PAP/Rynek Zdrowia | 03-03-2019 13:52

W Opolu zajmą się ciężko chorymi dziećmi w ramach Dziecięcej Opieki Koordynowanej

Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu jako jedyna placówka w województwie opolskim będzie kompleksowo sprawowało opiekę nad ciężko chorymi małymi dziećmi w ramach Dziecięcej Opieki Koordynowanej (tzw. DOK) - poinformował dyrektor Centrum Edward Puchała.

Fot. WSZ w Kielcach (zdjęcie ilustracyjne)

Dziecięcą Opieką Koordynowaną będą objęte dzieci do lat trzech, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenia, albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju lub w czasie porodu. Będą nią również objęte noworodki urodzone przedwcześnie przed ukończeniem 33. tygodnia ciąży z bardzo małą masą urodzeniową. Program został wprowadzony przez NFZ na bazie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".

DOK może być realizowana tylko przez poradnie neonatologiczne funkcjonujące w ramach tej samej struktury co szpitale z oddziałami neonatologicznymi posiadającymi III poziom referencyjny w dziedzinie położnictwa. Takie warunki na Opolszczyźnie spełnia jedynie szpital kliniczny w Opolu.

- Leczenie dziecka w ramach DOK zostanie zaplanowane oraz koordynowane przez pracowników naszej Poradni Neonatologicznej. Lekarz prowadzący - neonatolog lub pediatra - współpracujący ze specjalistycznym zespołem (m.in. kardiologiem, okulistą, neurologiem, endokrynologiem, psychologiem, dietetykiem itp.) dla każdego dziecka zaplanuje indywidualny plan leczenia, opieki i rehabilitacji. Opieka może być sprawowana do trzeciego roku życia dziecka, przy czym po upływie każdego roku lekarz prowadzący w porozumieniu ze specjalistycznym zespołem podejmie decyzję o jej kontynuacji, bądź zakończeniu - wyjaśnia dyrektor Puchała.

Kompleksowa opieka nad dzieckiem, w pełni dostosowana do konkretnego schorzenia, ma na celu całkowite wyeliminowanie zaburzeń i jego dalszy normalny rozwój lub zapobieganie utrwaleniu się niepełnosprawności. Narodowy Fundusz Zdrowia nie przewiduje limitów dotyczących liczby dzieci, które mogą skorzystać z koordynowanej opieki w ramach DOK, zatem będą nią objęte wszystkie zakwalifikowane do programu dzieci, które się zgłoszą do opolskiej placówki.

Pierwsi pacjenci będą mogli skorzystać z Dziecięcej Opieki Koordynowanej po podpisaniu umowy między szpitalem a Narodowym Funduszem Zdrowia. 

Marek Szczepanik