Zastrzeżenia NIK pokrywają się w całości z uwagami zgłaszanymi przez KIDL

Autor: kidl.org.pl/Rynek Zdrowia • • 21 sierpnia 2017 21:54

Elżbieta Puacz, prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych, odniosła się do raportu Najwyższej Izby Kontroli nt. dostępności i finansowania diagnostyki laboratoryjnej. Formułowane przez NIK zastrzeżenia pokrywają się w całości z uwagami zgłaszanymi przez KIDL.

Zastrzeżenia NIK pokrywają się w całości z uwagami zgłaszanymi przez KIDL
Elżbieta Puacz odniosła się do raportu NIK nt. dostępności i finansowania diagnostyki laboratoryjnej. Fot. Archiwum

W stanowisku opublikowanym 21 sierpnia podkreślono, że Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych od wielu lat podejmowała i podejmuje działania zmierzające do przeprowadzenia zmian legislacyjnych w zakresie medycyny laboratoryjnej. Inicjatywy te są efektem obserwacji negatywnych zjawisk w obszarze ochrony zdrowia, w szczególności w zakresie dotyczącym diagnostyki laboratoryjnej. Samorząd Zawodowy Diagnostów Laboratoryjnych wielokrotnie zgłaszał do Ministerstwa Zdrowia szereg uwag dotyczących nieprawidłowości funkcjonowania systemu służby zdrowia. Niestety uwagi te były pomijane.

W stanowisku podkreślono, że formułowane przez NIK zastrzeżenia pokrywają się w całości z uwagami zgłaszanymi przez KIDL.

Samorząd Diagnostów Laboratoryjnych wielokrotnie zgłaszał informacje o nieprzestrzeganiu standardów prowadzenia działalności leczniczej w zakresie diagnostyki laboratoryjnej - czytamy w stanowisku.

Zastrzeżenia KIDL dotyczyły w szczególności: braku kierownika medycznego laboratorium diagnostycznego, niezapewnienia realnego nadzoru sprawowanego przez diagnostów laboratoryjnych nad osobami nieposiadającymi uprawnień do samodzielnego wykonywania poszczególnych czynności diagnostyki laboratoryjnej oraz dokonywaniu zdalnej autoryzacji wyników badań laboratoryjnych bez obecności diagnosty laboratoryjnego w miejscu wykonania badania.

Zdaniem prezes Elżbiety Puacz niepokojące jest, że Ministerstwo Zdrowia, pomimo zastrzeżeń NIK, podjęło działania zmierzające do wprowadzenia „zdalnej autoryzacji” w zakresie leczenia krwią, co znalazło odzwierciedlenie w Obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 czerwca 2017r. w sprawie wymagań dobrej praktyki pobierania krwi i jej składników, badania, preparatyki, przechowywania, wydawania i transportu dla jednostek organizacyjnych publicznej służby krwi oraz projekcie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie leczenia krwią i jej składnikami w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne (projekt z dnia 26 czerwca 2017 roku, § 27 ust. 13).

Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych wyraża przekonanie, iż ustalenia zawarte w Informacji NIK przyczynią się do podjęcia prac legislacyjnych zmierzających do natychmiastowego usunięcia nieprawidłowości przedstawionych przez NIK i Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych.

Czytaj: www.kidl.org.pl

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum