Unieruchamianie chorych na raka piersi w ocenie pacjentek i techników napromieniających

Autor: Krzysztof Szczepanik, Hubert Urbańczyk, Ewa Telka, Jadwiga Ciechowicz, Leszek Miszczyk/ Onkologia Info, 2010,VII,1; 4-10; Medi Press. • • 03 października 2010 16:41

Wstęp do artykułu "Systemy unieruchamiania pacjentek chorych na raka piersi w subiektywnej ocenie pacjentek i techników napromieniających".

Napromienianie chorych na raka piersi po zabiegach oszczędzających stanowi od wielu lat rutynowe postępowanie w leczeniu onkologicznym. Od kilku lat przy leczeniu tym powszechnie stosowane są systemy unieruchamiania pacjentek, zapewniające lepszą odtwarzalność i powtarzalność ułożenia pacjentki.

W ostatnim roku do użytku w Zakładzie Radioterapii Instytutu Onkologii w Gliwicach weszły nowe systemy unieruchamiania.

Celem pracy było porównanie systemów unieruchamiania dedykowanych dla raka piersi: w ułożeniu na plecach z wykorzystaniem tzw. niebieskich podpórek i w ułożeniu na brzuchu z wykorzystaniem tzw. żółtych podkładek, ze standardową maską orfitową, w ocenie subiektywnej napromienianych pacjentek i napromieniających techników.

Materiał i metody: Zastosowano 30 prostych ankiet, wypełnianych przez napromieniane chore po 10 w grupie – każda z grup napromieniana z użyciem innego systemu unieruchamiania (BPP, BSP i SMO) – oceniających komfort chorej podczas napromieniania w pierwszym i ostatnim tygodniu leczenia. Zebrano także 10 ankiet oceniających każdy z systemów unieruchamiania, wypełnianych przez techników napromieniających.

Oceny były dokonywane w skali od 1 (bardzo zła) do 5 (bardzo dobra). Zmierzono również czas pozycjonowania pacjentek, wykonując po 10 pomiarów dla każdego systemu. Analizę statystyczną przeprowadzono przy użyciu Testu ANOVA rang Kruskala-Wallisa i Testu U Manna-Whitneya.

Cały artykuł i wyniki badania ankietowego na stronie: http://onkologiainfo.pl/pl/welcome
Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum