Zmiany położenia chwilowego środka obrotu przegubu ortezy kolana w trakcie kroczenia

Autor: Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja • Źródło: Artur J. Bogucki/Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja, 2014; 1(6); Vol. 16, 57-65   • 05 czerwca 2014 10:24

Streszczenie artykułu "Zmiany położenia chwilowego środka obrotu przegubu ortezy kolana w trakcie kroczenia - pomiar przemieszczenia in vivo dla dwóch wariantów badań", w piśmie Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja.

Cały artykuł do pobrania obok (pdf). Poniżej streszczenie.

Wstęp. Staw kolanowy jest przegubem dwukłykciowym i dwupiętrowym o sześciu stopniach swobody. Umiejscowienie funkcjonalnej osi ruchu zginania i prostowania jest nadal przedmiotem badań i opracowań. W fazie przenoszenia kończyny, kłyk- cie kości udowych nie mają bezpośredniego kontaktu z powierzchnią stawową piszczeli, a w miarę obciążania szerokość szpary stawowej maleje. Geometria ruchów w kolanie determinowana jest kształtem powierzchni stawowych.

Materiał i metody. Przeanalizowano cyfrowy zapis chodu zdrowego ochotnika. W pierwszym wariancie badanie realizowano dla ortezy stawu kolanowego kontrolującej zgięcie i wyprost przegubem jednoosiowym. W drugim wariancie badanie realizowano dla ortezy z przegubem dwuosiowym. Statystycznej analizie poddano matematycznie obliczone wartości przemieszczenia P i dla każdego wariantu badania wykonano wykresy rozrzutu uśrednione wielomianem 4 stopnia z przedziałem ufności równym 0,95 ze względu na występowanie szumów.

Wyniki. Dla wariantu nr 1 średnie przemieszczenie wynosi 15,1 mm, ilość próbek 43, odchylenie standardowe 8,761, prze- dział ufności 2,2. Maksymalna wartość przemieszczenia wyniosła 30,9 mm, a minimalna 0,7 mm. Dla wariantu nr 2 średnie prze- mieszczenie wynosi 13,4 mm, ilość próbek 44, odchylenie standardowe 7,275, przedział ufności 1,8. Maksymalna wartość przemieszczenia wyniosła 30,2 mm, a minimalna 3,4 mm. Porównanie średnich kroczących dla obu wariantów badania wykazało, że w drugiej części fazy obciążania właściwego (Mid Stance), aż do środkowej części fazy przenoszenia właściwego (Mid Swing) trendy przemieszczeń dla obu rodzajów ortez są zgodne.

Wnioski. 1. Zastosowana metoda pozwala określić zgodność osi stawu kolanowego i przegubu ortez udowo-podudziowych. 2. Badane ortezy jedno- i dwuosiowe migrują podczas cyklu chodu w zakresie przekraczającym 3 cm. 3. W czasie obciążania kończyny, orteza dwuosiowa ustawiona jest poprawniej. 4. Wyniki badań mogą być pomocne przy projektowaniu nowych przegubów kolanowych.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum