Zarządzenie dotyczące współczynnika korygującego w chirurgii onkologicznej. Ma m.in. wpłynąć na jakość świadczeń

Autor: PW • Źródło: NFZ, Rynek Zdrowia10 lipca 2021 16:34

NFZ opublikował zarządzenie mieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne. Ma premiować jakość świadczeń.

Zarządzenie dotyczące współczynnika korygującego w chirurgii onkologicznej. Ma m.in. wpłynąć na jakość świadczeń
Współczynnik korygujący w chirurgii onkologicznej o wartości 17 proc. ma m.in. wpłynąć na jakość świadczeń. Fot. Shutterstock
  • Wartość współczynnika korygującego w oparciu o koszty funkcjonowania oddziałów onkologicznych oraz bloków operacyjnych została ustalona na poziomie 17%
  • Przyjęte rozwiązanie ma również na celu premiowanie jakości udzielanych świadczeń w onkologii
  • Przepisy zarządzenia stosuje się do rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych od dnia 1 lipca 2021 r.

Zarządzenie zmienia zarządzenie Nr 55/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne.

Współczynnik korygujący w chirurgii onkologicznej

Zarządzie wprowadza dla świadczeniodawców realizujących świadczenia zabiegowe z katalogu JGP, realizowane w ramach zakresu chirurgia onkologiczna (obejmujący wszystkie jednostki realizujące leczenie onkologiczne w sposób kompleksowy) współczynnik korygujący o wartości 17%.

W opisie w części „3.4. Projekt taryfy” raportu Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie ustalenia taryfy świadczeń pt. „Porównanie kosztów świadczeń gwarantowanych z obszaru leczenia zabiegowego chorych z rozpoznaniem nowotworu złośliwego vs pozostałych” wartość współczynnika korygującego w oparciu o koszty funkcjonowania oddziałów oraz bloków operacyjnych została ustalona na poziomie 17%.

Powyższe nie znalazło odzwierciedlenia w obwieszczeniu Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych z obszaru leczenia chorób nowotworowych, w związku z tym niniejsze zarządzenie stanowi kontynuację zmian w finansowaniu świadczeń określonych w zarządzeniu Nr 55/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 marca 2021 r.

Przyjęte rozwiązanie ma również na celu premiowanie jakości udzielanych świadczeń.

W zakresie załącznika nr 1b do zarządzenia zmiana dotyczy dodania zakresu świadczeń - onkologia kliniczna specjalistyczna dla produktu rozliczeniowego: 5.52.01.0001384 Hospitalizacja z przyczyn nieujętych gdzie indziej.

Uwzględnione uwagi zgłoszone podczas konsultacji

W ramach konsultacji projekt został przedstawiony do zaopiniowania właściwym w sprawie podmiotom: konsultantom krajowym we właściwej dziedzinie medycyny, samorządom zawodowym (Naczelna Rada Lekarska, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych) oraz reprezentatywnym organizacjom świadczeniodawców, w rozumieniu art. 31sb ust. 1 ustawy o świadczeniach.
W toku konsultacji uwagi do przedłożonego projektu zgłosiły 4 podmioty. Uwagi zasadne i ściśle odnoszące się do przedmiotu zarządzenia zostały uwzględnione w jego aktualnej wersji.

Mając na względzie uwagę Narodowego Centrum Onkologii w Warszawie umożliwiono rozliczanie kosztu produktu leczniczego stosowanego w leczeniu guza olbrzymiokomórkowego kości, w przypadku dorosłych i młodzieży z dojrzałym układem kostnym, u których występuje guz nieoperacyjny lub u których zabieg chirurgiczny może spowodować ciężkie okaleczenie (ICD-10: D48.0) w trybie właściwym ze względu na stan kliniczny pacjenta (wynikający ze wskazań medycznych).

Przepisy zarządzenia stosuje się do rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych od dnia 1 lipca 2021 r. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum