PAP | 13-04-2021 08:01

Śląskie: centrum rehabilitacji uruchomi 50 łóżek dla pacjentów po COVID-19

50 łóżek dla pacjentów po COVID-19 uruchomi Górnośląskie Centrum Rehabilitacji "Repty" w Tarnowskich Górach (GCR). Osobom zmagającym się z powikłaniami po zakażeniu koronawirusem specjaliści z tego ośrodka będą też pomagali dojść do zdrowia w poradniach i w domach.

Z rehabilitacji będą mogli korzystać pacjenci po przebytym COVID-19 na podstawie skierowania lekarza rodzinnego. Fot. Shutterstock

Pod koniec grudnia ubiegłego roku GCR, pierwszy ośrodek na Śląsku, wdrożył leczenie pocovidowe - dostępne w ramach NFZ zabiegi zostały sprofilowane zgodnie z dolegliwościami pacjentów, którzy zachorowali na COVID-19.

Wydane właśnie zarządzenie prezesa NFZ zakłada uruchomienie szerokiego programu rehabilitacji pocovidowej, w którym będą mogły brać udział zakłady rehabilitacji leczniczej, uzdrowiska, oddziały rehabilitacyjne, w tym GCR "Repty", który od 60 lat pomaga dojść do sprawności osobom ze schorzeniami kardiologicznymi, neurologicznymi i urazowo-ortopedycznymi.

Dyrektor GCR Norbert Komar przypomniał, że także w jego placówce kilka razy w ostatnim roku pojawiały się ogniska koronawirusa.

- Ci pacjenci zostawali w naszym szpitalu i byli rehabilitowani. Zaczęliśmy też wspierać inne szpitale, przyjmując pacjentów po przebytym koronawirusie - przypomniał. Według szacunków dyrektora, w jego ośrodku pomoc uzyskało ponad 500 pacjentów, którzy przeszli zakażanie SARS-CoV-2.

Teraz do realizacji programu rehabilitacji pocovidowej GCR "Repty" przystępuje niejako z marszu, wykorzystując swoje zaplecze i wykwalifikowaną kadrę medyczną. Ośrodek uruchamia 50 łóżek dla pacjentów po koronawirusie. Zgodnie z wytycznymi resortu zdrowia będzie też prowadził rehabilitację ambulatoryjną i domową.

- Poza 50 łóżkami chcemy uruchomić rehabilitację dziennego ośrodka rehabilitacyjnego - w poradniach. Chcielibyśmy też rehabilitować pacjentów w ich domach. Jeśli stan zdrowia nie pozwoli, by do nas trafiali, będą ich odwiedzały nasze zespoły. Na razie mamy jeden taki zespół, jeśli będzie taka konieczność, zostaną powołane kolejne - powiedział dyrektor.

- Będzie to kompleksowe podejście do rehabilitacji. Nasz ośrodek słynie z rehabilitacji kardiologicznej, neurologicznej, narządu ruchu. Teraz włączamy do tego aspekty oddechowe - zaznaczył Komar.

Z rehabilitacji będą mogli korzystać pacjenci po przebytym COVID-19 na podstawie skierowania lekarza rodzinnego, które będzie ważne przez rok. Rehabilitacja ma trwać od 2 do 6 tygodni, zależnie od wskazań lekarskich. Lekarze będą też decydować, jakich zabiegów wymaga dany pacjent. W GCR może to być np. kinezyterapia, elektroterapia, hydroterapia, seanse w kriokomorze, zabiegi krioazotem, ćwiczenia w basenie, a także inhalacje. Pacjenci mogą też liczyć na pomoc psychologa.

Należące do samorządu woj. śląskiego Górnośląskie Centrum Rehabilitacji "Repty" im. gen. Jerzego Ziętka to największy szpital rehabilitacyjny w południowej Polsce. Działa od 1961 r., realizując poszpitalną rehabilitację leczniczą w schorzeniach kardiologicznych, neurologicznych i urazowo-ortopedycznych. Ma ok. 600 łóżek i leczy rocznie około 8 tys. chorych. Liczba porad udzielanych co roku w Specjalistycznej Poradni Rehabilitacyjnej dochodzi do 10 tys. W specjalistycznych salach gimnastycznych, gabinetach fizjoterapii i hydroterapii przeprowadza się miesięcznie ponad 90 tys. procedur fizjoterapeutycznych.