×
Subskrybuj newsletter
rynekzdrowia.pl
Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu.
Podaj poprawny adres e-mail
 • Musisz zaznaczyć to pole

Nowy wykaz leków ze wskazaniami poza rejestracją. Na liście m.in. leki na cukrzycę i nadciśnienie

Autor: oprac. JPP • Źródło: Ministerstwo Zdrowia03 lutego 2023 15:50

Ministerstwo Zdrowia opublikowało najnowszy wykaz leków ze wskazaniami pozarejestracyjnymi. Listę, która zawiera 163 pozycji, przygotowano na podstawie opinii konsultantów krajowych. Są tu m.in. leki neurologiczne, na cukrzycę, choroby kardiologiczne czy choroby rzadkie.

Nowy wykaz leków ze wskazaniami poza rejestracją. Na liście m.in. leki na cukrzycę i nadciśnienie
Jest nowy wykaz leków ze wskazaniami pozarejestracyjnymi Fot. AdobeStock

 

Jest nowy wykaz leków ze wskazaniami pozarejestracyjnymi

Ministerstwo Zdrowia opublikowało najnowszy wykaz opinii konsultantów krajowych, o których mowa w art. 40 ust. 1 ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, wraz z terminem ich obowiązywania.

Dodajmy, że wspomniany artykuł 40 i ustęp 1 stwierdza, że:

"Jeżeli jest to niezbędne dla ratowania zdrowia i życia świadczeniobiorców, minister zdrowia, po zasięgnięciu opinii Rady Przejrzystości oraz konsultanta krajowego w odpowiedniej dziedzinie medycyny, może wydać z urzędu (przy uwzględnieniu kryteriów, o których mowa w art. 12 kryteria objęcia refundacją pkt 4-6, 9, 10, 12 i 13, oraz stosunku kosztów do uzyskiwanych efektów zdrowotnych) decyzję administracyjną o objęciu refundacją leku przy danych klinicznych, w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne"

Na liście są leki wskazane w leczeniu chorób m.in. reumatologicznych, dermatologicznych, neurologicznych, rzadkich onkologicznych i kardiologicznych.

Nowy wykaz leków

Na liście jest 163 pozycji, niektóre leki powtarzają się, ale dotyczą różnych wskazań. Dla przykładu lek Prednisonum jest wymieniony w kilku wskazaniach pozarejestracyjnych. To m.in. eozynofilowe zapalenie jelit u dzieci do 18 roku życia; miastenia; zespół miasteniczny; miopatia zapalna; neuropatia zapalna (z wyjątkiem zespołu Guillaina - Barrego); obturacyjne choroby płuc - w przypadkach innych niż określone w ChPL; choroby autoimmunizacyjne - w przypadkach innych niż określone w ChPL; stan po przeszczepie narządu, kończyny, tkanek, komórek lub szpiku.

W wykazie znalazły się takie pozycje: 

