AKX/Rynek Zdrowia | 13-12-2010 11:55

Stentowanie układu żylnego u chorych na SM tylko w ramach badań

Leczenie stwardnienia rozsianego (SM) za pomocą stentowania układu żylnego powinno być wykonywana jedynie w ramach kontrolowanego badania klinicznego - uważa resort zdrowia.

We wrześniu br. prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, Maciej Hamankiewicz wystosował do ministra zdrowia prośbę o zajęcie stanowiska w sprawie metody leczenia chorych na stwardnienie rozsiane z zastosowaniem stentowania układu żylnego. Zwrócił się również z prośbą o opinię do konsultanta krajowego w dziedzinie neurologii, prof. Danuty Ryglewicz.

W odpowiedzi resort zdrowia podkreśla, iż na podstawie aktualnej wiedzy medycznej oraz informacji przekazanych przez prof. Danutę Ryglewicz wynika, iż obecnie nie ma żadnych danych klinicznych potwierdzających zależność pomiędzy zaburzeniami krążenia żylnego a występowaniem i narastaniem objawów stwardnienia rozsianego.

Według ministerstwa procedura ta powinna być wykonywana jedynie w ramach kontrolowanego badania klinicznego.