175 926 zł to koszt dodatkowego roku życia według Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

Autor: oprac. JKB • Źródło: AOTMiT, Rynek Zdrowia02 listopada 2022 22:15

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) opublikowała nową wysokość progu kosztu uzyskania dodatkowego roku życia skorygowanego o jakość, a w przypadku braku możliwości wyznaczenia tego kosztu – kosztu uzyskania dodatkowego roku życia.

175 926 zł to koszt dodatkowego roku życia według Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
175 926 zł to koszt dodatkowe rogu życia według Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Fot. AdobeStock
  • AOTMiT opublikowała cenę za dodatkowy rok życia, czyli kwotę 175 926 złotych
  • Koszt uzyskania dodatkowego roku życia ustala się w wysokości trzykrotnego PKB na jednego mieszkańca
  • Zgodnie z obwieszczeniem prezesa GUS z 28 października w sprawie szacunków wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w latach 2018-2020, wartość PKB na jednego mieszkańca w tym okresie została określona na kwotę 58 642 zł

175 926 zł to koszt dodatkowego roku życia według AOTMiT

Prezes AOTMiT wydał komunikat w sprawie obowiązującej od 28 października 2022 roku wysokości progu kosztu uzyskania dodatkowego roku życia skorygowanego o jakość. Przypomnijmy: próg ten wspominany jest w ustawie refundacyjnej jako kontekst do oceny produktu zabiegającego o finansowanie ze środków publicznych.

Jak wynika z treści komunikatu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, wysokość progu kosztu uzyskania dodatkowego roku życia skorygowanego o jakość, a w przypadku braku możliwości wyznaczenia tego kosztu – kosztu uzyskania dodatkowego roku życia ustala się w wysokości trzykrotności Produktu Krajowego Brutto na jednego mieszkańca.

Zgodnie z tymi przepisami wraz z obwieszczeniem prezesa GUS z 28 października 2022 roku w sprawie szacunków wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w latach 2018-2020, wartość PKB na jednego mieszkańca w latach 2018-2020 w Polsce określona została na kwotę 58 642 zł.

Z kolei wysokość progu kosztu dodatkowego roku życia skorygowanego o jakość wynosi 175 926 zł (3 x 58 642 zł). Stawka ta obowiązuje do czasu ogłoszenia kolejnego obwieszczenia prezesa GUS.

Tym samym kwota 175 926 zł powinna być stosowana w analizach ekonomicznych jako punkt odniesienia dla oszacowania kosztu uzyskania dodatkowego roku życia skorygowanego o jakość, wynikającego z zastąpienia technologii opcjonalnych, w tym refundowanych technologii opcjonalnych – czytamy w komunikacie.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum