Specjalistyczny Szpital Miejski w Toruniu/Rynek Zdrowia | 18-01-2011 12:17

Toruń: kolonoskopia w ramach programu przesiewowego

Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu realizuje program profilaktyczny finansowany ze środków Ministerstwa Zdrowia, w ramach którego wykonywane jest badanie jelita grubego (kolonoskopia).

Jest to Program Badań Przesiewowych, mających na celu wykrycie polipów lub nowotworów jelita grubego u osób przed wystąpieniem objawów chorobowych.

Do badań kwalifikują się wszystkie osoby w wieku 50-65 lat bez objawów raka jelita grubego. Przyjmowane są też osoby w wieku 40-65 lat bez objawów raka jelita grubego, które miały w rodzinie przynajmniej jednego krewnego pierwszego stopnia (rodzice, rodzeństwo, dzieci) z rakiem jelita grubego.

Kwalifikowane są również osoby w wieku 25-65 lat pochodzące z rodziny HNPCC (rodzinnego raka jelita grubego nie związanego z polipowatością) lub FAP (polipowatością rodzinną gruczolakowatą). W tym przypadku konieczne jest skierowanie (potwierdzenie) z Poradni Genetycznej.

Do badań  lekarze nie kwalifikują osób, które miały badanie w ciągu ostatnich 10 lat.

Skierowaniem na badanie jest ankieta wypełniona przez osoby gotowe poddać się kolonoskopii oraz podpisana przez lekarza kierującego. Ankietę można pobrać na stronie internetowej Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. M. Kopernika w Toruniu.

Badania w ramach programu przesiewowego mają być realizowane w Toruniu do końca marca.

Więcej: www.med.torun.pl