Wzrost wycen w neonatologii. Jest zarządzenie prezesa NFZ

Autor: oprac. PW • Źródło: NFZ, Rynek Zdrowia02 października 2022 11:06

NFZ opublikował zarządzenie prezesa NFZ zwiększające wycenę świadczeń w neonatologii. Podajemy jakie najważniejsze zmiany obowiązują od 1 października.

Wzrost wycen w neonatologii. Jest zarządzenie prezesa NFZ
Jest zmiana wycen w neonatologii. Fot. WSS w Kielcach/archiwum RZ
  • Od 1 października rosną wyceny świadczeń w neonatologii
  • NFZ opublikował w tej sprawie Zarządzenie nr 127/2022/DSOZ prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 września 2022 r.
  • W neonatologii wprowadzono dwie nowe grupy rozliczeniowe
  • Zmiany dotyczą też współczynników korygujących
  • Dodano nowe warunki związane z wiekiem noworodka i czasem hospitalizacji

Zmiany wycen świadczeń w neonatologii

NFZ opublikował Zarządzenie nr 127/2022/DSOZ prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 września 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne.

W zarządzeniu Nr 1/2022/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne (z późn. zm.2) ), wprowadzono liczne zamiany.

Poniżej przedstawimy zasadnicze zmiany, dotyczące neonatologii.

Zmiany w tym zakresie zapowiadał minister zdrowia Adam Niedzielski. Nowe taryfy w neonatologii, które zaczną obowiązywać z początkiem października oznaczają wzrost nakładów na opiekę nad noworodkami o 250 mln zł rocznie.

Nowe grupy świadczeń w opiece nad noworodkiem

Między innymi:

  • W załączniku nr 1a wprowadzono zmiany w zakresie opieki nad noworodkiem w grupach N20 – N25, w tym wprowadzono dwie nowe grupy rozliczeniowe i implementacji taryf, dla grup:

N20 Noworodek wymagający normalnej opieki,
· N21 Ciężka patologia noworodka > 30 dni,
· N21A Ciężka patologia noworodka urodzonego przedwcześnie > 30 dni,
· N22 Noworodek wymagający intensywnej terapii,
· N22A Noworodek wymagający intensywnego monitorowania i specjalistycznej opieki
· N23 Noworodek wymagający rozszerzonej diagnostyki
· N24 Noworodek wymagający szczególnej opieki
· N25 Noworodek wymagający wzmożonego nadzoru.

Zmiany współczynnika korygującego

  • Wprowadzono zmiany w załączniku nr 3d do zarządzenia w Katalogu produktów dedykowanych dla wybranych JGP udzielanych świadczeniobiorcom poniżej 18 r.ż., produkty objęte współczynnikiem korygującym.

Zmiana dotyczy m.in. grupy PZN01 Kompleksowe zabiegi chirurgii noworodka i niemowlęcia. Jeśli w roku poprzedzającym rok, w którym stosowany jest współczynnik korygujący, ich udział w realizacji poszczególnych JGP przekroczył 10% wszystkich zrealizowanych na rzecz tych świadczeniobiorców odpowiednich JGP, umożliwiono korygowanie wartości

Zmiany w grupach noworodkowych

  • W zakresie załącznika nr 9 (Charakterystyka JGP) wprowadzono zmiany w grupach noworodkowych N20 – N25 polegające na:

• dodaniu nowych warunków związanych z wiekiem noworodka i czasem hospitalizacji,

• uporządkowaniu wymaganych do rozliczenia rozpoznań oraz wykonanych procedur,

• utworzeniu grupy N21A Ciężka patologia noworodka urodzonego przedwcześnie > 30 dni, która pozwoli na utrzymanie wysokiego standardu leczenia noworodków z urodzeniową masa ciała ˂ 1000g i/lub urodzonych przed ukończeniem 28-ego tygodnia ciąży,

• utworzeniu grupy N22A Noworodek wymagający intensywnego monitorowania i specjalistycznej opieki,

• zmianie w grupie N23 na Noworodek wymagający rozszerzonej diagnostyki, która pozwoli na przeprowadzenie pełnej diagnostyki noworodka w adekwatnej cenie.

Pełna treść zarządzenia jest dostępna na stronie NFZ.

 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum