Stanowisko PTRM nt. podawania surowic i antytoksyn przez ratowników medycznych

Autor: PTRM/Rynek Zdrowia • • 21 listopada 2019 07:35

Rada Naukowa Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych przedstawiła stanowisko w sprawie możliwości wykonywania przez ratowników medycznych iniekcji z preparatów zawierających swoiste przeciwciała przeciwko egzotoksynom (antytoksyny) w celu wytworzenia odporności biernej.

Stanowisko PTRM nt. podawania surowic i antytoksyn przez ratowników medycznych
Fot. archiwum

Rada Naukowa Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych (PTRM) stoi na stanowisku, że podawanie przez ratowników medycznych w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego, na zlecenie i pod nadzorem lekarza preparatów zawierających swoiste przeciwciała skierowane przeciwko egzotoksynom (antytoksyny) w celu wytworzenia odporności biernej, jest zgodne z uprawnieniami jakie wynikają z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego (Dz.U. 2017 poz. 1364).

Powyższa rekomendacja dotyczy ratowników medycznych udzielających świadczeń w Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych, Izbach Przyjęć lub innych jednostkach ochrony zdrowia świadczących usługi z zakresu doraźnej pomocy medycznej.

Stanowisko, które przedstawia Rada Naukowa PTRM nie stoi w sprzeczności z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wykazu obowiązkowych szczepień ochronnych oraz zasad przeprowadzania i dokumentacji szczepień (Dz. U. Nr 237, poz. 2018).

Wzmiankowany akt, w § 7 stwierdza, iż szczepienia ochronne (…) przeprowadzają lekarze, felczerzy, pielęgniarki, położne i higienistki szkolne, którzy odbyli w ramach doskonalenia zawodowego specjalistyczny kurs w tym zakresie. Jednakże dotyczy on tych produktów, które podaje się w punktach szczepień, najczęściej zgodnie z harmonogramem zawartym w tzw. Kalendarzu Szczepień.

Tymczasem surowice i antytoksyny, podawanie których jest przedmiotem niniejszej rekomendacji są preparatami, które podaje się doraźnie, w Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych, Izbach Przyjęć lub innych jednostkach ochrony zdrowia świadczących usługi z zakresu doraźnej pomocy medycznej, często w stanie zagrożenia życia pacjenta.

Niniejsza rekomendacja jest zgodna z obowiązującymi aktami prawnymi – vide: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego, Załącznik nr 2, pkt 6. W celu zajęcia niniejszego stanowiska PTRM uzyskała zbieżną opinię Inspekcji Sanitarno – Epidemiologicznej.

Więcej: http://ratmed.org

 

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum