Dyrektor Narodowego Instytutu Leków Anna Kowalczuk zdymisjonowana. Co dalej z NIL?

Autor: Luiza Jakubiak • Źródło: Rynek Zdrowia22 czerwca 2022 08:12

Anna Kowalczuk nie jest już dyrektorem Narodowego Instytutu Leków. Najprawdopodobniej Instytut czekają duże zmiany.

Dyrektor Narodowego Instytutu Leków Anna Kowalczuk zdymisjonowana. Co dalej z NIL?
Anna Kowalczuk odwołana ze stanowiska Narodowego Instytutu Leków Fot. PTWP
  • Dr Anna Kowalczuk nie jest już dyrektorem Narodowego Instytutu Leków. To decyzja ministra zdrowia. Kierowała Instytutem od kwietnia 2017 roku
  • Narodowy Instytut Leków ma być przejęty przez NIZP-PZH-PIB
  • NIL powstał w 2002 roku z połączenia Instytutu Leków i Centralnego Laboratorium Surowic i Szczepionek. Wpierw nosił nazwę Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego. 8 grudnia 2006 roku otrzymał nazwę Narodowy Instytut Leków

Dyrektor Narodowego Instytutu Leków Anna Kowalczuk zdymisjonowana

Dyrektor Narodowego Instytutu Leków, dr Anna Kowalczuk, została 21 czerwca zdymisjonowana z zajmowanego stanowiska. Potwierdziła to w rozmowie z rozmowie z nami.

Być może ma to związek z niedawnym zapytaniem o dalsze losy Instytutu przez senator Dorotę Tobiszowską. Podczas posiedzenia w Senacie 9 czerwca 2022 roku senator pytała o plany zmian wobec NIL - likwidacji Instytutu bądź jego przejęcia przez inną jednostkę.

- Narodowy Instytut Leków, który od prawie 70 lat realizuje zadania powierzone mu przez ministra zdrowia, m.in. w zakresie kontroli produktów leczniczych, działa też na rzecz nauki polskiej. Czy prowadzone są jakieś rozmowy, czy ma być zlikwidowany lub też przejęty przez inną organizację, inną jednostkę? - pytała senator.

Wiceminister zdrowia, Piotr Bromber odpowiedział, że najprawdopodobniej to pytanie wiąże się z dyskusją o zainicjowanej pionizacji inspekcji farmaceutycznej.

NIL zostanie przejęty przez PZH?

Jak dowiedzieliśmy się nieoficjalnie, jednostką, która ma przejąć NIL jest  Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH - PIB, a w dalszym etapie z NIL ma zostać wyłonione Państwowe Laboratorium Kontroli Produktów Leczniczych i trafić pod jurysdykcję Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

Zapytaliśmy w wymienionych instytucjach o te plany.

- Nie zapadła w poniższym temacie żadna formalna decyzja, w związku z tym nie będziemy się odnosili do hipotetycznej sytuacji - odpisała rzecznik prasowa NIZP-PZH, Anna Dela.

Czekamy jeszcze na odpowiedzi z Ministerstwa Zdrowia i GIF.

Historia zatacza koło?

Obecna sprawa zmian w strukturze jednostek podległych ministrowi zdrowia przypomina nieco wydarzenia sprzed lat, kiedy łączenie placówek odbywało się w atmosferze skandalu. Wystarczy sięgnąć do prasy z tamtych lat. Pisały o tym m.in. Janina Paradowska z "Polityki", Elżbieta Cichocka z "Gazety Wyborczej" czy Beata Lisowska z "Pulsu Medycyny".

W październiku 2002 roku doszło do połączenia jednostek badawczo-rozwojowych: Instytutu Leków (utworzony w 1952) i Centralnego Laboratorium Surowic i Szczepionek (utworzony w 1959) w jeden twór o nazwie Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego. 8 grudnia 2006 roku Instytut otrzymał nazwę Narodowy Instytut Leków.

Równolegle istniał mający jeszcze przedwojenne tradycje Państwowy Zakład Higieny, który był bardziej właściwy do zajmowania się epidemiologią. I zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, to PZH miał stanowić trzon nowej super organizacji, w skład której miały wchodzić poza wyżej wymienionymi także Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii oraz Instytut Żywności i Żywienia.

Ale na przeszkodzie stanęły konflikty personalne między nowym kierownictwem NIZP a PZH. Kiedy do połączenia nie doszło po dobroci, kolejnym posunięciem ówczesnego ministra zdrowia, Mariusza Łapińskiego, były próby „wrogiego przejęcia” PZH. Dyrektor Zakładu otrzymał propozycję dobrowolnego podania się do dymisji. Odmówił. Pełnił funkcję dyrektora PZH do 2006 roku.

Potem doszło do kolejnych zmian. Od 2007 roku Państwowy Zakład Higieny (PZH) nosił nazwę Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny (NIZP-PZH), a w lipcu 2021 po zmianie statusu został przemianowany na Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy.

Od lutego 2020 roku jego częścią stał się również Instytut Żywności i Żywienia.

Anna Kowalczuk kierowała Narodowym Instytutem Leków od 2017 roku

Dr n. farm. MBA Anna Kowalczuk była dyrektorem Narodowego Instytutu Leków od 10 kwietnia 2017 roku. Wcześniej była zastępcą dyrektora ds. Badań Kontrolnych w NIL. Reprezentowała Instytut w Europejskim Dyrektoriacie ds. Jakości Leków (EDQM), była także członkiem grupy doradczej EDQM Advisory Group CAP oraz grupy roboczej EDQM Communication Working Group.

Jest absolwentką farmacji ze specjalnością analityka farmaceutyczna na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Ukończyła studia podyplomowe Zarządzanie Ogólnomenedżerskie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

W latach 2011-2012 odbyła staż naukowy w amerykańskim Narodowym Centrum Badań Produktów Naturalnych oraz na University of Mississippi.

Narodowy Instytut Leków jest instytutem badawczym, do którego zadań należy m. in. prowadzenie projektów badawczych, badań naukowych oraz prac rozwojowych i wdrożeniowych w dziedzinie nauk farmaceutycznych, medycznych, chemicznych i biologicznych. Ponadto, NIL prowadzi prace w zakresie badań podstawowych, przemysłowych oraz prac rozwojowych.

W skład Instytutu wchodzi Państwowe Laboratorium Kontroli Produktów Leczniczych, które wraz z innymi narodowymi laboratoriami kontrolnymi w EU tworzy sieć laboratoriów. Te współpracując z Europejskim Dyrektoriatem ds. Jakości Leków i Ochrony Zdrowia, sprawują nadzór nad bezpieczeństwem i jakością leków w całej EU.

 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum