Interaktywny raport o lekach w Grupie V4: ewidentne różnice w dostępności do nowych terapii

Autor: LJ • Źródło: Rynek Zdrowia17 maja 2022 17:00

W krajach Grupy Wyszehradzkiej dostępnych jest jedynie około 50 proc. leków zalecanych w wytycznych klinicznych w latach 2010-2021 - wynika z raportu Access GAP. - Jak wyrównać różnice?

Interaktywny raport o lekach w Grupie V4: ewidentne różnice w dostępności do nowych terapii
Jak wygląda dostępność do innowacyjnych lekow w grupie V4? Powstał raport Fot. ShutterStock
  • Przedstawiono nowe narzędzie, które pozwala porównać sytuację w zakresie dostępności do innowacyjnych leków w krajach Grupy Wyszehradzkiej (V4): Polska, Węgry, Czechy i Słowacja
  • Pod uwagę wzięto dziesięć wskazań (obszarów terapeutycznych), które służą jako typowe przykłady do analizy i oceny dostępu pacjentów do innowacyjnych terapii
  • Średni czas od rejestracji do refundacji dla wszystkich leków objętych badaniem wynosił 940 dni. Średni czas między refundacją a rejestracją waha się od ponad 2,1 roku w Czechach do 3,4 roku w Polsce

Podobieństwa i różnice w dostępności do innowacji w grupie V4

Mimo poprawy w dostępie do innowacyjnych terapii nadal istnieje  wiele ograniczeń w zapewnieniu optymalnego leczenia w Polsce. Dla porównania sytuacji zestawiono tę dostępność w krajach Grupy Wyszehradzkiej (V4): Polska, Węgry, Czechy i Słowacja.

Pomimo wielu podobieństw krajów V4, można zaobserwować co najmniej kilka różnic. Grupa ekspertów opracowała interaktywne narzędzie GAP (Gearing up access proposal for V4) służące do monitorowania dostępu do innowacyjnych leków i diagnostyki w wybranych obszarach terapeutycznych.

Pod uwagę wzięto dziesięć wskazań (obszarów terapeutycznych), które służą jako typowe przykłady do analizy i oceny dostępu pacjentów do innowacyjnych terapii: rak piersi, niedrobnokomórkowy rak płuc (NSCLC), rak jajnika i rak prostaty w onkologii; ostra białaczka szpikowa (AML), chłoniaki (wiele typów), rdzeniowy zanik mięśni (SMA) i mukowiscydoza w chorobach rzadkich; oraz cukrzyca i stwardnienie rozsiane (SM) w kategorii choroby przewlekłe.

Kryteria wyboru obejmowały dostępność nowych produktów (z analizy wyłączono obszary chorobowe, w których nie ma nowych alternatyw terapeutycznych). Założeniem było wyodrębnienie tych obszarów, w których w obecnej praktyce klinicznej występują braki w dostępie pacjentów do nowych leków.

Wszystkie obszary terapeutyczne zostały oceniane przy użyciu tego samego zestawu 8 wskaźników, które ujmują różne aspekty dostępu pacjentów, w tym dostępność w ramach publicznej opieki zdrowotnej realną dostępność do innowacyjnych produktów farmaceutycznych, terapii zalecanych przez wytyczne kliniczne oraz właściwej diagnostyki.

Ponadto uwzględniono również rzeczywiste zastosowanie wybranych terapii w praktyce klinicznej. Wszystkie wskaźniki zostały dostosowane do konkretnego obszaru terapeutycznego pod względem wyboru odpowiednich produktów farmaceutycznych i testów diagnostycznych.

Projekt GAP został zainicjowany przez Polski Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych (INFARMA) i Węgierskie Stowarzyszenie Innowacyjnych Producentów Farmaceutycznych (AIPM) i sfinansowany z grantu Europejskiej Federacji Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (EFPIA). Został zrealizowany przy wsparciu konsorcjum kierowanego przez HTA Consulting oraz Ideas & Solutions.

W krajach V4 jest dostępna tylko połowa nowych leków

Jak wynika z raportu, wyniki dla głównego wskaźnika GAP wskazują na znaczne ograniczenia w dostępie do nowych metod leczenia w zakresie diagnostyki i terapii 10 wybranych do analizy chorób.

Żaden z krajów nie uzyskał wyniku powyżej 50 punktów, co wskazuje na duże i umiarkowane ograniczenia w dostępie do innowacji terapeutycznych. Należy również zauważyć, że występuje wyraźnie zróżnicowanie pomiędzy krajami Grupy Wyszehradzkiej, ponieważ różnica pomiędzy najlepszymi i najgorszymi wynikami wynosi prawie 9 punktów (względna różnica 23 procent).

W każdym z krajów Grupy Wyszehradzkiej występują również znaczne opóźnienia w refundacji, a niezadowalające wyniki w tym zakresie uzyskiwane są w całym regionie, przy czym w poszczególnych obszarach terapeutycznych występują duże różnice pomiędzy krajami V4. 

Jak wskazują autorzy, istnieją dwie główne przyczyny opóźnień w regularnym dostępie do nowych innowacyjnych metod leczenia - opóźnione składanie wniosków refundacyjnych przez firmy farmaceutyczne oraz długi czas trwania procesu refundacyjnego. W krajach Grupy Wyszehradzkiej dostępnych jest jedynie około 50 proc. leków zalecanych w wytycznych klinicznych w latach 2010-2021.

Niepokojące wyniki dla krajów Grupy Wyszehradzkiej dotyczą wskaźnika opisującego odsetek pacjentów z populacji docelowej leczonych wybranymi lekami innowacyjnymi. Średnia wartość tego wskaźnika nieznacznie przekracza 20 proc. potencjalnej populacji docelowej dla danego leczenia. Główną przyczyną tego stanu rzeczy jest brak regularnej refundacji oraz przedłużające się procesy refundacyjne.

Średni czas od rejestracji do refundacji dla wszystkich leków objętych badaniem wynosił 940 dni. Oznacza to, że przez tak długi okres czasu pacjenci nie mogli być leczeni najnowszymi istniejącymi metodami. Średni czas między refundacją a rejestracją waha się od ponad 2,1 roku w Czechach do 3,4 roku w Polsce.

 

DO POBRANIA

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum