Sesje HCC 2020: medycyna katastrof, stomatologia, chirurgia szczękowo-twarzowa, okulistyka

Autor: MAK/Rynek Zdrowia • • 24 lutego 2020 20:49

Medycyna w sytuacjach ekstremalnych; leczenie stomatologiczne; wyzwania stojące przed chirurgią szczękowo-twarzową i okulistyką w Polsce - to kolejne tematy obecne w obszernym i bardzo zróżnicowanym programie V Kongresu Wyzwań Zdrowotnych (Health Challenges Congress - HCC), który 5 i 6 marca 2020 r. obędzie się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

Podczas inauguracji IV Kongresu Wyzwań Zdrowornych (marzec 2019 r.); FOT. PTWP

Trwa rejestracja na V Kongres Wyzwań Zdrowotnych. Program tego wydarzenia stanowi efekt prac Rady Programowej HCC, w skład której wchodzą m.in. wybitni specjaliści różnych dziedzin medycyny, menedżerowie zarządzający lecznicami, przedstawiciele organizacji zrzeszających przedstawicieli środowiska medycznego, eksperci.

Ideą przewodnią Kongresu - zgodnie z jego nazwą - są wyzwania, zarówno terapeutyczne, stojące przed specjalistami w poszczególnych dziedzinach medycyny, jaki i organizacyjno-finansowe, którym sprostać muszą decydenci kształtujący systemy opieki zdrowotnej w Polsce i innych krajach. W tym roku nie zabraknie nowości - zarówno dotyczących tematyki sesji, jak i form przekazu. Oprócz dyskusji panelowych zaplanowano m.in. pojedynki ekspertów, a także wywiady z udziałem publiczności.

Na obszerną agendę Kongresu złoży się ponad 70 sesji, wykładów i prezentacji w sześciu blokach tematycznych:
• Polityka zdrowotna
• Finanse i zarządzanie
• Terapie
• Nowe technologie
• e-Zdrowie
• Edukacja

Szczegółowy program HCC 2020 i rejestracja: www.hccongress.pl

Poniżej tematyka wybranych sesji obejmujących różne obszary interwencji medycznych oraz edukacji zdrowotnej.

5 marca 2020 r., godz. 12.30-14.00
Medycyna w sytuacjach ekstremalnych
• Zagrożenia CBRNE/HazMat w praktyce medycznej i ratowniczej
• Postępowanie w hipotermii - polski konsensus leczenia ciężkich odmrożeń
• Wypadki masowe i katastrofy - wyzwaniem dla medycyny XXI wieku

5 marca 2020 r., godz. 15.30-16.00
Marketing mlek modyfikowanych dla niemowląt - źródło informacji czy metoda na zwiększenie sprzedaży?
Wykład i dyskusja z publicznością

6 marca 2020 r., godz. 9.30-11.00
Stomatologia - partner z potencjałem
• Jak można usprawnić współpracę w profilaktyce i leczeniu chorób ogólnoustrojowych?
• Profilaktyka raka jamy ustnej, gardła i przełyku - kto jest lekarzem pierwszego kontaktu: laryngolog, stomatolog czy internista?
• Czy doczekamy się sprawnego programu leczenie stomatologicznego dzieci?
• „Błędne koło” kształcenia podyplomowego stomatologów.

6 marca 2020 r., godz. 9.30-11.00
Okulistyka - wyzwania organizacyjne i terapeutyczne
Wykład wprowadzający do sesji (30 min):
• Struktura udzielania i finansowania świadczeń okulistycznych w Polsce
• Organizacja i monitorowanie wyników leczenia w ośrodkach okulistycznych
• Dostęp polskich pacjentów do nowych terapii w okulistyce - wybrane przykłady
• Znaczenie współpracy okulistów z innymi specjalistami - na przykładzie wybranych schorzeń współistniejących

6 marca 2020 r., godz. 11.30-13.00
Chirurgia szczękowo-twarzowa
• Problemy kadrowe i system wynagrodzeń
• Proponowane zmiany w procesie kształcenia i trybie specjalizacji
• Profilaktyka onkologiczna w kontekście permanentnego kształcenia lekarzy i egzekwowanego wymogu badań kontrolnych
• Potrzeba zmian w procedurach zabiegowych z powodu braku wielu procedur, niedoszacowania i nieprawidłowego nazewnictwa

6 marca 2020 r., godz. 11.30-13.00
Więcej ciała do kochania - otyłość w aspekcie zdrowia reprodukcyjnego
• W jaki sposób otyłość wpływa na płodność?
• Czy leczenie otyłości może być jednym ze sposobów leczenia niepłodności?
• Otyłość a ryzyko nowotworów kobiecych.
• Rola psychologa w leczeniu otyłości i niepłodności.

Udział w powyższych sesjach HCC 2020 potwierdzili już, między innymi (kolejność alfabetyczna):

Dr hab. Monika Bąk-Sosnowska, kierownik, Zakład Psychologii, Katedra Nauk Społecznych i Humanistycznych, Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny
Lek. dent. Andrzej Cisło, wiceprezes, Naczelna Rada Lekarska, przewodniczący, Komisja Stomatologiczna NRL
Dr Aldona Chloupek, chirurg szczękowo-twarzowy, Wojskowy Instytut Medyczny
Prof. Marzena Dominiak, kierownik, Katedra i Zakład Chirurgii Stomatologicznej UM we Wrocławiu, prezydent, Polskie Towarzystwo Stomatologiczne, członkini, Komitet Edukacyjny Światowej Federacji Dentystycznej FDI
Gen. dyw. prof. Grzegorz Gielerak, dyrektor, Wojskowy Instytut Medyczny
Dr Paweł Koczkodaj, kierownik, Pracownia Prewencji Pierwotnej, adiunkt, Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
Prof. Janusz Książyk, kierownik, Klinika Pediatrii, Żywienia i Chorób Metabolicznych, Instytut Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka
Dr Karol Łyziński, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Wydział Lekarski, Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii Zakład Medycyny Katastrof i Pomocy Doraźnej
Michał Madeyski, koordynator, Medyczny Zespół Ratunkowy, Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej
Prof. Katarzyna Michalska-Małecka, Klinika Okulistyki, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. Prof. K. Gibińskiego SUM w Katowicach, Polskie Towarzystwo Okulistyczne
Prof. Iwona Niedzielska, lekarz kierujący, Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny
Prof. Robert Rejdak, kierownik, Klinika Okulistyki Ogólnej Uniwersytet Medyczny w Lublinie, przewodniczący, Stowarzyszenie Chirurgów Okulistów Polskich
Prof. Marek Rękas, zastępca dyrektora ds. naukowych, Wojskowy Instytut Medyczny, kierownik, Klinika Okulistyki WIM, konsultant krajowy w dziedzinie okulistyki
Dr Agnieszka Ruchała-Tyszler, członek, Naczelna Rada Lekarska, przewodnicząca, Komisja Stomatologiczna Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie
Dr Monika Rutkowska, Kliniczny Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej, 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką we Wrocławiu, konsultant wojewódzki w dziedzinie chirurgii szczękowo-twarzowej w woj. dolnośląskim
Prof. Violetta Skrzypulec-Plinta, kierownik, Katedra Zdrowia Kobiety i Zakład Seksuologii, prorektor ds. rozwoju i promocji uczelni, Śląski Uniwersytet Medyczny
Prof. Anna Starzyńska, kierownik, Zakład Chirurgii Stomatologicznej, Gdański Uniwersytet Medyczny
Dr Piotr Szetelnicki, wiceprezes zarządu, Polskie Towarzystwo Medycyny i Ratownictwa Górskiego
Dr Arkadiusz Trzos, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Wydział Lekarski, Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii Zakład Medycyny Katastrof i Pomocy Doraźnej
Dr n. med. Łukasz Tyszler, dyrektor, Szpital SPS ZOZ „Zdroje” w Szczecinie, wiceprezes, Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie

Organizatorem Kongresu Wyzwań Zdrowotnych jest Grupa PTWP, wydawca m.in. magazynu Rynek Zdrowia i portalu rynekzdrowia.pl.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum