5 mln dawek szczepionek przeciw grypie trafi do Polski. Bez opłat zaszczepią się m.in. nauczyciele

Autor: oprac. KM • Źródło: Ministerstwo Zdrowia, Rynek Zdrowia16 września 2021 12:06

Blisko 5 mln dawek szczepionek przeciwko grypie trafi do Polski w sezonie 2021/22. Ponad połowa z nich będzie nieodpłatna dla niektórych grup - w tym nauczycieli i pracowników domów pomocy społecznej.

Spora część dostarczonych do Polski szczepionek przeciw grypie trafi do aptek. Fot. Andrzej Wawok/PTWP
 • Ubiegłoroczne, duże zainteresowanie szczepionkami przyczyniło się do zwiększenia puli szczepionek w tym roku - poinformował wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski
 • Do aptek trafi ponad 2 mln dawek, z czego jeszcze we wrześniu - 1,2 mln
 • Bez dodatkowych opłat zaszczepią się m.in. nauczyciele

- W tym roku, mając na uwadze zwiększone zainteresowanie szczepionkami przeciwko grypie w 2020 r., przeprowadzone zostały negocjacje z koncernami farmaceutycznymi, mające na celu zakup dodatkowej puli szczepionek poza system refundacji. Łącznie w sezonie 2021/2022 na polski rynek powinno trafić prawie 5 mln dawek szczepionek - poinformował, cytowany przez resort zdrowia wiceminister Maciej Miłkowski.

Szczepionka przeciw grypie. 60 proc. dawek trafi do aptek jeszcze we wrześniu

Na rynek otwarty od września do grudnia trafi ponad 2 mln dawek, z których 1,2 mln to dawki, których obrót rozpocznie się jeszcze we wrześniu.

- Kolejne dostawy rozplanowane są do połowy grudnia. Szczyt zachorowań na grypę przypada na styczeń-marzec, a nabycie odporności po podaniu szczepionki następuje w okresie 2-3 tygodni od podania produktu i utrzymuje się 6-12 miesięcy. Zatem szczepienia w okresie planowanych dostaw są jak najbardziej wskazane - zaznaczył wiceminister Maciej Miłkowski.

Zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym metody zapobiegania grypie sezonowej, na polecenie resortu zdrowia ma zostać ponadto utworzona rezerwa strategiczna szczepionek przeciw grypie.

Kto zaszczepi się przeciw grypie za darmo?

Bezpłatne szczepienia przeciw grypie w sezonie 2021/2022 przysługują:

 • osobom zatrudnionym w podmiocie wykonującym działalność leczniczą oraz osobom udzielającym świadczeń zdrowotnych w tym podmiocie;
 • osobom zatrudnionym oraz osobom realizującym usługi farmaceutyczne, zadania zawodowe lub czynności fachowe w aptece ogólnodostępnej lub punkcie aptecznym;
 • osobom uprawnionym do wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej w laboratorium;
 • nauczycielom akademickim i innym osobom prowadzącym na uczelni zajęcia ze studentami lub z doktorantami, zgodnie z programem odpowiednio studiów albo kształcenia, oraz innym osobom zatrudnionym na uczelni;
 • studentom i doktorantom uczestniczącym, zgodnie z programem odpowiednio studiów albo kształcenia, w zajęciach z udziałem pacjentów;
 • osobom zatrudnionym w organach Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej wykonującym czynności kontrolne lub inspekcyjne zgodnie z właściwością wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego i Głównego Inspektora Farmaceutycznego;
 • osobom zatrudnionym lub wykonującym obowiązki w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w art. 67 i art. 69 ust. 1 tej ustawy;
 • pacjentom
  a) zakładu opiekuńczo-leczniczego,
  b) zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego,
  c) hospicjum stacjonarnego lub domowego,
  d) oddziału medycyny paliatywnej;
 • osobom przebywającym w domu pomocy społecznej, o którym mowa w art. 56 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, lub w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w art. 67 i art. 69 ust. 1 tej ustawy;
 • osobom pracującym w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce działającej w systemie oświaty, przedszkolu lub szkole funkcjonującej w systemie oświaty innego państwa znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, placówce wsparcia dziennego, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, w ramach form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3;
 • funkcjonariuszom albo żołnierzom: Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego, straży ochrony kolei, straży gminnej (miejskiej) oraz członkom ochotniczych straży pożarnych, ratownikom górskim i wodnym wykonującym działania ratownicze;
 • Rzecznikom Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego;
 • osobom urodzonym nie później niż w 1946 roku.

Szczepienia przeciw grypie ruszą od października

Pierwsze dostawy szczepionek przeciwko grypie przeznaczone dla grup uprawnionych mają być dostarczone do Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych do końca września. Proces szczepień ruszy z początkiem października.

- Chcemy zaznaczyć, żeby osoby, które będą miały możliwość zaszczepienia się bezpłatnie szczepionkami zabezpieczonymi w ramach tej akcji, nie kupowały szczepionek w aptekach lub nie szczepili się w POZ, ponieważ dla nich została zarezerwowana dodatkowa pula produktu - zaznaczył wiceminister zdrowia.

Jakie szczepionki przeciw grypie będą dostępne?

Na mocy obowiązującego prawa do obrotu mogą być wprowadzane produkty posiadające ważne pozwolenie na dopuszczenie do obrotu, a w przypadku szczepionek przeciw grypie konieczne jest również uzyskanie corocznej aktualizacji składu jakościowego w szczepionkach zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Obecnie takie pozwolenia otrzymały poniższe szczepionki:

 • Influvac Tetra firmy Mylan IRE Healthcare Ltd.;
 • Influvac firmy Mylan Healthcare sp. z o.o.;
 • Vaxigrip Tetra firmy Sanofi Pasteur;
 • Fluarix Tetra firmy GlaxoSmithKline Biologicals S.A.;
 • Fluenz Tetra firmy AstraZeneca AB.

Więcej o szczepieniach przeciw grypie:

MZ wprowadziło ograniczenia w sprzedaży szczepionek na grypę

MZ: wytyczne dla punktów szczepień p/ grypie. Kto obecnie może kwalifikować, kto szczepić?

Szczepionki na grypę "na zeszyt". W aptekach ich nie ma, a zainteresowanie duże

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum