epoznan.pl/Rynek Zdrowia | 07-06-2017 10:38

Wielkopolska: rośnie liczba zakażeń WZW A

W Wielkopolsce odnotowano już 56 zachorowań na żółtaczkę. Nadzorem epidemiologicznym objęto zaś 363 osoby.

Badaniami diagnostycznymi w kierunku Hepatitis A (HAV) objęto łącznie 184 pracowników firmy wytwarzającej artykuły spożywcze. Fot. archiwum

Z danych Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu wynika, ze tylko w poniedziałek (5 czerwca) zgłoszono 4 kolejne przypadki zachorowania u mieszkańców powiatu. 

Według sanepidu najbardziej prawdopodobną drogą szerzenia się zakażeń wirusem w regionie jest droga pokarmowa i kontaktowa (kontakt domowy lub seksualny).

Analizowana jest pokarmowa droga szerzenia się czynnika zakaźnego Hepatitis A, albowiem większość chorych w wywiadach epidemiologicznych podała informację o spożywaniu m.in.: wyrobów garmażeryjnych nietrwałych mikrobiologicznie.

Badaniami diagnostycznymi w kierunku Hepatitis A (HAV) objęto łącznie 184 pracowników firmy wytwarzającej artykuły spożywcze, w której zatrudnione są osoby, u których wykryto zachorowania. Natomiast 151 osób spośród nich objęto szczepieniami ochronnymi przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A.

Więcej: epoznan.pl