Katarzyna Lechowicz-Dyl - PAP/Rynek Zdrowia | 06-11-2017 14:31

WIM ustanowił nagrodę za zasługi w ratownictwie

W kategorii indywidualnej - za osobiste męstwo w czasie akcji ratowniczej, w kategorii instytucjonalnej - za działania pozwalające skuteczniej ratować życie, przyznawana będzie - ustanowiona przez WIM nagroda - "Animus Fortis" (Mężny Duch). Kandydatów można zgłaszać do 5 stycznia 2018 r.

FOT. PTWP

Nagroda - jak informuje kierownictwo Wojskowego Instytutu Medycznego - objęta została patronatem premiera, a w składzie kapituły znaleźli się m.in. przedstawiciele Ministra Obrony Narodowej, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Zdrowia.

- Ustanawiając nagrodę chcieliśmy honorować osoby i instytucje, mające wydatny wpływ na pozytywne zmiany oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku służb ratowniczych. Udało nam się zgromadzić w kapitule przedstawicieli ministerstw, w których działają służby ratownicze. Dzięki temu mamy szansę na to, że Animus Fortis będzie prestiżową, ponadresortową nagrodą - mówi szef Instytutu gen. prof. Grzegorz Gielerak.

Nagroda przyznawana będzie w dwóch kategoriach. Za "osobiste męstwo" - dla osoby, która w roku poprzedzającym przyznanie nagrody wyróżniła się w znaczący sposób w akcji ratowniczej; laureatem może zostać osoba pełniąca służbę bądź zatrudniona w instytucji realizującej zadania ratownicze np. w wojsku, policji, straży pożarnej, służbie zdrowia, WOPR, TOPR czy GOPR. Wyróżnienie otrzymać będą mogli także przedstawiciele instytucji, które znacząco wpłynęły na pozytywne zmiany pozwalające skuteczniej ratować ludzkie życie.

Nagrodą jest statuetka, będąca miniaturą projektu "Pomnika Sanitariusza". Prace nad budową tego pomnika upamiętniającego medyków poległych za ojczyznę - nie tylko w czasie I wojny światowej, wojny bolszewickiej w 1920 r., ale także powstań narodowowyzwoleńczych oraz walk w czasach napoleońskich - zainicjowano w 1927 r. Monument zamówiono u prof. Edwarda Wittiga - znanego ówczesnego rzeźbiarza, autora m.in. znajdujących się w Warszawie pomników Lotnika oraz Juliusza Słowackiego. Środki pozyskiwano dzięki dobrowolnym składkom medyków cywilnych i wojskowych. Projekt przerwała II wojna światowa.