Teryt zawinił, kontrakt przepadł? Czyli jak urzędowe kodowanie wpływa na wyniki konkursu...

Autor: Sabina Borszcz/Rynek Zdrowia • • 11 października 2011 06:15

Szpital Zachodni im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim domaga się ponownego rozpisania konkursu na ratownictwo medyczne. Powód? Błąd w wojewódzkim planie ratownictwa medycznego, związany z kodowaniem w urzędowym rejestrze podziału terytorialnego kraju, potwierdzony przez Główny Urząd Statystyczny. Na temat zawiłości kodowania wypowiedział się też resort zdrowia.

Teryt zawinił, kontrakt przepadł? Czyli jak urzędowe kodowanie wpływa na wyniki konkursu...
Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Szpital Zachodni do konkursu przystąpił jako oferent wraz z podwykonawcą Szpitalem Powiatowym w Pruszkowie. Ostatecznie komisja NFZ przyznała środki finansowe na świadczenie ratownictwa medycznego, na terenie powiatów żyrardowskiego, sochaczewskiego, pruszkowskiego i grodziskiego, Pogotowiu Ratunkowemu Riemer.

Co oznacza ten teryt?
- Podstawą do przyznania finansowania ratownictwa medycznego jest zgodność złożonej oferty z planem działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa mazowieckiego zatwierdzonego przez ministra zdrowia. W tym planie wskazane zostały miejscowości, w których powinny stacjonować zespoły ratownictwa medycznego, a te miejscowości to: Sochaczew, Iłów, Teresin, Grodzisk Mazowiecki, Milanówek, Żyrardów, Myszczynów, Pruszków, Brwinów - mówi nam Krystyna Płukis, dyrektor Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim.

Podkreśla, że zwycięzca konkursu wskazał miejscowości Paprotnia i Otrębusy zamiast Teresina i Brwinowa.

Zdaniem dyrekcji w postępowaniu naruszono zasadę równego traktowania oferentów i wybrano ofertę niespełniającą podstawowego wymagania, tj. wskazania miejsc wyczekiwania zespołów ratownictwa medycznego, zatwierdzonych w planie Państwowego Ratownictwa Medycznego dla województwa mazowieckiego.

W oparciu o wytyczne planu, a dokładnie kolumnę nr 7, w której podane są miejsca wyczekiwania, lecznica zarejestrowała placówkę w Brwinowie, wpisała ją do oferty i zakupiła sprzęt.

Okazało się jednak, że kod teryt (rejestr urzędowy podziału terytorialnego kraju prowadzony przez GUS) przypisany w planie do miasta Brwinowa, nie należy do miasta, tylko do obszaru wiejskiego, a co za tym idzie do kilkunastu miejscowości, które znajdują się na tym obszarze. Zatem - jeśli przyjąć ten sposób rozumowania - podstacja pogotowia nie musi znajdować się w Brwinowie...

NFZ - to nie my
W odpowiedzi na interpretacje wyników konkursu Mazowiecki Oddział Funduszu tłumaczył, iż kluczem weryfikacji ofert były nie miejsca wyczekiwania zespołów ratowniczych a właśnie kody teryty.

Dlatego firma, która wygrała postępowanie konkursowe miała prawo wybrać miejsce wyczekiwania karetki inne niż w planie, ponieważ pozwala na to kod teryt, pod którym znajdują się inne miejscowości, w tym Otrębusy i Paprotnia.

- Dodatkowo NFZ tłumaczył, że interpretuje tylko plan wcześniej zatwierdzony przez wojewodę mazowieckiego. I więcej w tej sprawie zrobić nie może - wyjaśnia dyrektor szpitala Zachodniego.

Jak twierdzi zwycięzca konkursu, Pogotowie Ratunkowe Riemer, kody w ich ofercie rozpisane są prawidłowo. Nie stanowiły one żadnego problemu.

- Należy dokładnie przeczytać, co jest w planie zapisane a potem odnaleźć właściwy kod, miasta, gminy lub obszaru wiejskiego. Miasto Grodzisk Mazowiecki ma przypisany jeden kod, inny ma już gmina Grodzisk, kwestia stacjonowania karetki jest więc jasna - wyjaśnia portalowi rynekzdrowia.pl dr Grzegorz Riemer, dyrektor Pogotowia Ratunkowego Riemer.

- Szpital Zachodni ma pretensje o Otrębusy, ale w planie wyraźnie zostało zapisane że karetka ma stacjonować w gminie Brwinów a gmina ta liczy kilka miejscowości, które nie zostały ściśle określone. Czy to będą Otrębusy czy inne miejscowości, wszystko zawiera się w terycie określonym przez plan - dodaje dyrektor.

Kwestia interpretacji...
W odpowiedzi na stanowisko komisji konkursowej, dyrekcja Szpitala Zachodniego wystosowała pismo do GUS, w którym pytała, czy w wojewódzkim planie działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne poprawnie wskazany został kod teryt dla miejscowości o nazwie Brwinów?

W piśmie z dnia 30 czerwca br. GUS wyjaśnia, iż kod teryt miejsca stacjonowania podany w planie i wskazany dla miasta Brwinów nie jest kodem dla miasta, ale dla gminy. Podany identyfikator (1421035) dotyczy obszaru wiejskiego gminy Brwinów, natomiast miasto Brwinów ma inny identyfikator (1421034).

Dyrekcja Szpitala Zachodniego uznała więc, że w planie ratownictwa jest pomyłka. Według tej interpretacji - biorąc pod uwagę nazwę miejscowości wskazanej jako miejsce stacjonowania, a nie teryt - miejscem wyczekiwania zespołu jest Brwinów i tak zapisano w planie, ale błędnie podano w nim niewłaściwy kod, bo odnoszący się nie do miasta, ale do gminy.

Jak łatwo przewidzieć, zwycięzca konkursu udowadnia, że błędu nie ma, bo wybierając miejsca stacjonowania zespołów należy przede wszystkim kierować się zapisanym w planie terytem, a nie nazwą miejscowości. I według tej interpretacji teryt przy nazwie miejscowości Brwinów wskazywał, że chodzi o obszar wiejski.

- Po otrzymaniu odpowiedzi z GUS interweniowaliśmy w Ministerstwie Zdrowia - mówi nam natomiast dyrektor Płukis.

Ministerstwo wyjaśnia
Ministerstwo Zdrowia odpowiadając na wątpliwości dotyczące zapisów kodów teryt jeszcze pod koniec lipca przekazało do wszystkich wojewodów wyjaśnienia w tej sprawie.

Z wyjaśnień wynika, iż w planie działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, w kolumnie nr 6 należy wskazać kod teryt miejsca stacjonowania zespołu ratownictwa medycznego: 7-znakowy teryt miejscowości lub dzielnicy w zakresie sytemu identyfikatorów i nazw jednostek podziału administracyjnego.

W kolumnie nr 7 należy wskazać miejsce stacjonowania zespołu ratownictwa medycznego: ''przy czym wskazuje się nazwę miejscowości lub dzielnicy (...), w żadnej z kolumn nie podaje się danych adresowych miejsca stacjonowania zespołu, tak aby postępowanie w sprawie zawarcia umów na świadczenia opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne mogli przystąpić wszyscy oferenci, którzy zarejestrowali zespół w danej miejscowości lub dzielnicy.''

Odpowiadający na wątpliwości wiceminister zdrowia Marek Haber podkreślił także, że w przypadku pojawienia się rozbieżności w treści obu kolumn (nr 6 i nr 7) planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, w sytuacji wpisania mylnego terytu (kolumna nr 6) istnieje możliwość jego korekty w procesie aneksowania planu.

Natomiast każda zmiana miejscowości zawartej w kolumnie nr 7, czyli wskazującej z nazwy miejscowość, w której ma stacjonować ambulans ''rodzi każdorazowo konieczność aktualizacji planu wraz z koniecznością wypełnienia zapisów art. 21 ust. 7 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, tj. uzyskania opinii właściwych jednostek samorządu terytorialnego.''

Na stronie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zamieszczony został Projekt aktualizacji nr 1 do planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla Województwa Mazowieckiego.

Pora na ekspertów
- Na razie jest to projekt. Został przekazany do Ministerstwa Zdrowia, czekamy na jego akceptacje. Jak wróci do nas z podpisem minister Ewy Kopacz, zostanie zamieszczony na stronie internetowej - wyjaśnia nam Maciej Maślanka, kierownik Oddziału Ratownictwa Medycznego i Organizacji w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim.

Nie zgadzając się z wynikami konkursu na ratownictwo medyczne Szpital Zachodni postanowił odwołać się w tej sprawie także do prezesa NFZ.

- Liczymy na to, że po postępowaniu wyjaśniającym zostanie rozpisany nowy konkurs - mówi Krystyna Płukis.

- Termin w sprawie odwołania Szpitala Zachodniego z Grodziska Mazowieckiego dotyczącego konkursu na ratownictwo medyczne został przesunięty o kolejne dwa miesiące. Musimy poczekać jeszcze na dodatkowe ekspertyzy prawne. W tym czasie prezes NFZ podejmie decyzję w sprawie odwołania Szpitala Zachodniego - wyjaśnia nam Andrzej Troszyński, rzecznik prasowy NFZ.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum