Rozporządzenie o leczeniu neurofibromatozy skierowane do ogłoszenia. Znaczny wzrost wycen

Autor: oprac. JKB • Źródło: RCL, Rynek Zdrowia01 września 2022 11:20

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia wprowadzający zmiany w pilotażu leczenia neurofibromatozy został skierowany do ogłoszenia. Na jego podstawie zostaną zwiększone wartości niektórych świadczeń opieki zdrowotnej.

Rozporządzenie o leczeniu neurofibromatozy skierowane do ogłoszenia. Znaczny wzrost wycen
W rozporządzeniu ujęto ważne zmiany dotyczące pilotażu. Fot. AdobeStock
  • Do ogłoszenia skierowany został projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w zakresie koordynowanej opieki medycznej nad chorymi z neurofibromatozami oraz pokrewnymi im rasopatiami
  • Nowelizacja przewiduje zwiększenie wartości m.in. porady pierwszoplanowej czy porady monitorującej
  • Zmiany wpisane do nowelizacji wynikają przede wszystkim ze wzrostu kosztów realizacji świadczeń opieki zdrowotnej, uwzględniając przy tym wzrost najniższego wynagrodzenia wprowadzony ustawą z 26 maja tego roku
  • W uzasadnieniu podkreślono także, że zgodnie z obwieszczeniem prezesa AOTMiT z 13 lipca 2022 roku w sprawie zmiany sposobu lub poziomu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej, dla grupy "programy pilotażowe" wzrost poziomu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej rozliczanych ryczałtem wynosi 15,88 proc.

Projekt rozporządzenia czeka na ogłoszenia

Do ogłoszenia trafił projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w zakresie koordynowanej opieki medycznej nad chorymi z neurofibromatozami oraz pokrewnymi im rasopatiami.

Według nowelizacji rozporządzenia proponowane są następujące zmiany:

  • "§ 10. Do rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych w ramach programu pilotażowego stosuje się:
  1. cenę jednostkową za poradę pierwszorazową – 69,53 zł, z wyłączeniem świadczeniobiorców objętych opieką przez świadczeniodawcę realizującego program pilotażowy przed dniem rozpoczęcia programu pilotażowego;
  2. ryczałt za poradę kompleksową – 399,79 zł;
  3. ryczałt za poradę monitorującą – 1352,32 zł;
  4. ryczałt za poradę w trybie pilnym – 139,06 zł;
  5. ryczałt za kompleksową konsultację specjalistyczną realizowaną w ramach porady kompleksowej lub porady monitorującej:

I typu – wykonanie 1-3 konsultacji specjalistycznych – 278,11 zł,

II typu – wykonanie 4-6 konsultacji specjalistycznych – 417,17 zł,

III typu – wykonanie powyżej 6 konsultacji specjalistycznych – 834,34 zł;

6.       ryczałt miesięczny za koordynację opieki – 6690,91 zł".

Co więcej, do dnia wejścia w życie nowelizacji rozporządzenia, do rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych w ramach wskazanego programu pilotażowego, w okresie od dnia 1 lipca 2022 roku stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym nowym rozporządzeniem.

Istotne uzasadnienie nowelizacji

W uzasadnieniu wyjaśniono, że nowelizacja rozporządzenia zwiększa wartości poszczególnych produktów oraz miesięczny ryczałt za koordynację opieki.

Powyższe wynika ze wzrostu kosztów realizacji świadczeń opieki zdrowotnej uwzględniających wzrost najniższego wynagrodzenia wprowadzony ustawą z dnia 26 maja 2022 roku o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw – podano.

Co więcej, w uzasadnieniu podkreślono również, że zgodnie z obwieszczeniem prezesa AOTMiT z 13 lipca 2022 roku w sprawie zmiany sposobu lub poziomu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej, dla grupy programy pilotażowe wzrost poziomu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej rozliczanych ryczałtem wynosi 15,88 proc.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następnym po ogłoszeniu – jest to podyktowane koniecznością zapewnienia rozliczenia świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych od 1 lipca 2022 roku w oparciu o wyższe stawki.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum