GiF uchylił pięć decyzji WIF. Chodzi o prowadzenie aptek

Autor: LJ • Źródło: Rzecznik MSP, Rynek Zdrowia21 września 2021 07:37

GIF uchylił pięć decyzji WIF w przedmiocie cofnięcia zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej aptek ogólnodostępnych i umorzył postępowania pierwszej instancji w całości.

GiF uchylił pięć decyzji WIF. Chodzi o prowadzenie aptek
Śląski WIF wydał 5 decyzji cofających zezwolenia na prowadzenie aptek. GIF je uchylił (fot. Luiza Jakubiak)
  • Śląski WIF wydał pięć decyzji o cofnięciu udzielonych spółce zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych
  • Uznał, że w spółce jawnej prowadzącej apteki doszło do zmiany struktury własnościowej
  • GIF wskazał, że WIF wydając decyzje nie uwzględnił stanu faktycznego aktualnego na dzień ich wydania

W postępowaniach odwoławczych prowadzonych z udziałem Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców Główny Inspektor Farmaceutyczny uchylił pięć decyzji w przedmiocie cofnięcia zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej aptek ogólnodostępnych i umorzył postępowania pierwszej instancji w całości - poinformował Rzecznik MŚP w komunikacie.

Rzecznik MŚP interweniuje

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach wszczął z urzędu wobec przez przedsiębiorcy postępowanie administracyjne z uwagi na podejrzenie zaprzestania spełniania ustawowego warunku wymaganego do prowadzenia działalności aptek ogólnodostępnych.

WIF ustalił, że w spółce jawnej prowadzącej apteki doszło do zmiany struktury własnościowej. Do grona wspólników tej spółki przystąpiła spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która w świetle przepisów ustawy Prawo farmaceutyczne, obowiązujących od 25 czerwca 2017 r. nie mogła być adresatem zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej. Ustalenia te legły u podstaw pięciu decyzji o cofnięciu udzielonych spółce zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych.

Działając na wniosek przedsiębiorcy Rzecznik wstąpił do pięciu postępowań odwoławczych. Wskazując w pismach interwencyjnych na brak podstaw do wydania decyzji w przedmiocie cofnięcia zezwoleń Rzecznik wniósł o uchylenie zaskarżonych decyzji i umorzenie postępowań pierwszej instancji w całości.

Decyzje uchylone, postępowanie umorzone

Główny Inspektor Farmaceutyczny w swoich decyzjach wskazał, że WIF wydając zaskarżone przez przedsiębiorcę decyzje nie uwzględnił stanu faktycznego aktualnego na dzień ich wydania. Zdaniem GIF zmiana w strukturze własnościowej spółki jawnej polegająca na wstąpieniu w charakterze trzeciego wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością stanowiła naruszenie dyspozycji art. 99 ust. 4 pkt 1 i 2 Prawa farmaceutycznego.

Jednakże przed wydaniem decyzji przez WIF spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została wykreślona z Rejestru Przedsiębiorców jako wspólnik spółki jawnej. W dniu wydawania decyzji przez WIF stan osobowy spółki jawnej był tożsamy ze stanem osobowym tej spółki w dniach udzielania zezwoleń.

GIF stwierdził, że w takiej sytuacji brak jest podstawy materialnoprawnej, która mogłaby stanowić uzasadnienie cofnięcia stronie zezwoleń na prowadzenia aptek ogólnodostępnych. GIF uchyli zaskarżone decyzje w przedmiocie cofnięcia zezwoleń i umorzył postępowania w całości.

Współpraca GIF i Rzecznika MŚP

W sierpniu br. Główny Inspektor Farmaceutyczny i Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców podpisali porozumienie o współpracy.

Celem porozumienia GIF i Rzecznika MSP jest wymiana doświadczeń w zakresie wyzwań związanych z funkcjonowaniem rynku farmaceutycznego.

Czytaj więcej: Współpraca GIF i Rzecznika MSP dla ochrony praw małych i średnich firm na rynku aptecznym

Jednocześnie przy inspektoracie pracuje zespół roboczy, w skład którego weszli przedstawiciele Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców oraz Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 

Jednym z efektów pracy zespołu były komunikaty GIF i Rzecznika MŚP.

W swojej informacji GIF odniósł się do umów franczyzy na rynku detalicznego obrotu produktami leczniczymi. Ocenił, że nie neguje możliwości i zasadności zawierania umów franczyzowych przez podmioty prowadzące aptekę ogólnodostępną. Działalność taka jest dozwolona pod warunkiem nienaruszenia przepisów określonych w Prawie farmaceutycznym.

Zaś Rzecznik MŚP opublikował raport o wpływie zmian przepisów prawa farmaceutycznego na prowadzenie aptek ogólnodostępnych w świetle wniosków o interwencję kierowanych do Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.

GIF w sprawie umów franczyzy na rynku aptecznym: nie może prowadzić do zależności 

Spory pomiędzy właścicielami sieci aptek a inspekcją farmaceutyczną. Raport Rzecznika MSP

 

 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum