Wpływ wieku na wyniki leczenia chorych na przewlekłą białaczką limfocytową

Autor: K. Giannopoulos/hematoonkologia.pl • • 24 sierpnia 2013 18:04

Przewlekła białaczka limfocytowa (PBL) jest chorobą występującą najczęściej u osób starszych, z medianą wieku w czasie rozpoznania wynoszącą 72 lata.

Wpływ wieku na wyniki leczenia chorych na przewlekłą białaczką limfocytową
Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Przedstawiane wyniki badań fazy III odnoszą się najczęściej do osób znacznie młodszych, średnio o 7 lat, a populacja osób starszych stanowi często marginalną część  grupy badanej. Wydaje się jednak, że obecnie terapia powinna być nie tylko dopasowana do wieku, ale również uwzględniać choroby współistniejące, których częstość występowania wzrasta z wiekiem.

To aktualne podejście do terapii chorych na PBL przeanalizowali badacze amerykańskiej grupy CALGB (Cancer and Leukemia Group B). Do badania włączono chorych leczonych w ramach randomizowanych badań pierwszej linii terapii ze szczególnym uwzględnieniem chorych starszych, powyżej 70 roku życia, aby określić najlepszy wybór chemioterapii oraz korzyść ze stosowania przeciwciał monoklonalnych u starszych pacjentów.

Analizowane schematy zawierały chlorambucil, fludarabinę, rytuksymab z fludarabiną (FR), fludarabinę w konsolidacji alemtuzumabem i FR w konsolidacji alemtuzumabem. U 663 chorych oceniano odpowiedzi na leczenie, przeżycie wolne od progresji (PFS) oraz przeżycie całkowite (OS) w różnych grupach wiekowych.

Wykazano przewagę terapii fludarabiną w porównaniu z chlorambucylem u chorych młodszych niż 70 lat (PFS współczynnik ryzyka [HR] = 0,6; OS: HR = 0,7, p = 0,046; OS, P = 0,006), natomiast chorzy starsi w wieku > 70 lat nie odnieśli korzyści z terapii fludarabiną (PFS, HR = 1,0, OS: HR = 1,5). Dodanie do fludarabiny rytuksymabu poprawiało wyniki leczenia, niezależnie od wieku (PFS: HR = 0,6, OS: HR = 0,7). Stosowanie alemtuzumabu w konsolidacji nie przynosiło korzyści (P> 0,20), zarówno w młodszej jak i starszej grupie wiekowej.

Przedstawiana analiza pomimo braku uwzględnienia wieku biologicznego chorych oraz chorób współistniejących umożliwiających kwalifikację do grup „go-go”, slow-go” lub „no-go”, jak również schematu FCR, bendamustyny, ofatumumabu i lenalidomidu jest bardzo ważna i wskazuje, że stosowanie chlorambucylu jest akceptowalną formą leczeniu wielu starszych chorych oraz sugeruje, że dodanie rytuksymabu do schematu leczenia jest korzystne, niezależnie od wieku.

Więcej: hematoonkologia.pl

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

    Najnowsze