Wpływ dioksyn na rozwój nowotworów u kobiet

Autor: Maciej Chałubiński/Rynek Zdrowia • • 28 stycznia 2012 18:49

Dioksyna o nazwie TCDD to związek zanieczyszczający środowisko, który po przedostaniu się do organizmu człowieka zaburza gospodarkę hormonalną.

Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem sklasyfikowała TCDD jako ludzki karcynogen głównie na podstawie badań wykonanych na populacjach mężczyzn, u których wiązał się on ze zwiększoną śmiertelnością z powodu raka.

W 1976 roku wybuch w fabryce Seveso we Włoszech spowodował silne zanieczyszczenie środowiska i narażenie mieszkańców okolicznych obszarów na działanie znacznych ilości dioksyny TCDD. Nieco ponad 20 lat później naukowcy z University of California at Berkeley, USA, przeprowadzili retrospektywne kohortowe badanie o nazwie Seveso Women’s Health Study (SWSH) dotyczące częstości występowania zaburzeń rozrodczości u kobiet zamieszkujących obszar zwiększonego narażenia na TCDD.

Wyniki tego badania wykazały wzrost ryzyka występowania raka piersi oraz trend zwiększonego ryzyka rozwoju nowotworów złośliwych w odniesieniu do poziomu TCDD w surowicy krwi. Średnia wieku pacjentek zakwalifikowanych do badania wynosiła wówczas 40 lat, wskazując na stosunkowo młodą grupę, jeśli chodzi o ocenę nowotworzenia.

Dlatego celem obecnej pracy było przeprowadzenie oceny występowania nowotworów złośliwych w tej samej kohorcie kobiet. W 1996 roku do badania zakwalifikowano 981 pacjentek w wieku do 40 lat, zamieszkałych na terenie najsilniejszego zanieczyszczenia. Natomiast w obecnym badaniu udział wzięły 933 kobiety. Ich średnia wieku tym razem wynosiła 51 lat.

Autorzy zanalizowali związek między poziomem TCDD w surowicy krwi a występowaniem nowotworów złośliwych. Stężenia TCDD w surowicy krwi określane były metodą spektrometrii masowej o wysokiej rozdzielczości.

Nowotwory złośliwe odnotowano u 66 pacjentek, co stanowiło blisko 7% populacji badanej. Spośród nich 21 zachorowań stwierdzono jeszcze podczas pierwszego badania w 1996 roku. Pozostałe 45 to rozpoznania nowe. We krwi kobiet chorych na raka poziom TCDD był większy i sięgał wartości 95 ptt, podczas gdy w grupie kobiet zdrowych wynosił 68 ptt.

Co ciekawe, zaobserwowano, że 10-krotnie większe stężenie TCDD we krwi wiązało się z blisko 2-krotnie zwiększonym ryzykiem zachorowania na nowotwory złośliwe. Wskaźnik ryzyka wystąpienia raka piersi był również podwyższony (HR 1,44), jednak nie stwierdzono istotności statystycznej tego zjawiska.

Dioksyna TCDD wiąże się z receptorem AHR (aryl hydrocarbon receptor), prowadząc do zmian w ekspresji genów, replikacji komórek oraz ich apoptozy i otwiera drogę do nowotworowej transformacji.  

Badacze konkludują, że długotrwałe narażenie na dioksynę TCDD znacznie zwiększa ryzyko rozwoju nowotworów złośliwych u kobiet.

Oprac. dr n. med. Maciej Chałubiński

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21810551 

Environ Health Perspect. 2011 Dec;119(12):1700-5. Epub 2011 Aug 2.
Dioxin exposure and cancer risk in the Seveso Women's Health Study.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum