Taka jest codzienność chorego przewlekle...

Autor: Rzeczpospolita/Rynek Zdrowia • • 26 października 2009 16:30

Jak żyją pacjenci z chorobami przewlekłymi, jak wygląda ich codzienność, czego im brakuje, by mogli godnie żyć, i co zrobić, by tę jakość życia poprawić?

Choroba przewlekła narzuca wiele ograniczeń. Chory często zapomina, że ma prawo godnie żyć. Skupia się na chorobie, podporządkowuje jej całe życie, często rezygnuje z pracy zawodowej, zainteresowań, żyje w gorszych warunkach materialnych.

– Do tej pory jakość życia chorych była raczej przedmiotem badań niż systemowo wprowadzanych rozwiązań. Lekarze skupiali się przede wszystkim na samej chorobie, jej zdiagnozowaniu, leczeniu, kontrolowaniu, uśmierzaniu bólu. Dziś trochę się to zmieniło, choć wciąż brak wielu rozwiązań – stwierdza Stanisław Maćkowiak z Federacji Pacjentów Polskich.

Dużym osiągnięciem polskich grup zajmujących się badaniami jakości życia było opracowanie pierwszych w naszej części Europy norm preferencji stanu zdrowia dla kwestionariusza EQ-5D. Polskie normy mogą nawet zostać przyjęte do powszechnego użytku w krajach kultury słowiańskiej, między innymi w Rosji.

W długotrwałym leczeniu ważny jest komfort pacjenta. Jakość życia w chorobach na przykład układu krążenia, to nowe podejście do oceny skuteczności terapii.

– Uważam, że ocena jakości życia powinna być istotnym elementem branym pod uwagę przy doborze czy modyfikacji leczenia. Oczywiście lekarz skupia się przede wszystkim na doborze takiego leczenia, które wydłuży życie chorego, zmniejszy szansę na wystąpienie groźnych powikłań, ale coraz częściej zwracamy uwagę na to, czy leczenie poprawi codzienne funkcjonowanie chorego – stwierdza prof. dr hab. n. med. Janina Stępińska, kierownik Kliniki Wad Nabytych Serca i Oddziału Intensywnej Terapii Kardiologicznej Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego, prezes elekt Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

W ocenie specjalistów zajmujących się pacjentami mającymi różne schorzenia cywilizacyjne jest wiele problemów rzutujących na ich jakość życia, w znaczący sposób wpływających na przebieg, efekty leczenia tych chorych i całościowe koszty terapii. Z drugiej strony nie docenia się tych problemów przy opracowywaniu programów terapeutycznych, Narodowych Programów dotyczących poszczególnych chorób, Narodowego Programu Zdrowia czy refundacji leków.

Jakość życia pacjentów, którą można mierzyć, i specjaliści posiadają do tego wiarygodne narzędzia, warto wykorzystać zarówno przy wyborze metod leczenia jak i przy istotnych dla tych pacjentów decyzjach oraz opracowywaniu programów specjalistycznych.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum