Umowy o udzielanie świadczeń na SOR-ach i w izbach przyjęć. Nowe zarządzenie prezesa NFZ

Autor: oprac. KM • Źródło: NFZ/Rynek Zdrowia11 sierpnia 2022 11:15

Od dziś, 11 sierpnia, obowiązuje nowe zarządzenie prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym oraz w zakresie świadczenia w izbie przyjęć.

Umowy o udzielanie świadczeń na SOR-ach i w izbach przyjęć. Nowe zarządzenie prezesa NFZ
Nowe zarządzenie prezesa NFZ obowiązuje od 11 sierpnia. Fot. Adobestock
 • 10 sierpnia 2022 r. w serwisie Narodowego Funduszu Zdrowia zostało opublikowane nowe zarządzenie prezesa NFZ
 • Dokument dotyczy określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym oraz w zakresie świadczenia w izbie przyjęć
 • Zarządzenie określa, kto może udzielać świadczeń, jakie uprawnienia w zakresie kontroli ma NFZ i co dzieje się, kiedy świadczeniodawca nie wywiąże się z obowiązków
 • Zarządzenie obowiązuje od 11 sierpnia 

Co określają umowy?

Z nowego zarządzenia prezesa NFZ dowiadujemy się m.in., co precyzują umowy, jakie obowiązki ma świadczeniodawca i kiedy może zostać na niego nałożona kara umowna. Jak czytamy w zarządzeniu:

 • świadczenia opieki zdrowotnej w określonych zakresach mogą być udzielane przez świadczeniodawcę z udziałem podwykonawców udzielających świadczeń na zlecenie świadczeniodawcy;
 • można zlecić podwykonawcy udzielanie jedynie części zakresu świadczeń będących przedmiotem umowy;
 • świadczenia mogą być udzielane wyłącznie przez podwykonawcę spełniającego określone wymagania;
 • NFZ może przeprowadzić kontrolę podwykonawcy w zakresie wynikającym z umowy, na zasadach określonych w ustawie o świadczeniach;
 • NFZ ma obowiązek poinformowania świadczeniodawcy o rozpoczęciu i zakończeniu kontroli wszystkich podmiotów biorących udział w udzielaniu świadczeń oraz o jej wynikach;
 • NFZ nie finansuje świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w związku z prowadzeniem eksperymentu medycznego, w tym badania klinicznego, których finansowanie określają odrębne przepisy;
 • świadczeniodawca ma obowiązek prowadzić i udostępnić - na żądanie NFZ-u - rejestr zakażeń zakładowych;
 • świadczeniodawca może uzyskać upoważnienie do korzystania z usługi Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców umożliwiającej występowanie o sporządzenie dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń;
 • w przypadku niewywiązania się z określonych w dokumencie obowiązków NFZ może nałożyć na świadczeniodawcę karę umowną.

Zarządzenie obowiązuje od 11 sierpnia

Jak czytamy w uzasadnieniu dołączonym do dokumentu, niniejsze zarządzenie względem obowiązującego dotychczas zarządzenia z dnia 14 kwietnia 2022 r., podjęto decyzję o konieczności opracowania nowego zarządzenia celem zachowania jego przejrzystości. Obecnie obowiązujący tekst zarządzenia uwzględnia zmiany, które zostały wprowadzone poszczególnymi nowelizacjami do zarządzenia dotychczasowego, które traci moc z dniem wejścia w życie nowej regulacji, czyli 11 sierpnia.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum