CZD, MS/Rynek Zdrowia | 04-09-2011 09:28

Warszawa: rusza pierwsza w kraju pracownia uroterapii

W poniedziałek (5 września) w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie otwarta zostanie pierwsza w Polsce pracownia uroterapii. Umożliwi ona profesjonalną diagnostykę i leczenie dzieci z zaburzeniami czynności dolnych dróg moczowych.

Zaburzenia czynności dolnych dróg moczowych dotyczą ok. 25 proc. dzieci. Objawiają się m.in. nietrzymaniem moczu, a także innymi zaburzeniami zależącymi od rodzaju patologii.

W przypadku nietrzymania moczu w ciągu dnia, należy zwrócić uwagę na to, jak często dziecko oddaje mocz, czy stosuje tzw. „manewry wstrzymujące”, unika picia, cierpi z powodu stanów zapalnych przedsionka pochwy, układu moczowego, ma problemy z odpływami pęcherzowo-moczowodowymi, zaparciami, zaburzenia neuropsychiatrycznymi czy snem.

Leczenie nietrzymania moczu zależy od przyczyny. Jeśli powodem nietrzymania dziennego są wady układu moczowego, to wymagają one korekcji chirurgicznej. Wady i choroby ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego, wymagają leczenia neurochirurgicznego, neurologicznego i wdrożenia specjalistycznego leczenia urologicznego - informują specjaliści z Centrum Zdrowia Dziecka.

W leczeniu czynnościowych zaburzeń dolnych dróg moczowych największe znaczenie ma uroterapia, czyli rehabilitacja dolnych dróg moczowych. Obejmuje ona wielotorowe działania poprawiające funkcjonowanie dolnych dróg moczowych, mające na celu wytworzenie prawidłowych relacji pomiędzy pracą mięśnia wypierającego mocz, a czynnością zwieraczy.

Jest to terapia behawioralna i prowadzi do poznania, a następnie zmiany nieprawidłowych nawyków związanych z przyjmowaniem płynów i oddawaniem moczu. Uroterapeuta zwraca uwagę dziecka i rodziców na zachowanie prawidłowej pozycji podczas oddawania moczu i uczy jak rozluźniać mięśnie przepony miedniczej.

Postępy w leczeniu oceniane są na podstawie ustępowania objawów, w oparciu o zapisy w dzienniczku mikcji oraz wyniki badań nieinwazyjnych (pomiar przepływu cewkowego, oznaczenie zalegania moczu po mikcji) i inwazyjnych (badanie urodynamiczne).

Konieczne jest systematyczne wykonywanie badań moczu w celu monitorowania zakażeń. W przypadkach zaburzeń czynności dolnych dróg moczowych niepoddających się terapii standardowej, konieczne jest zastosowanie elektrostymulacji mięśni dna miednicy (biofeedback). U niektórych pacjentów uroterapia wymaga wspomagania farmakologicznego.