Portal Samorządowy/Rynek Zdrowia | 10-05-2019 12:20

Warszawa: otwarto pierwszy w stolicy dzienny dom opieki medycznej

W czwartek, 9 maja w Warszawie rozpoczął przyjmowanie pacjentów Dzienny Dom Opieki Medycznej. W placówce pacjenci będą korzystać z terapii zajęciowej, opieki pielęgniarskiej, doradztwa, usprawnień ruchowych w warunkach zbliżonych do domowych.

Do DDOM będą przyjmowani pacjenci, którzy opuszczają szpital, a ich stan zdrowia wymaga wzmożonej opieki pielęgniarskiej. Fot. Shutterstock

Dom opieki, który powstał w ramach Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Wawer dedykowany jest przede wszystkim osobom powyżej 65. roku życia. Będą mogły skorzystać z niego także osoby młodsze, w trudnej sytuacji społecznej. Codziennie z opieki w DDOM skorzysta 25 osób. Turnus będzie trwał dwa miesiące - podaje Portal Samorządowy.

To pierwszy tego typu obiekt w Warszawie, który wypełnia lukę pomiędzy świadczeniami przychodni a szpitala. Zadaniem specjalistów w DDOM jest przygotowanie osoby do powrotu do zdrowia lub pomoc oraz przeszkolenie rodziny, jak opiekować się chorym.

Do wspomnianej placówki medycznej będą przyjmowani pacjenci, którzy opuszczają szpital, a ich stan zdrowia wymaga wzmożonej opieki pielęgniarskiej, nadzoru nad terapią farmakologiczną, kompleksowych działań usprawniających i przeciwdziałających postępującej niesamodzielności czy też wsparcia i edukacji zdrowotnej. Wsparcie skierowane będzie dla osób, które posiadają oceną stanu samodzielności w skali Barthel’a od 40 do 65 punktów.

Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków unijnych na blisko 2 mln zł.

Więcej: www.portalsamorządowy.pl