W MZ powstał zespół ds. zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży

Autor: Katarzyna Lechowicz-Dyl - PAP/Rynek Zdrowia • • 21 lutego 2018 18:07

Minister zdrowia powołał zespół ds. zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Ma on przygotować rekomendacje dotyczące poprawy opieki nad dziećmi i młodzieżą w lecznictwie psychiatrycznym i uzależnień.

W ocenie specjalistów sytuacja w psychiatrii dziecięcej jest dramatycznie niekorzystna Fot. Fotolia (zdjęcie ilustracyjne)

Pierwsze posiedzenie Zespołu planowane jest w ciągu najbliższych dwóch tygodni.

Zespołowi przewodniczyć będzie wiceminister Zbigniew Król, a w jego skład powołani zostali m.in.: dyrektor Instytutu Psychiatrii i Neurologii prof. Janusz Heitzman, konsultant krajowy w dziedzinie psychologii klinicznej dr Bernadetta Izydorczyk oraz konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży dr Barbara Remberk.

O podjęcie zdecydowanych działań dotyczących dziecięcej i młodzieżowej opieki psychiatrycznej apelował do MZ w ostatnich dniach m.in. Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec. W piśmie do ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego informował, że wpływają do niego "niepokojące informacje" o "alarmującej sytuacji psychiatrii dziecięcej w całym kraju". Sygnały, jak przekazał, kierowane są przez pacjentów i ich rodziny, lekarzy specjalistów w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży, konsultanta krajowego oraz konsultantów wojewódzkich w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży, a także dyrektorów szpitali psychiatrycznych.

Rzecznik zwrócił uwagę m.in. na niedostateczny poziom finansowania świadczeń z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, trudne warunki hospitalizacji małoletnich pacjentów oraz braki kadrowe wśród personelu medycznego.

"Wzrost nakładów finansowych, tworzenie warunków sprzyjających podejmowaniu specjalizacji w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży oraz zmiany organizacyjne to działania niezbędne dla poprawy opieki psychiatrycznej nad najmłodszymi pacjentami" - ocenił Bartłomiej Chmielowiec.

Rzecznik Praw Pacjenta wyraził przekonanie o konieczności podjęcia współpracy przez wszystkie podmioty zaangażowane w ochronę zdrowia psychicznego najmłodszych, zadeklarował też pełne wsparcie w realizacji inicjatyw na rzecz zwiększenia dostępności do psychiatrycznej opieki zdrowotnej dla najmłodszych, w tym w opracowaniu i wdrożeniu rozwiązań systemowych.

O działania w obszarze dziecięcej psychiatrii zapytał MZ w styczniu także Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak. Rzecznik wystąpił wówczas do ministra Szumowskiego o przekazanie stanowiska dot. dostępności do stacjonarnych, całodobowych świadczeń zdrowotnych z zakresu psychiatrii dla dzieci i młodzieży; jego zdaniem sytuacja jest dramatycznie niekorzystna.

W pismach do ministra zdrowia, RPD wskazywał też, że zwiększa się liczba dzieci i młodzieży wymagających pomocy psychiatrycznej oraz liczba młodych osób podejmujących próby samobójcze.

Rzecznik Praw Dziecka zwracał uwagę, że małoletni ewidentnie wymagający hospitalizacji w oddziale psychiatrycznym z powodu rozpoznania ostrego stanu - próby samobójczej, nadmiernego pobudzenia psychoruchowego, czy epizodu psychotycznego z agresją - mogą nie zostać przyjęci do szpitala z powodu braku miejsc. Zdaniem Rzecznika, sytuację taką należy ocenić jako stan bezpośrednio zagrażający życiu. Liczba małoletnich pacjentów wymagających pomocy - jak podkreślał - znacznie przekracza liczbę łóżek w oddziałach psychiatrycznych.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum