Śląskie zamierza przebadać 370 tys. dzieci pod kątem wad postawy

Autor: PAP/Rynek Zdrowia • • 26 lipca 2017 16:29

Woj. śląskie zamierza przebadać pod kątem wad postawy i deformacji kręgosłupa wszystkie dzieci w wieku 7-15 lat na swoim terenie - łącznie ok. 370 tys. dzieci. Samorząd chce też zwiększyć liczbę szkół świadomego rodzicielstwa i poprawiać dostęp do opieki prenatalnej.

Śląskie zamierza przebadać 370 tys. dzieci pod kątem wad postawy
Fot. archiwum

Aby zrealizować te plany zarząd woj. śląskiego przyjął regionalne programy zdrowotne: "Zdrowy Kręgosłup" oraz "Zdrowe Matka i Dziecko". Programy te są wspierane środkami Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego na lata 2014-2020. Łącznie na ich finansowanie przewidziano w RPO ok. 60 mln zł. Pierwsze nabory projektów do obu tych programów mają ruszyć jeszcze w lipcu br.

- Regionalne programy zdrowotne wskazują, jak najlepiej wykorzystać unijne pieniądze na poprawę stanu zdrowia mieszkańców województwa. Jest to także duże wsparcie dla sektora usług zdrowotnych, który musi sprostać wyzwaniom medycznym, jakie niesie za sobą rozwój chorób cywilizacyjnych - ocenił marszałek woj. śląskiego Wojciech Saługa.

Woj. śląskie ma już doświadczenie w opracowaniu i wdrażaniu programów zdrowotnych oraz podobnych dokumentów programowych. Powstały tam dotąd m.in. "Wojewódzki Program Walki z Gruźlicą na lata 2011-2014" (na kwotę 300 tyś. zł), a także "Śląski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2013-2020" (ok. 7,5 mln zł) czy "Program Zapobiegania Nadwadze i Otyłości w Woj. Śląskim na lata 2015-2020" (900 tys. zł)

Ostatnio w regionie powstały regionalne programy: "Zdrowa Matka i Dziecko" (szacowany na ok. 25 mln zł) oraz "Program Zdrowego Kręgosłupa" (ok. 35 mln zł). O ich przyjęciu przez zarząd woj. śląskiego (po pozytywnym zaopiniowaniu przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji przy Ministerstwie Zdrowia) urząd marszałkowski poinformował w środę (26 lipca).

Program "Zdrowy Kręgosłup" ma obejmować badania przesiewowe całej populacji dzieci w wieku 7-15 lat w woj. śląskim, a także działania edukacyjne skierowane do dzieci i ich opiekunów. Program zakłada też wskazanie postępowania w przypadku rozpoznania wady i wdrożenie działań profilaktycznych w zakresie edukacji zachowań ergonomicznych dla całych rodzin.

Pieniądze z RPO będą mogły trafiać tu na projekty zakładające prowadzenie badań przesiewowych i działania edukacyjne (kierowane do dzieci i ich opiekunów).

Tzw. kosztem kwalifikowanym, czyli możliwym do dofinansowania pieniędzmi unijnymi, będzie też przygotowanie pielęgniarek i higienistek szkolnych do prowadzenia badań przesiewowych. Dofinansowaniem objęte będą mogły też zostać różne formy doszkalania lekarzy specjalistów z poradni rehabilitacji lub wad postawy oraz fizjoterapeutów - aby dysponowali najnowszą wiedzą związaną z diagnostyką, leczeniem i korekcją deformacji kręgosłupa.

Program "Zdrowa matka i dziecko" ma z kolei wyrównywać w regionie dostęp do opieki medycznej nad matką i dzieckiem. Przewiduje dwa typy projektów - organizację szkół świadomego rodzicielstwa oraz organizację opieki prenatalnej.

Samorządowi województwa zależy m.in. na odwróceniu trendów depopulacji w regionie, która - jak wynika z badań - w znacznej mierze wynika z niewystarczającej opieki nad kobietami w ciąży i po porodzie. Szczególnie dotyczy to grup zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, a przekłada się na zbyt małą wykrywalność lub opóźnione leczenie wad wrodzonych i zaburzeń genetycznych płodu.

Ogłoszenie pierwszych naborów projektów w obu tych obszarach woj. śląskie planuje jeszcze w lipcu br.

Poza tymi programami zdrowotnymi w RPO woj. śląskiego przewidziano kolejne ok. 200 mln zł na eliminowanie chorób będących problemem regionu, a także poprawę dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji schorzeń osób chcących wrócić na rynek pracy.

W tym celu woj. śląskie opracowało już m.in. Program przeciwdziałaniu cukrzycy i otyłości, który obecnie jest konsultowany z Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Trwają też prace nad przygotowaniem siedmiu kolejnych regionalnych programów zdrowotnych dotyczących rehabilitacji w obszarach: chorób układu krążenia, chorób nowotworowych, chorób psychicznych i zaburzeń zachowania, chorób układu kostno-stawowego i mięśniowego oraz chorób układu oddechowego.

Działania związane z rehabilitacją umożliwiającą powroty do pracy mają się mieścić we wszystkich tych obszarach, w poszczególnych programach zdrowotnych. Łącznie na przedsięwzięcia w tym zakresie ma trafić ok. 80 mln zł.

RPO woj. śląskiego finansuje również projekty wynikające z ponadregionalnych, horyzontalnych programów zdrowotnych zorientowanych na zagadnienia wczesnego wykrywania nowotworów m.in. jelita grubego, piersi, szyjki macicy, eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy oraz przekwalifikowywanie osób starszych - pod kątem prac uwzględniających ich umiejętności i stan zdrowia.

Finansowanie projektów tego typu przewidują części RPO nazwane: "Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne" oraz "Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy".

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum