System powiadamiania ratunkowego: projekt wprowadza możliwości awansu zawodowego

Autor: PAP/Rynek Zdrowia • • 03 czerwca 2020 16:03

Sejmowa Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (ASW) powołała w środę (3 czerwca) podkomisję nadzwyczajną do prac nad projektem nowelizacji ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego. Projekt zakłada m.in. możliwość awansowania pracowników CPR, co ma zatrzymać w pracy najbardziej doświadczonych.

System powiadamiania ratunkowego: projekt wprowadza możliwości awansu zawodowego
Fot. archiwum (zdjęcie ilustracyjne)

W środę na posiedzeniu Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych (ASW) odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego. Jedną z kluczowych zmian, jaką zakłada projekt, jest wprowadzenie dla operatorów numerów alarmowych możliwości awansu zawodowego.

Dyrektor Departamentu Teleinformatyki w MSWiA Anna Woźnica uzasadniając projekt zaznaczyła, że w dokumencie proponuje się wprowadzenie gradacji stanowisk. Jak dodała, do struktury organizacyjnej Centrów Powiadamiania Ratunkowego (CPR) zostaną wprowadzone stanowiska: starszego operatora numeru alarmowego, koordynatora, oraz koordynatora trenera.

Woźnica podkreśliła, że obecnie funkcjonująca struktura CPR nie daje możliwości rozwoju i "jakiegokolwiek awansowania". - Jest to demotywujące dla pracowników - wskazała.

Zmiany w ustawie o systemie powiadamiania ratunkowego - jak zaznaczyła - mają zatrzymać w strukturach najbardziej zaangażowanych i doświadczonych pracowników, którzy mają kluczowy wkład w budowę sprawnie funkcjonującego systemu powiadamiania ratunkowego.

Woźnica dodała również, że głównymi przesłankami do przyjęcia zmian jest "konieczność i potrzeba przeprowadzenia zmian organizacyjnych" oraz zmian w funkcjonowaniu CPR. Wśród potrzebnych zmian wskazała również: reorganizację zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem szkoleń pracowników, wprowadzenie nadzoru nad pracą CPR oraz pracowników - zarówno na poziomie lokalnym jak i centralnym, a także "uregulowanie zagadnień związanych z funkcjonowaniem aplikacji mobilnej "Alarm 112", służącej do przekazywania zgłoszeń przez SMS.

Dodała, że na potrzebę zmian wskazuje analiza systemu powiadamiania ratunkowego przeprowadzona w MSWiA, która została wykonana m.in. na podstawie przekazanych przez wojewodów ocen z funkcjonowania systemu powiadamiania ratunkowego na terenie poszczególnych województw. Została ona przygotowana w uzgodnieniu z komendantami wojewódzkimi policji oraz komendantami wojewódzkimi PSP.

Projekt zakłada również, że poza zadaniami wykonywanymi na stanowisku operatora, poszczególne grupy pracowników będą miały dodatkowe zadania związane z koordynacją i nadzorem nad pracą operatorów numerów alarmowych, sporządzaniem karty ocen pracy, przeprowadzeniem szkoleń wewnętrznych, przygotowaniem do pracy kandydatów na operatorów numerów alarmowych, a także z działaniami promocyjnymi na rzecz upowszechniania wiedzy na temat numeru alarmowego 112 i CPR.

Projekt przewiduje również powstanie Krajowego Centrum Monitorowania Systemu Powiadamiania Ratunkowego (KCMSPR). Do jego głównych zadań będą należeć: utrzymanie i rozwój systemu teleinformatycznego CPR, nadzór nad przestrzeganiem procedur obsługi zgłoszeń alarmowych, opracowywanie kryteriów oceny pracy CPR i ich pracowników, przygotowywanie i prowadzenie szkoleń oraz upowszechnianie wiedzy na temat numerów alarmowych i CPR. KCMSPR ma zacząć funkcjonować po sześciu miesiącach od wejścia w życie ustawy.

Ponadto operatorzy numerów alarmowych zostaną objęci ochroną przysługującą funkcjonariuszom publicznym. Chodzi o zapobieganie sytuacjom, w których osoby dokonujące zgłoszeń bezkarnie grożą operatorom numerów alarmowych. Zgodnie z prawem określone czyny niedozwolone są zagrożone surowszą karą, jeśli zostały dokonane wobec funkcjonariusza publicznego, niż wobec innej osoby.

Funkcjonujący w Polsce system powiadamiania ratunkowego składa się z 17 centrów powiadamiania ratunkowego (CPR) - po jednym w każdym mieście wojewódzkim oraz w Radomiu.

CPR tworzą jednolity system do obsługi zgłoszeń alarmowych, kierowanych do numerów alarmowych 112, 997, 998 i 999. Zatrudnieni w CPR operatorzy numerów alarmowych obsługują wpływające zgłoszenia, a następnie przesyłają drogą elektroniczną wszystkie zebrane informacje do dyżurnych bądź dyspozytorów podmiotów ratowniczych. Do zdarzeń - w zależności od ich charakteru - dysponowani są ratownicy medyczni, strażacy bądź policjanci.

Marcin Chomiuk (PAP)

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum