Wpływ procesu zwyrodnieniowego kręgosłupa na wyniki leczenia chirurgicznego dyskopatii lędźwiowej

Autor: Tadeusz Styczyński, Bohdan Pyskło, Robert Gasik. Ortopedia, Traumalogia, Rehabilitacja. Medsportpress 2007. Medsportpress 2007; 6(6); Vol. 9, 591-598. • • 21 listopada 2008 09:25

Wstęp. Celem pracy jest ocena wpływu współistniejących zmian zwyrodnieniowo-wytwórczych kręgosłupa na wyniki leczenia chirurgicznego przepuklin lędźwiowych krążków międzykręgowych

Materiał i metody. Ogółem przebadano losowo dobraną grupę 132 chorych na przepukliny lędźwiowych krążków międzykręgowych (plkm), leczonych chirurgicznie za pomocą klasycznej dyscektomii z dojoecia przez fenestrację więzadła żółtego. U wszystkich chorych wykonano badania rentgenowskie kręgosłupa i rezonans magnetyczny. W oparciu o powyższe badania wyodrębniono 6 grup chorych różniących się stopniem zaawansowania i/lub rozległością procesu zwyrodnieniowego. Pacjenci oceniali sami ogólny wynik leczenia za pomocą 10-stopniowej wizualnej skali analogowej. Bardziej szczegółowa ocena wyników leczenia była prowadzona przez lekarzy, którzy odrębnie określali stopień nasilenia bólu (wg 4-stopniowej skali), niedowładów (wg 3-stopniowej skali) i zakresu ruchów kręgosłupa (wg 3-stopniowej skali).

Wyniki. W ogólnej ocenie stanu zdrowia dokonywanej przez chorych różnice przeciętnej poprawy w wyodrębnionych grupach nie były znamienne statystycznie (NS). W szczegółowej ocenie stanu zdrowia dokonanej w oparciu o badanie lekarskie, przeciętna poprawa w punktach oceniana przez lekarza w zakresie stopnia nasilenia bólu i niedowładów u chorych ze spondylozą nie różniła się zdecydowanie w porównaniu z grupą chorych bez spondylozy. Zakres ruchów kręgosłupa po leczeniu był większy u chorych bez spondylozy (p< 0,05).

Wnioski. Biorąc pod uwagę zarówno subiektywną, jak i obiektywną ocenę wyników leczenia chorych z zespołami bólowo-korzeniowymi w przebiegu plkm, współistniejące zmiany zwyrodnieniowe, nawet znacznie rozwinięte, nie pogarszają rokowania po leczeniu chirurgicznym.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum