Wracają izolatoria dla chorych na COVID19. Na razie jedno na województwo

Autor: oprac. RR • Źródło: NFZ/Rynek Zdrowia11 października 2021 11:08

Wracają izolatoria, czyli miejsca, w których, w warunkach izolacji przebywać mają osoby z potwierdzoną chorobą wywołaną wirusem SARS-CoV-2 lub z podejrzeniem o zachorowanie. Powodem reaktywowania działalności izolatoriów jest „pogarszająca się sytuacja epidemiczna”.

Wracają izolatoria dla chorych na COVID19. Na razie jedno na województwo
Izolatoria funkcjonowały w hotelach, hostelach, akademikach, sanatoriach. Fot. PAP/ Marcin Obara
  • W związku z kolejną falą pandemii wracają izolatoria. Ich działalność zawieszono 1 lipca 2021 r., kiedy sytuacja epidemiczna nie wymagała zastosowania tego rodzaju rozwiązań
  • W zarządzeniu prezesa NFZ wskazano, że „wystarczające będzie utrzymywanie jednego izolatorium na terenie danego województwa”
  • Działalność izolatoriów finansowana będzie przez Narodowy Fundusz Zdrowia ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Izolatoria funkcjonowały w Polsce do 1 lipca 2021 r. Zaprzestały działalności „z uwagi na poprawiającą się sytuację epidemiczną, której rezultatem jest stale malejąca liczba osób zakażonych wirusem SARS-CoV-2, co powoduje zmniejszoną liczbę osób wymagających izolacji” – wyjaśniał NFZ w uzasadnieniu zarządzenia z 28 czerwca 2021 r.

Lokalizowano je w hotelach, hostelach, akademikach, sanatoriach. Przekształcano zazwyczaj te obiekty, które były blisko szpitali zakaźnych i placówek, dysponujących oddziałami zakaźnymi, ponieważ pracujący w nich personel medyczny miał blisko do odizolowanych pacjentów.

Polecamy: Tak gminy wiejskie cierpią na braki kadrowe wśród lekarzy. Pacjenci bez opieki

Jak wyjaśniono w obecnym zarządzeniu, do izolatorów będą kierowane osoby, „u których stwierdzono zachorowanie na chorobę wywołaną wirusem SARS-CoV-2 lub podejrzenie zachorowania, jeżeli zostały przez lekarza skierowane do leczenia lub diagnostyki laboratoryjnej w kierunku wirusa SARS-CoV-2 w ramach izolacji odbywanej poza szpitalem, lub którym lekarz zlecił izolację w warunkach domowych”.

Na początku pandemii pełniły głównie rolę miejsc izolacji dla osób o łagodnym przebiegu choroby, które z jakiegoś względu nie mogły jej odbyć w domu. Później zaczęły przejmować od szpitali pacjentów w lepszym stanie - ze średnioobjawowym przebiegiem, niewymagających leczenia dodatkowego, wspomagania przy użyciu ECMO czy tlenoterapii.

W szczytowym okresie pandemii w Polsce działało 35 izolatorów.

Sytuacja epidemiczna pogorszyła się

Obecnie izolatoria powracają. Mówi o tym „zarządzenie zmieniające zarządzenie nr 42/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Stanowi ono wykonanie polecenia Ministra Zdrowia wyrażonego w piśmie z dnia 5 października 2021 r. (znak: DLU.736.302.2021.KB)”.

Czytaj: Zarządzenie Nr 164/2021/DSOZ

W uzasadnieniu zarządzenia czytamy: „Aktualnie, ze względu na pogarszającą się sytuację epidemiczną, której rezultatem jest stale zwiększająca się liczba osób zakażonych wirusem SARS-CoV-2, co przekłada się na zwiększoną liczbę osób wymagających izolacji, zasadne jest wznowienie funkcjonowania i finansowania izolatoriów, przy czym wystarczające będzie utrzymywanie jednego izolatorium na terenie danego województwa. Dyrektor właściwego oddziału wojewódzkiego Funduszu wpisuje do wykazu izolatorium wskazane przez wojewodę”.

Wystarczy jedno izolatorium dla województwa

Uznano, że dla ludności jednego województwa wystarczy jedno izolatorium znajdujące się na jego terenie. Obiekt wskaże wojewoda, a dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu wpisze do wykazu izolatoriów. Ich działalność finansowana będzie przez Narodowy Fundusz Zdrowia ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia.

Przepisy zarządzenia stosuje się do rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych od dnia 5 października 2021 r. i wchodzą w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

Czytaj także: Dr Sutkowski: izolatoria mogą upłynnić ruch pacjentów, ale jest "wąskie gardło" 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum