoną danymi farmaceuty dokonującego przeglądu lekowego, celem nawiązania kontaktu pacjenta z lekarzem w celu potwierdzenia prawidłowości albo skorygowania zaleceń farmakoterapeutycznych.

Przewiduje się też rozmowę farmaceuty realizującego przegląd lekowy z lekarzem prowadzącym farmakoterapię pacjenta, której celem jest potwierdzenie prawidłowości dotychczasowych zaleceń farmakoterapeutycznych albo ich stosowne skorygowanie.

Koszty pilotażu są zaniżone

Ponadto, jak zauważa NRL, przewidziane w treści § 15 pkt 2 i 3 koszty pilotażu wydają się znacznie zaniżone w odniesieniu do zakresu i liczby zadań przewidzianych do realizacji przez farmaceutów realizujących pilotaż.

Ustawodawca ustanowił, że maksymalny koszt pilotażu wynosi 150 tys. złotych. Dla celów finansowania i rozliczania wykonanych w ramach pilotażu przeglądów lekowych stosuje się ryczałt, który stanowi iloczyn liczby pacjentów objętych pilotażem oraz stawki na pacjenta w wysokości 100 zł.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum