Specustawa dot. ŚDM: wojewoda odpowiedzialny za zabezpieczenie medyczne

Autor: PAP/Rynek Zdrowia • • 24 lutego 2016 11:58

Wojewoda małopolski będzie odpowiedzialny za zabezpieczenie medyczne Światowych Dni Młodzieży - stanowi projekt specustawy. O bezpieczeństwo uczestników będą dbać m.in. zespoły wyjazdowe, lotnicze zespoły ratunkowe, patrole piesze i ruchome, namioty szpitalne.

Fot. archiwum RZ (mat. pras. Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego)

Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją wizyty papieża Franciszka w Polsce i Światowych Dni Młodzieży przygotowało Rządowe Centrum Legislacji; w czwartek (25 lutego) ma się nim zająć Komitet Stały Rady Ministrów.

Trzeci rozdział specustawy dotyczy zabezpieczenia medycznego Światowych Dni Młodzieży. Zadania te (w okresie od 25 lipca do 2 sierpnia) nałożono na wojewodę małopolskiego; za wyjątkiem zadań związanych z zakupem czy wypożyczeniem sprzętu medycznego, środków łączności, transportu, zakwaterowaniem i wyżywieniem dodatkowych osób, które będą udzielać pomocy medycznej podczas ŚDM. Te zadanie pozostawiono w gestii ministra zdrowia.

Zgodnie z projektem wojewoda musi przygotować plan zabezpieczenia medycznego ŚDM z charakterystyką potencjalnych zagrożeń życia lub zdrowia i analizą ryzyka ich wystąpienia oraz opis, w jaki sposób będą udzielane świadczeń opieki zdrowotnej dla osób uczestniczących w ŚDM.

W planie ma znajdować się wykaz podmiotów, z którymi wojewoda podpisze umowy na "gotowość udzielania zwiększonej liczby świadczeń". Są to m.in. izby przyjęć i szpitalne zespoły ratunkowe, placówki POZ (podstawowej opieki zdrowotnej), szpitale. Do tego wskazać ma liczbę lotniczych zespołów ratownictwa medycznego, które będą wykonywały zadania podczas ŚDM oraz przedłożyć wykaz zespołów wyjazdowych z lekarzem i bez, patroli pieszych, ruchomych, stałych punktów pomocy medycznej, namiotów szpitalnych. W planie mają się znaleźć informacje o ich lokalizacji, stanie wyposażenia i obszarze działania.

W projekcie jest mowa o tym, że wojewoda może wyznaczyć jednostkę, która będzie koordynatorem działań z zakresu ochrony zdrowia podczas ŚDM. Oprócz tego musi powołać sztab, który będzie się tymi sprawami zajmował.

Projekt precyzuje, czym jest "gotowość udzielania zwiększonej liczby świadczeń". Chodzi o zapewnienie przez podmiot wykonujący działalność leczniczą zwiększonej liczby personelu medycznego, większej liczby leków, środków, sprzętu i aparatury medycznej. Podkreślono, że wykonywanie tych zadań nie może naruszać podstawowej, świadczonej na co dzień działalności.

Projekt określa wymagania dotyczące poszczególnych elementów zabezpieczenia medycznego. Zapisano w nim, że zespół wyjazdowy z lekarzem i zespół wyjazdowy bez lekarza będzie odpowiadał analogicznym wymaganiom dla zespołów ratownictwa medycznego - podstawowych i specjalistycznych.

Patrol pieszy będzie się składał z co najmniej dwóch osób, z których przynajmniej jedna to pielęgniarka lub ratownik. Natomiast szczegółowe wyposażenie patrolu - podobnie jak wyposażenie patrolu ruchomego, stałego punktu pomocy medycznej oraz namiotu medycznego - będzie określone w planie oraz w umowie zawartej przez wojewodę małopolskiego z podmiotami, które udzielać będą świadczeń medycznych.

Patrol ruchomy będzie przystosowany do transportu pacjentów do stałego punktu pomocy medycznej lub do namiotu szpitalnego, w w związku z tym będzie wyposażony w pojazd typu quad. W ramach tego patrolu zadania będzie wykonywała osoba posiadająca co najmniej uprawnienia ratownika.

W stałym punkcie pomocy medycznej pracować będą osoby wykonujące zawód medyczny - w szczególności lekarze, pielęgniarki lub ratownicy. Z kolei w namiotach medycznych będą udzielane świadczenia zdrowotne osobom najbardziej poszkodowanym, wymagającym fachowej pomocy medycznej.

Wszystkie punkty medyczne - zgodnie z projektem - mają być wyposażone w środki łączności bezprzewodowej umożliwiające natychmiastowy kontakt z innymi osobami wykonującymi zadania związane z zabezpieczeniem medycznym ŚDM oraz zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Podczas ŚDM pomocy medycznej mają także udzielać osoby z jednostek podległych MON.

W projekcie zapisano, że w przypadku podejrzenia wystąpienia chorób zakaźnych służby medyczne mają nie więcej niż dwie godziny na zgłoszenie tego telefonicznie lub faksem do właściwego powiatowego inspektora sanitarnego.

Światowe Dni Młodzieży odbędą się w Krakowie, w dniach 26-31 lipca; weźmie w ich udział papież Franciszek. Organizatorzy spodziewają się nawet 2,5 mln uczestników.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum