Wojskowy Instytut Medyczny zachęca do badań scyntygrafii w Zakładzie Medycyny Nuklearnej

Autor: oprac. KM • Źródło: Wojskowy Instytut Medyczny27 sierpnia 2022 15:00

W Zakładzie Medycyny Nuklearnej Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie przeprowadzane są badania scyntygrafii wentylacyjnej płuc, scyntygrafii układu dopaminergicznego DATSCAN oraz scyntygrafii oceniającej ekspresję receptorów dla somatostatyny.

Wojskowy Instytut Medyczny zachęca do badań scyntygrafii w Zakładzie Medycyny Nuklearnej
Badania w Zakładzie Medycyny Nuklearnej WIM wykonywane są na bieżąco - zapewnia placówka. Fot. Adobestock
 • W Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie są wykonywane badania medycyny nuklearnej
 • Placówka chce poprawić zgłaszalność chorych z WIM i innych ośrodków w województwie mazowieckim
 • Są to świadczenia odrębnie kontraktowane i nie obciążają jednostki kierującej zarówno kliniki, oddziału jak i poradni specjalistycznej
 • Badania w Zakładzie Medycyny Nuklearnej WIM wykonywane są na bieżąco

Scyntygrafia wentylacyjna płuc

Zakład Medycyny Nuklearnej WIM jako jeden z niewielu ośrodków w Polsce wykonuje scyntygrafię wentylacyjną płuc z wykorzystaniem radiofarmaceutyku 99m Tc-Technegas.

Najczęstsze wskazana do wykonania tego rodzaju badania:

 • podejrzenie zatorowości płucnej – wówczas scyntygrafię wentylacyjną wykonuje się razem ze scyntygrafią perfuzyjną płuc; badanie jest szczególnie przydatne u pacjentów z przeciwskazaniami do podania kontrastu jodowego (uczulenie, niewydolność nerek) oraz u chorych z niejednoznacznym wynikiem angioCT płuc;
 • ocena funkcji płuc przed zabiegami operacyjnymi (np. lobektomia, segmentektomia);
 • ocena funkcji płuc przed przeszczepem płuc (np. u chorych z mukowiscydozą);
 • ocena zaburzeń wentylacji i pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc;
 • diagnostyka nadciśnienia płucnego (wykluczenie tła zatorowego).

Zakład Medycyny Nuklearnej dysponuje krótkimi terminami (kilka dni) na badanie scyntygrafii wentylacyjnej płuc.

Scyntygrafia układu dopaminergicznego DATSCAN

DATSCAN (ioflupan) to radioligand transportera dopaminy wykorzystywany do oceny presynaptycznego wychwytu dopaminy w prążkowiu.

Badanie scyntygraficzne z zastosowaniem DATSCAN jest pomocne w diagnostyce choroby Parkinsona. Pozwala na różnicowanie:

 • zespołów parkinsonowskich ze zwyrodnieniem presynaptycznym w prążkowiu i drżeniem samoistnym;
 • otępienia w ciałkami Lewy`ego i choroby Alzheimera.

Czas oczekiwania na badanie DATSCAN w Zakładzie Medycyny Nuklearnej to 1-2 tygodnie.

Scyntygrafia oceniające ekspresję receptorów dla somatostatyny

Somatostatyna jest hormonem peptydowym. Działa przede wszystkim na ośrodkowy układ nerwowy, gruczoły dokrewne, układ odpornościowy oraz przewód pokarmowy. W działaniu pośredniczą receptory błonowe. Znanych jest pięć różnych receptorów somatostatyny (SST1-SST5).

Scyntygrafia receptorów somatostatynowych (SRS) z użyciem 99mTc-tektreotydu jest to badanie obrazowe pozwalające na ocenę stopnia zaawansowania guzów neuroendokrynnych (NET), kwalifikację do leczenia radioizotopowego oraz pozwalająca na ocenę ewentualnych zmian przerzutowych.

Nowotwory i choroby łagodne, które można wykryć z dużą czułością (wskaźnik wykrywalności >75 proc.) to: guzy przysadki, guzy neuroendokrynne żołądka i jelit (GEPNET), przyzwojaki, drobnokomórkowy rak płuca, oponiakI, guz z komórek Merkla. W grupie GEPNET z dużą czułością można wykryć gastrinoma, czynne hormonalnie guzy trzustki (z wyjątkiem insulinoma) oraz rakowiaki.

Scyntygrafia SRS jest obecnie standardowym badaniem diagnostycznym w określaniu stopnia zaawansowania guzów NET, niezwykle istotnym przy wyborze optymalnego sposobu leczenia Badanie to jest konieczne u pacjentów z nowotworami neuroendokrynnymi, u których planowana
jest terapia radioizotopowa z użyciem znakowanych analogów somatostatyny.

Scyntygrafia receptorowa jest również bardzo przydatna we wczesnym wykrywaniu wznowy nowotworu.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum