Słaba kontrola astmy u dzieci ze współistniejącym alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa

Autor: Maciej Chałubiński/Rynek Zdrowia • • 01 sierpnia 2012 14:47

Astma oskrzelowa i alergiczny nieżyt błony śluzowej nosa to najczęściej występujące przewlekłe schorzenia u małych i dorastających dzieci. Częstość ich występowania uległa w ostatnich latach podwojeniu. Okazuje się, że kontrola astmy i jej przebieg może zależeć od współwystępowania i leczenia nieżytu nosa.

Celem naukowców z Department of Pediatrics, Isala klinieken, Holandia, była ocena występowania alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa u dzieci chorych na astmę oskrzelową. Drugim celem badania była analiza wpływu alergicznego nieżytu nosa i jego leczenia na przebieg i kontrolę astmy oskrzelowej.  

Do tego przekrojowego badania zakwalifikowano 203 dzieci chorych na astmę oskrzelową między 5 a 18 rokiem życia. Wnioski wyciągnięto na podstawie odpowiedzi zawartych w kwestionariuszach dotyczących objawów alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa takich, jak uczucie zatkanego nosa czy cieknąca, wodnista wydzielina, jak również w specjalnym kwestionariuszu oceniającym kontrolę astmy oskrzelowej u dzieci (pediatric Asthma Control Questionnaire - ACQ).

Dodatkowo wykonano pomiary stężenia tlenku azotu w wydychanym powietrzu za pomocą analizatora Niox Mino oraz całkowitego poziomu przeciwciał klasy IgE w systemie Immunocap.

Według wyników pracy u 157 dzieci (76%) zaobserwowano objawy alergicznego nieżytu nosa, choć jedynie u 88 z nich (56%) schorzenie to zostało rozpoznane przez lekarza. Na podstawie wskaźników kwestionariusza ACQ autorzy stwierdzili gorszy przebieg astmy oskrzelowej u dzieci chorujących na alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa w porównaniu z dziećmi bez tego zaburzenia (p=0.012).

Prawdopodobieństwo uzyskania wskaźnik ACQ równego lub powyżej 1.0, świadczącego o niekompletnej kontroli astmy, było blisko 3-krotnie większe u dzieci z nieżytem nosa (OR = 2,74, p=0.0081). Ciekawe, że po uwzględnieniu terapii donosowymi glikokortykosteroidami alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa nie wiązało się już z gorszą kontrolą astmy oskrzelowej (OR = 0.72).

Alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa często współistnieje z astmą oskrzelową z powodu podobieństwa anatomii, morfologii, fizjologii i immunopatologii górnego i dolnego odcinka dróg oddechowych. Okazuje się, że współwystępowanie objawów alergicznego nieżytu nosa można stwierdzić aż u 60-80% chorych na astmę.

W populacji dorosłych zaobserwowano, że alergiczny nieżyt nosa ma duży wpływ na przebieg astmy i że jego leczenie przekłada się na poprawę stanu dolnych dróg oddechowych.

Autorzy badania podkreślają, że występowanie alergicznego nieżytu nosa u dzieci chorych na astmę oskrzelową może mieć zasadniczy wpływ na przebieg i kontrolę choroby podstawowej. W związku z powyższym rozpoznanie i leczenie nieżytu nosa donosowymi glikokortykosteroidami może przyczynić się do poprawy przebiegu astmy oskrzelowej u dzieci.

Oprac. dr n. med. Maciej Chałubiński

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22213738

Thorax. 2012 Jul;67(7):582-7.
Allergic rhinitis is associated with poor asthma control in children with asthma.


 

 
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum