Jest nowe zarządzenie ws. sposobu nadawania unikalnych numerów identyfikujących recepty

Autor: oprac. KM • Źródło: Narodowy Fundusz Zdrowia09 grudnia 2022 10:10

Dziś - 9 grudnia - wchodzi w życie zarządzenie prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie trybu i sposobu nadawania osobom uprawnionym unikalnych numerów identyfikujących recepty.

Jest nowe zarządzenie ws. sposobu nadawania unikalnych numerów identyfikujących recepty
Zarządzenie ma na celu zapewnienie sprawnego przebiegu procesu uzyskiwania przez osoby uprawnione uprawnienia do pobierania unikalnych numerów identyfikujących recepty. Fot. Adobestock
 • Zarządzenie prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie trybu i sposobu nadawania osobom uprawnionym unikalnych numerów identyfikujących recepty weszło w życie 9 grudnia
 • Określa tryb i sposób postępowania przy nadawaniu przez dyrektora wojewódzkiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia osobom uprawnionym unikalnych numerów identyfikujących recepty w postaci papierowej na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne
 • Wprowadzane zmiany wpisują się w realizację celu strategicznego NFZ nr 4 – Wspieranie świadczeniodawców w budowie mikroekonomicznej efektywności oraz celu strategicznego nr 8 – Poprawa efektywności funkcjonowania NFZ

Zarządzenie usprawni proces uzyskiwania numerów identyfikujących recepty

Jak czytamy w uzasadnieniu, zarządzenie w sprawie trybu i sposobu nadawania osobom uprawnionym unikalnych numerów identyfikujących recepty, które weszło w życie 9 grudnia, określa tryb i sposób nadawania osobom uprawnionym unikalnych numerów identyfikujących recepty.

Dokument zastępuje dotychczasową regulację w tym zakresie. Obowiązujące od dziś zarządzenie ma na celu zapewnienie sprawnego przebiegu procesu uzyskiwania uprawnienia do pobierania unikalnych numerów identyfikujących recepty w oddziałach wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia oraz jego ujednolicenie.

Aktualność definicji oraz wzorów wniosków i nie tylko

W dokumencie podkreślono, że w odniesieniu do dotychczas obowiązującej regulacji, w niniejszym zarządzeniu wprowadzono zmiany, spośród których najważniejsze dotyczą:

 1. aktualizacji katalogu osób, dla których osoba uprawniona może wystawić recepty pro familiae,
 2. dostosowania treści przepisów do zmian technologicznych i zmian preferencji użytkowników, w celu umożliwienia wyboru formy wniosku o uzyskanie uprawnienia do pobierania unikalnych numerów identyfikujących recepty tj. opcjonalnie formy elektronicznej lub papierowej,
 3. rezygnacji z zamieszczania regulacji odnoszących się do umów upoważniających do wystawiania recept, w tym przepisów przejściowych – w związku z wygaśnięciem tych umów 31 grudnia 2016 r.,
 4. wyodrębnienia z treści zarządzenia przepisów dotyczących uzyskiwania dostępu do Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia oraz odesłania w tym zakresie do odpowiedniego zarządzenia prezesa NFZ,
 5. uaktualnienia używanych definicji,
 6. aktualizacji wzoru wniosku o uzyskanie uprawnienia do pobierania numerów recept.

Pozostałe zmiany mają charakter porządkujący. Treść zarządzenia do pobrania pod tekstem.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

  Najnowsze