 • Acidum folicum
 • Acidum folicum
 • Acidum mycophenolicum
 • Acidum ursodeoxycholicum
 • Acidum valproicum
 • Acidum valproicum + Natrii valproas
 • Amantadinum
 • Amiloridum + Hydrochlorothiazidum
 • Amiloridum + Hydrochlorothiazidum
 • Amlodipinum
 • Amoxicillinum
 • Amoxicillinum + Acidum clavulanicum
 • Anastrozolum
 • Aprepitantum
 • Aripiprazolum
 • Atorvastatinum
 • Azathioprinum
 • Azathioprinum
 • Azathioprinum
 • Azithromycinum
 • Benazeprilum
 • Bisoprololum
 • Brivaracetamum
 • Budesonidum
 • Budesonidum
 • Budesonidum
 • Candesartanum cilexetilum
 • Carbamazepinum
 • Carbamazepinum
 • Carvedilolum
 • Cetirizinum
 • Chlorambucilum
 • Chloroquinum
 • Ciclosporinum
 • Ciclosporinum
 • Colecalciferolum
 • Colecalciferolum
 • Colistinum
 • Colistinum
 • Cyclophosphamidum
 • Cyclophosphamidum
 • Cyclophosphamidum
 • Cyproteronum
 • Cyproteronum + Ethinylestradiolum
 • Danazolum
 • Desmopressinum
 • Dexamethasonum
 • Diazepamum
 • Donepezilum
 • Dornasum alfa
 • Doxazosinum
 • Enalaprilum
 • Enoxaparinum natricum
 • Enoxaparinum natricum
 • Estradiolum
 • Everolimusum
 • Exemestanum
 • Fenoterolum + Ipratropii bromidum
 • Fentanylum
 • Filgrastimum
 • Furosemidum
 • Gabapentinum
 • Goserelinum
 • Haloperidolum
 • Hydrocortisonum
 • Ipratropii bromidum
 • Itraconazolum
 • Ketoprofenum
 • Lakozamid
 • Lamotriginum
 • Lamotriginum
 • Lanreotidum
 • Lansoprazolum
 • Leflunomidum
 • Letrozolum
 • Leuprorelinum
 • Levocetirizini dihydrochloridum
 • Levodopum + Benserazidum
 • Levodopum + Carbidopum
 • Loratadinum
 • Losartanum
 • Lovastatinum
 • Magnesii valproas
 • Metforminum
 • Methotrexatum
 • Metoprololum
 • Mycophenolas mofetil
 • Mycophenolas mofetil
 • Nadroparinum calcicum
 • Nadroparinum calcicum
 • Natrii valproas
 • Nitrendipinum
 • Octreotidum
 • Olanzapinum
 • Omeprazolum
 • Pantoprazolum
 • Phenoxymethylpenicillinum
 • Posaconazolum
 • Prednisolonum
 • Prednisonum
 • Prednisonum
 • Prednisonum
 • Prednisonum
 • Pregabalinum
 • Progesteronum
 • Propafenonum
 • Propranololum
 • Propranololum
 • Quetiapinum
 • Quinaprilum
 • Ramiprilum
 • Risedronatum natricum
 • Risperidonum
 • Rivastigminum
 • Salbutamolum
 • Simvastatinum
 • Sirolimusum
 • Sirolimusum
 • Sirolimusum
 • Sirolimusum
 • Sirolimusum
 • Spironolactonum
 • Spironolactonum
 • Stiripentolum
 • Sulfamethoxazolum + Trimethoprimum
 • Sulfamethoxazolum + Trimethoprimum
 • Sulfasalazinum
 • Sulpiridum
 • Tacrolimusum
 • Tacrolimusum
 • Tacrolimusum
 • Telmisartanum
 • Theophyllinum
 • Topiramatum
 • Triptorelinum
 • Valganciclovirum
 • Valganciclovirum
 • Valganciclovirum
 • Valganciclovirum
 • Valsartanum
 • Venlafaxinum
 • Venlafaxinum
 • Vigabatrinum
 • Voriconazolum
 • Ziprasidonum
 • Acidum zoledronicum
 • Arsenicum trioxidum
 • Capecitabinum
 • Capecitabinum
 • Clofarabinum
 • Doxorubicinum liposomanum
 • Netupitantum + Palonosetronum
 • Octreotidum
 • Oxaliplatinum
 • Peginterferonum alfa-2a
 • Peginterferonum alfa-2a
 • Posaconazolum
 • Posaconazolum
 • Bevacizumabum
 • Entecavirum
 • Sorafenibum
 • Sunitinibum
 • Tenofovirum disoproxilum

Lista dostępna jest na stronie Ministerstwa ZdrowiaWykaz obowiązujących na dzień 1 stycznia 2023 r. opinii konsultantów krajowych, o których mowa w art. 40 ust. 1 ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, wraz z terminem ich obowiązywaniaDowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum