W tych sytuacjach przysługuje bezpłatny transport medyczny

Autor: oprac. SzB • Źródło: Rzecznik Praw Pacjenta, Ministerstwo Zdrowia, Rynek Zdrowia10 października 2022 21:39

Czym jest transport sanitarny i komu przysługuje bez opłat? Pytanie o zasady w tym zakresie zostało zadane Rzecznikowi Praw Pacjenta.

W tych sytuacjach przysługuje bezpłatny transport medyczny
Komu przysługuje bezpłatny transport medyczny. RPP wylicza Fot. Shutterstock
 • Czym jest transport sanitarny i komu przysługuje? Takie pytanie zostało zadane Rzecznikowi Praw Pacjenta.
 • Jeśli potrzebujemy skorzystać z transportu publicznego ze względu na stan zdrowia w związku z natychmiastowym leczeniem w innej placówce leczniczej, możemy skorzystać z bezpłatnego transportu sanitarnego
 • Bezpłatny transport obowiązuje w dwóch przypadkach

Komu przysługuje bezpłatny transport sanitarny? RPP przypomina

Czym jest transport sanitarny i komu przysługuje? Takie pytanie zostało zadane Rzecznikowi Praw Pacjenta. 

- Pacjentowi na podstawie zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego przysługuje bezpłatny przejazd środkami transportu sanitarnego (w tym lotniczego), do najbliższego zakładu opieki zdrowotnej udzielającego świadczeń we właściwym zakresie, i z powrotem - odpowiada RPP na swojej stronie internetowej.

Dotyczy to dwóch przypadków:

 • konieczności podjęcia natychmiastowego leczenia w zakładzie opieki zdrowotnej (np. gdy lekarz podczas wizyty domowej lub w miejscu udzielania świadczeń ambulatoryjnych stwierdzi zły stan zdrowia pacjenta i potrzebny jest transport do szpitala) z wyłączeniem stanów nagłego zagrożenia zdrowia lub życia (w takich sytuacjach wzywane jest bowiem pogotowie ratunkowe);

 • potrzeba zachowania ciągłości leczenia pacjenta (np. transport osoby z jednego szpitala do drugiego w celu wykonania np. badań lub kontynuacji leczenia). 

- Za wydanie zlecenia na transport sanitarny odpowiada lekarz, który w danym momencie kieruje leczeniem pacjenta oraz może poświadczyć o jego stanie zdrowia. To znaczy, że np. w przypadku kierowania przez lekarza POZ na pierwszą wizytę do lekarza specjalisty, zlecenie na transport sanitarny wystawia lekarz POZ (kierujący). Natomiast w przypadku kolejnych wizyt, zlecenie na transport sanitarny wystawia już lekarz specjalista - tłumaczy RPP.

W tych sytuacjach do transportu trzeba dopłacić. NFZ finansuje tylko 40 proc. 

Natomiast przejazd środkami transportu sanitarnego w sytuacjach niewymienionych wcześniej jest finansowany w 40 proc. ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia:

 • wówczas, kiedy pacjent jest zdolny do samodzielnego poruszania się bez stałej pomocy innej osoby, ale przy korzystaniu ze środków transportu publicznego wymaga pomocy innej osoby lub środka transportu publicznego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Jest on częściowo płatny w przypadku leczenia m.in.

 • chorób krwi i narządów krwiotwórczych,
 • nowotworowych, oczu,
 • układu krążenia, nerwowego, oddechowego
 • czy urazów i zatruć. 

Istnieje jeszcze transport sanitarny "daleki"

Natomiast z transportu sanitarnego „dalekiego” w POZ można skorzystać - jak przypominają przedstawiciele resortu - w następujących sytuacjach: 

 • kiedy z przyczyn losowych musiałeś skorzystać z pomocy medycznej w szpitalu za granicą, a twój stan zdrowia w momencie wypisu ze szpitala jest stabilny, ale nie pozwala na samodzielny powrót do domu (zostaniesz przewieziony od granicy Polski do miejsca zamieszkania);
 • kiedy z przyczyn losowych musiałeś skorzystać z pomocy medycznej w zagranicznym szpitalu, ale wymagasz kontynuacji leczenia w kraju, a stan twojego zdrowia pozwala na uzyskanie wypisu i nie ma medycznych przeciwwskazań do przewozu ambulansem (transport od granicy Polski do szpitala, który jest położony najbliżej twojego domu domu i w którym możliwe jest kontynuowanie leczenia);
 • kiedy z przyczyn uzasadnionych medycznie musisz korzystać ze świadczeń konkretnej poradni specjalistycznej oddalonej od miejsca zamieszkania o więcej niż 120 km „tam i z powrotem”, a ogólny stan twojego zdrowia nie pozwala na samodzielne dotarcie do poradni (transport z miejsca zamieszkania do najbliższego świadczeniodawcy, który udzieli świadczeń, i z powrotem):
 • kiedy musisz ze względów medycznych korzystać z wysokospecjalistycznych świadczeń ambulatoryjnych, które realizowane są jedynie przez niektóre poradnie, do których odległość z miejsca zamieszkania przekracza 120 km „tam i z powrotem”, a ogólny stan twojego zdrowia nie pozwala na samodzielny dojazd do poradni (transport przysługuje wtedy od miejsca zamieszkania do poradni i z powrotem).

Aby skorzystać z transportu sanitarnego „dalekiego” w POZ należy wystąpić z wnioskiem do dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ. Składa się go w oddziale Funduszu, do którego się należy. - Po rozpatrzeniu wniosku dyrektor oddziału Funduszu wyda pisemnie stosowną decyzję - czytamy na portalu pacjent.gov.pl. 

Jeśli chodzi o transport związany z leczeniem poza granicami kraju, do wniosku wymagana jest dołączenie zaświadczenia sporządzonego w języku polskim, a przygotowane przez zagraniczny szpital, który odpowiadał za leczenie. 

Z kolei w przypadku transportu związanego z leczeniem specjalistycznym w kraju do wniosku konieczne jest zaświadczenie z poradni specjalistycznej, która ma wykonać świadczenie.Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum