Uczniowskie kręgosłupy nadal pod zbyt dużym ciężarem

Autor: MAK/Rynek Zdrowia • • 02 września 2009 09:04

Przekroczenie zalecanej wagi tornistra (plecaka) stwierdzono aż u 36,6% zbadanych uczniów w woj. lubuskim - informuje Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gorzowie Wielkopolskim.

Uczniowskie kręgosłupy nadal pod zbyt dużym ciężarem
Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, jak co roku, przeprowadzili także w roku szkolnym 2008/2009 ocenę obciążenia uczniów plecakami (tornistrami) klas I-VI w wybranych szkołach podstawowych miejskich i wiejskich na terenie woj. lubuskiego.

Do analizy przyjęto proporcję wagi ciała dziecka do wagi tornistra. Nadal brak jest normy określającej dopuszczający ciężar noszony przez uczniów; zaleca się jednak, aby waga tornistra nie przekraczała 10%-15% masy ciała.  Pomiarem objęto 7 616 uczniów w Lubuskiem.

W roku 2007 aż 46% uczniów nosiło zbyt ciężkie plecaki. Natomiast w 2008 odestek ten spadł do 36,6%.

Podczas przeprowadzanych badań, podobnie jak w latach ubiegłych stwierdzono, że nadmierna waga tornistrów wynikała nie tylko z przynoszenia niezbędnych podręczników, ale była też efektem przynoszenia rzeczy niepotrzebnych (np. grubych słowników, napojów w szklanych butelkach, książek z biblioteki itp.).

Zbyt ciężki tornister to jedna z przyczyn powstawania wad postawy, zakłócających prawidłowe funkcjonowanie układu ruchu, są przyczyną dolegliwości bólowych, zwyrodnień oraz sprzyjają skrzywieniom kręgosłupa, a nawet powstawaniu nieprawidłowości w funkcjonowaniu narządów wewnętrznych.

Resort edukacji postanowił w nowelizacji rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w szkołach zająć się problemem ciężkich tornistrów. Dlatego już od września uczniowie powinni mieć możliwość pozostawienia w szkole przynajmniej części podręczników i przyborów szkolnych.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum