Jeszcze więcej osób z dostępem do danych pacjenta w IKP bez jego zgody? Propozycja rozwiązania

Autor: LJ • Źródło: Rynek Zdrowia27 stycznia 2022 10:00

Krajowi Producenci Leków proponują rozwiązanie w związku z planowanym w projekcie dalszym poszerzaniem i tak już szerokiego kręgu osób, które mają dostęp do wrażliwych danych pacjenta w IKP bez jego zgody.

Jeszcze więcej osób z dostępem do danych pacjenta w IKP bez jego zgody? Propozycja rozwiązania
Proponujemy rozwiązania, jakie obowiązują świadczeniodawców w przypadku udostępniania dokumentacji medycznej pacjentów - mówi Krzysztof Kopeć, szef KPL (fot. PTWP)
  • Od dawna oczekiwaną przez rynek zmianą, która znalazła się w projekcie jest wprowadzenie możliwości przenoszenia decyzji o objęciu refundacją na inny podmiot, który wszedł w prawa i obowiązki firmy, na rzecz której została wydana decyzja refundacyjna
  • Jednak przeniesienie decyzji nie powinno być uzależnione od uznania Ministra Zdrowia, a podlegać zasadzie dyspozycyjności - ocenia Krzysztof Kopeć
  • Krajowi Producenci Leków proponują także dodanie przepisu zmieniającego częstotliwość ogłaszania obwieszczeń refundacyjnych z dwóch miesięcy na trzy miesiące

Projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach zdrowotnych

Ministerstwo Zdrowia przygotowało pakiet zmian w 28 ustawach zdrowotnych w ramach nowelizacji ustawy o świadczeniach. Wśród nich jest kilka dotyczących refundacji leków, prawa farmaceutycznego i ustawy o Funduszu Medycznym.

Z przepisów zostaje m.in. usunięty fragment, który daje możliwość zastrzeżenia na recepcie o konieczności wydania pacjentowi wyłącznie określonego produktu leczniczego przez zamieszczenie adnotacji „nie zamieniać” lub „NZ” przy pozycji produktu, którego zastrzeżenie to dotyczy.

To oznacza, że lekarz nie będzie mógł już napisać na recepcie adnotacji "nie zamieniać".

Zmiana oczekiwana przez rynek od dawna

- Projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach zdrowotnych wprowadza zmiany w aż 28 aktach prawnych, w tym w ustawach mających wpływ na branżę farmaceutyczną, takich jak Prawo farmaceutyczne, ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia czy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Dlatego nasze obawy budzi przewidziany trzydniowy termin przeprowadzenia konsultacji publicznych - ocenia Krzysztof Kopeć, prezes Krajowych Producentów Leków.

Dodaje: - Niestety, zabrakło w projekcie zapisów wzmacniających bezpieczeństwo lekowe Polski, dzięki którym zwiększałaby się produkcja farmaceutyczna w naszym kraju. Krajowi producenci leków postulują od dawna wprowadzenie zmian zapewniających stabilne warunki finansowe, to znaczy utrzymanie dotychczasowych cen leków firmom, które inwestują i produkują w Polsce.

Zmiany umożliwiają również przeniesienie decyzji refundacyjnej z jednego podmiotu na inny. Przeniesienie następuje w drodze decyzji administracyjnej.

- Od dawna oczekiwaną przez rynek zmianą, która znalazła się w projekcie jest wprowadzenie możliwości przenoszenia decyzji o objęciu refundacją na inny podmiot, który wszedł w prawa i obowiązki firmy, na rzecz której została wydana decyzja refundacyjna. Chodzi o sytuacje, kiedy jedna firma odsprzedaje lek innej. Przeniesienie decyzji nie powinno być uzależnione od uznania Ministra Zdrowia, a podlegać zasadzie dyspozycyjności. Przepis ten wymaga jednak doprecyzowania - ocenia prezes KPL.

Fundusz Medyczny z dodatkowych środków

Odniósł się też do planowanych zmian w ustawie o Funduszu Medycznym. Nowelizacja przewiduje finansowanie leku ze środków Funduszu Medycznego, jeśli został on umieszczony na liście technologii lekowych o wysokiej wartości klinicznej albo na liście technologii lekowej o wysokim poziomie innowacyjności, a jego wytwórca wyrazi zgodę na finansowanie w tym trybie.

- Niestety, przepis rodzi wątpliwość, czy możliwe będzie finansowanie technologii lekowych o wysokiej wartości klinicznej albo technologii o wysokim poziomie innowacyjności ze środków Całkowitego Budżetu na Refundację. Dlatego postulujemy, aby jednoznacznie napisać, że - zgodnie z intencją prezydenta, który był inicjatorem ustawy o Funduszu Medycznym – na ten cel były przeznaczone dodatkowe środki, a finansowanie tych terapii nie uszczuplało budżetu refundacyjnego kosztem innych pacjentów - apeluje.

Krajowi Producenci Leków proponują także dodanie przepisu zmieniającego częstotliwość ogłaszania obwieszczeń refundacyjnych z dwóch miesięcy na trzy miesiące. Dzięki temu pacjenci, apteki i producenci leków uniknęliby tak częstych perturbacji związanych ze zmianami na  listach refundacyjnych.  

Nowela dotyczy też przepisów o IKP: - W związku z planowanym w projekcie dalszym poszerzaniem i tak już szerokiego kręgu osób, które mają dostęp do wrażliwych danych pacjenta w IKP bez jego zgody, postulujemy wprowadzenie na poziomie ustawowym obowiązku ewidencjonowania przypadków wglądu do danych osobowych lub jednostkowych danych medycznych usługobiorcy równoważnego z wymogami, jakie obowiązują świadczeniodawców w przypadku udostępniania dokumentacji medycznej pacjentów (art. 27  ust. 4 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta) - wskazuje prezes Kopeć.Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum