Stanowisko PTITI: nie odstępujmy od przyjętego programu specjalizacji w intensywnej terapii

Autor: PTITI/Rynek Zdrowia • • 10 kwietnia 2015 15:34

Polskie Towarzystwo Intensywnej Terapii Interdyscyplinarnej stoi zdecydowanie na stanowisku, iż nie należy odstępować od przyjętego programu specjalizacji i możliwie najszybciej rozpocząć zgodne z nim kształcenie zainteresowanych lekarzy.

Stanowisko PTITI: nie odstępujmy od przyjętego programu specjalizacji w intensywnej terapii

Polskiego Towarzystwa Intensywnej Terapii Interdyscyplinarnej przesłało do redakcji Rynku Zdrowia stanowisko "w związku z pojawiającymi się w ostatnim okresie nieporozumieniami dotyczącymi nowej specjalizacji w dziedzinie intensywnej terapii".

Pragniemy przypomnieć - czytamy w stanowisku - iż powstanie tej specjalizacji wynikło z inicjatywy szeregu towarzystw naukowych, w tym Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc, Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego, Polskiego Towarzystwa Neurochirurgicznego, Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego, Polskiego Towarzystwa Chirurgii Dziecięcej, Towarzystwa Chirurgów Polskich, które przyłączyły się do głównego inicjatora, którym było Towarzystwo Internistów Polskich.

Inicjatywa zmierzała do udostępnienia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie intensywnej terapii lekarzom posiadającym różne specjalizacje i zainteresowanym pracą w oddziałach intensywnej terapii. Za zasadniczą korzyść uznano zwiększenie stopnia interdyscyplinarności opieki nad pacjentami poprzez włączenie w opiekę nad chorymi w stanach krytycznych specjalistów różnych dziedzin oraz zwiększenie dostępności kadr lekarskich intensywnej terapii.

W trakcie uzgodnień w Ministerstwie Zdrowia z udziałem inicjatorów i przedstawicieli środowiska anestezjologów uzgodniono, że nowo tworzona specjalizacja zostanie oparta na wytycznych Europejskiego Towarzystwa Intensywnej Terapii a absolwenci szkolenia specjalizacyjnego będą przygotowani do uzyskania Europejskiego Dyplomu w Intensywnej Opiece Medycznej (EDIC).

Po utworzeniu nowej specjalizacji rozporządzeniem Ministra Zdrowia inicjatorzy zrzeszyli się w Polskim Towarzystwie Intensywnej Terapii Interdyscyplinarnej. Mając na względzie zasadnicze przesłanki dla utworzenia tej specjalizacji PTITI wraz z ówczesnym Konsultantem Krajowym w dziedzinie Intensywnej Terapii prof. Andrzejem Küblerem aktywnie współdziałało z Departamentem Nauki Ministerstwa Zdrowia dla stworzenia programu specjalizacji opartego na wytycznych europejskiej grupy CoBaTrICE. Program taki powstał i został zatwierdzony decyzją Ministra Zdrowia.

Opinię zdecydowanie popierającą takie podejście Prezes Światowej Federacji Towarzystw Intensywnej Terapii prof. Jean Louis Vincent zawarł w wykładzie wygłoszonym w ubiegłym roku na pierwszej Konferencji PTITI w Warszawie. (wykład dostępny na stronie www.mp.pl/oit/wideo/show.html?id=114670)

Polskie Towarzystwo Intensywnej Terapii Interdyscyplinarnej stoi zdecydowanie na stanowisku, iż nie należy odstępować od przyjętego programu specjalizacji i możliwie najszybciej rozpocząć zgodne z nim kształcenie zainteresowanych lekarzy. Z satysfakcją przyjęło potwierdzenie takiego samego stanowiska resortu zdrowia wyrażone przez Podsekretarz Stanu Annę Łukasik i dyrektorów Departamentu Nauki w rozmowie z prezesem Towarzystwa.

Uważamy, iż przyjęte zasady zapewniają warunki dla wysokiego poziomu wykształcenia przyszłych specjalistów i w żadnej mierze nie grożą obniżeniem w przyszłości jakości opieki nad chorymi w stanach krytycznych.

Pod stanowiskiem, w imieniu Towarzystwa podpisali się: Prezes - prof. dr hab. Rafał Niżankowski, Wiceprezes - prof. dr hab. Andrzej Kübler, Sekretarz - dr med. Konstanty Szułdrzyński, Członkowie - prof. dr hab. Tomasz Trojanowski, dr med. Miłosz Jankowski.

Czytaj też. Intensywna terapia: nowa specjalizacja nadal dzieli lekarzy

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum