Farmaceuta sprawdzi domową apteczkę. Nowe rozporządzenie MZ

Autor: LJ • Źródło: RCL, RPP, Rynek Zdrowia03 grudnia 2021 07:56

Od nowego roku ruszy pilotaż przeglądów lekowych. Farmaceuci będą mogli przejrzeć domową apteczkę tych pacjentów, którzy zażywają dużą liczbę leków, zarówno na receptę, OTC, suplementów diety i innych.

Od nowego roku ruszy pilotaż przeglądu lekowego w aptekach (fot. ShutterStock)
  • Wkrótce zostanie opublikowane rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie pilotażu przeglądów lekowych
  • Pilotaż ma wykonać maksymalnie 75 farmaceutów dokonujących przeglądów lekowych u maksymalnie 1 tys. 
  • Kluczowym przyjętym kryterium włączenia pacjenta do pilotażu jest wielolekowość
  • Na realizację pilotażu przeznaczono maksymalnie 150 tys. zł

2 grudnia do ogłoszenia skierowano rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie pilotażu przeglądów lekowych.

Przegląd lekowy jest jedną z usług farmaceutycznych, którą będą świadczyć apteki. Obecny pilotaż ma sprawdzić skuteczność tej usługi, określić wartość kliniczną, wpływ na system opieki zdrowotnej, a w konsekwencji wypracować optymalny model tej usługi jako świadczenia zdrowotnego.

Celem pilotażu jest osiągniecie również szeregu celów wtórnych, w tym np. sprawdzenie, czy przeglądy lekowe mogą być skutecznym narzędziem identyfikowania i ograniczania zjawiska wielolekowości, w tym również przez pryzmat poszukiwania źródeł tego zjawiska w indywidualnych przypadkach konkretnych pacjentów.

Pilotaż nie dla każdego chętnego farmaceuty

Program pilotażowy będzie realizowany w trzech etapach, na które składać się będą: etap organizacji, etap realizacji oraz etap ewaluacji programu pilotażowego.

Realizatorzy programu pilotażowego zostaną wyłonieni w ramach postępowania w sprawie zawarcia umowy o realizacje pilotażu przeglądów lekowych przeprowadzanego przez podmiot leczniczy prowadzony przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Pilotaż będzie mogła realizować dowolna apteka ogólnodostępna (nie przewiduje się możliwości aplikowania przez podmioty prowadzące punkty apteczne) posiadająca minimalne zaplecze lokalowe (przede wszystkim możliwość wydzielenia w izbie ekspedycyjnej apteki przestrzeni zapewniającej minimum dyskrecji w rozmowie z farmaceutą), o ile nie posiada innego pomieszczenia, które może być wykorzystane do tego celu.

Przegląd będzie mógł prowadzić farmaceuta posiadający wiedzę potwierdzoną stosownym dyplomem ukończenia studiów podyplomowych lub odpowiednią praktykę w przeprowadzaniu przeglądów lekowych uzyskaną zagranicą.

Resort zdrowia nie uwzględnił w tym zakresie uwagi Naczelnej Rady Aptekarskiej, która wskazywała, że osobami zaangażowanymi w realizacji pilotażu powinni być również farmaceuci, którzy posiadają odpowiednią specjalizację w tym zakresie.

Nie uwzględnił też uwagi, że pilotaż powinien być zinformatyzowany. Będzie obowiązywała dokumentacja papierowa, czyli Karta Indywidualnego Planu Opieki Farmaceutycznej (IPOF).

Opłata za wydanie leku, zmiany w tabeli marż, farmaceuci kliniczni na etatach. Co jeszcze postuluje NRA? WYWIAD

Pilotaż dla maksymalnie 1000 pacjentów

Jak przyznaje resort zdrowia w uzasadnieniu, wymóg wiedzy z zakresu opieki farmaceutycznej znacząco zawęża liczbę farmaceutów, którzy potencjalnie będą wykonywać przeglądy lekowy. Tym samym ogranicza to krąg aptek ogólnodostępnych mogących być potencjalnymi realizatorami pilotażu.

Resort planuje, że realnie wykonywana opieka farmaceutyczna w postaci przeglądów lekowych stanie się zjawiskiem powszechnym w perspektywie 2-3 lat.

"Taki horyzont czasowy wymaga stosunkowo krótkiego pilotażu, włączając w to nie tylko fazę jego efektywnego przeprowadzania, ale również fazę jego przygotowania i późniejszej ewaluacji" - czytamy w uzasadnieniu do projektu.

Pilotaż ma wykonać maksymalnie 75 farmaceutów dokonujących przeglądów lekowych u maksymalnie 1000 pacjentów. Kluczowym przyjętym kryterium włączenia pacjenta do pilotażu jest wielolekowość. Na potrzeby projektowanego pilotażu przyjęto, że jako stan wielolekowości należy rozumieć stan przyjmowanie przynajmniej 5 leków jednocześnie u osób w wieku 18-60 lat i przynajmniej 10 leków jednocześnie u osób 60 plus.

W projekcie opisano też w sposób szczegółowy przebieg wykonywania przeglądów lekowych w fazie II pilotażu – tj. fazie jego realizacji.

Na realizację tego przedsięwzięcia przeznaczono maksymalnie 150 tys. zł.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Co jeszcze można zrobić w aptece?

Przegląd lekowy to jedna z pierwszych usług, jaka może być świadczona w aptekach. Ale możliwości jest wiele.

- W Polsce mamy ponad 30 tys. farmaceutów, a apteki są takimi punktami, do których pacjenci trafiają w pierwszej kolejności. Każde świadczenie czy usługa, które wprowadzilibyśmy teraz do aptek, przyniosłyby pacjentom duże korzyści. Podstawowe czynności to oczywiście mierzenie ciśnienia, poziomu cukru, kampanie edukacyjne czy pomoc w zakładaniu Internetowego Konta Pacjenta. Istotne byłoby także wprowadzenie przeglądów lekowych, przeprowadzanie podstawowych badań diagnostycznych czy chociażby szczepień - wymienia Marek Tomków, wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej, w informacji opublikowanej na stronach Rzecznika Praw Pacjenta.

Ponadto pacjenci trafiają do szpitali często ze swoimi lekami. - Nikt nie spisuje przy przyjęciu, jakie leki bierze pacjent, w związku z tym lekarz też nie ma takiej wiedzy, co może być niebezpieczne dla pacjenta. Nikt też nie tłumaczy pacjentom np. z oddziałów onkologicznych czy neurologicznych, w jaki sposób brać przepisane leki, na co zwrócić uwagę - wskazuje kolejny obszar, gdzie mógłby pomóc farmaceuta.

W innych krajach funkcjonuje np. usługa jak „Nowy lek” – pacjent dostaje nowy lek, farmaceuta tłumaczy, w jaki sposób go brać, a później dzwoni do pacjenta i zadaje mu szereg pytań, których celem jest sprawdzenie czy pacjent ten lek bierze i czy stosuje się do zaleceń.

Pilotaż przeglądu lekowego. NRA: cofa nas do XIX wieku, do zeszytu i ołówka

Domowa apteczka. Farmaceuta sprawdzi leki pacjenta. Pilotaż opieki farmaceutycznej ruszy we wrześniu

DO POBRANIA

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum