MAK/Rynek Zdrowia | 05-06-2011 16:29

Tomasz Tomasik prezesem elektem Kolegium Lekarzy Rodzinnych

Podczas zakończonego w niedzielę (5 czerwca) XI Kongresu Medycyny Rodzinnej, dr n. med. Tomasz Tomasik został wybrany prezesem elektem Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce.

Dr Tomasik jest praktykującym lekarzem rodzinnym, adiunktem w Pracowni Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum.

W latach 1998-2002 był dyrektorem wydziału zdrowia w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie oraz członkiem resortowego zespołu ds. podstawowej opieki zdrowotnej, a od 2002 r. - przewodniczącym zespołu ekspertów ds. opiniowania wniosków jednostek prowadzących specjalizację z medycyny rodzinnej.

Od 1992 roku dr Tomasz Tomasik jest związany z Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce. Posiada specjalizację z chorób wewnętrznych, medycyny rodzinnej oraz zdrowia publicznego.