Kurier Poranny/Rynek Zdrowia | 17-01-2017 12:10

Zdaniem specjalistów pediatrzy są potrzebni w POZ

Jak wynika z konsultowanego projektu ustawy o POZ, lekarze podstawowej opieki zdrowotnej mają leczyć dorosłych i dzieci. Pediatrzy uważają, że nie jest to dobre rozwiązanie. MZ przekonuje, że dzieci nie zostaną pozbawione opieki lekarzy pediatrów.

W przypadku dzieci to pediatra powinien być lekarzem pierwszego kontaktu. Fot. archiwum RZ

Marek Chojnowski, dyrektor szpitala MSW w Białymstoku, w którym działa poliklinika jest zdania, że dzieci powinny być leczone przez specjalistów, którzy mają odpowiednie wykształcenie. Wyjaśnia, że na dzisiejszym etapie rozwoju medycyny, diagnostyki, liczby schorzeń nie da się połączyć leczenia dzieci z leczeniem dorosłych.

Podobnego zdania jest prof. Anna Wasilewska, konsultant wojewódzki ds. pediatrii, a zarazem p.o. dyrektora Dziecięcego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Przekonuje ona, że przypadku dzieci to pediatra powinien być lekarzem pierwszego kontaktu.

Według projektu ustawy o POZ z przychodni będą mogły zniknąć gabinety lekarzy pediatrów. Ich obowiązki przejęliby wtedy lekarze rodzinni. Przychodniom taki wariant opłaca się bardziej, pediatrzy w gabinetach POZ to dodatkowe etaty, za które trzeba dodatkowo płacić - rozważa Kurier Poranny.

Dzieci nie zostaną pozbawione opieki lekarzy pediatrów - informowało Ministerstwo Zdrowia, przypominając, że projekt ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej został przekazany do uzgodnień, konsultacji publicznych i opiniowania - z terminem zgłaszania uwag do 1 lutego 2017 roku.

- Przeanalizujemy zaproponowane w projekcie przepisy pod kątem zgłoszonych uwag, tak aby wypracować jak najlepsze rozwiązania - przekonuje resort zdrowia.

Projekt przekazany do konsultacji zakłada, że podstawowa opieka zdrowotna będzie oparta na medycynie rodzinnej. MZ proponuje w nim, aby za lekarza POZ uznać również lekarza ze specjalizacją I stopnia albo specjalizacją inną niż medycyna rodzinna albo II stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej, w tym lekarza pediatrę - jeżeli:
- udzielał on świadczeń zdrowotnych w POZ przez co najmniej 3 lata
- ma umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z NFZ
- listę aktywną pacjentów.

 

Więcej: www.poranny.pl