RMF24/Rynek Zdrowia | 27-06-2018 10:02

Uruchomienie pilotażu środowiskowego modelu opieki psychiatrycznej - z opóźnieniem

Opóźnia się uruchomienie centrów zdrowia psychicznego, które miały rozpocząć działalność po 1 lipca. Jak informuje RMF FM, termin ten przesunięto na październik.

Centra mają zapewnić pacjentom kompleksową opiekę Fot. Shutterstock (zdjęcie ilustracyjne)

Przyczyną są kłopoty związane z przeorganizowaniem pracy. Docelowo do jednego centrum mają trafiać pacjenci z obszaru zamieszkanego przez około 150 tys. osób - informuje rmf24.pl

Jak podkreśla prof. Jacek Wciórka z Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, nadal nie widać przekonania lekarzy i dyrektorów szpitali do nowej idei opieki nad pacjentami.

Centra miałyby zapewnić pacjentom całościową opiekę. Dysponowałyby ambulatoriami-poradniami, zespołami środowiskowymi, oddziałem dziennym i oddziałem stacjonarnym lub innym punktem pomocy doraźnej. Zatrudniałyby również różnych specjalistów, nie tylko psychiatrów i pielęgniarki, ale też psychologów i pracowników socjalnych. W centrach miałyby ponadto działać punkty zgłoszeniowo-koordynacyjne, do których byłyby zgłaszane potrzeby mieszkańców.

Pilotaż środowiskowego modelu opieki psychiatrycznej, opartego na tzw. centrach zdrowia psychicznego, miał rozpocząć się 1 lipca. Czas jego trwania zaplanowano na trzy lata.

Więcej: www.rmf24.pl