Senat: inwazyjne gatunki roślin i zwierząt mogą negatywnie wpływać na zdrowie człowieka

Autor: oprac. RR • Źródło: PAP07 lipca 2021 16:12

Inwazyjne gatunki roślin i zwierząt zagrażają rodzimym gatunkom i mogą negatywnie wpływać na zdrowie człowieka - uznały senackie komisje środowiska oraz rolnictwa.

Do najbardziej znanych gatunków roślin inwazyjnych należy barszcz Sosnowskiego. Fot. Archiwum
  • Nowe rozwiązania mają przyczynić się do eliminacji lub zminimalizowania negatywnego wpływu wybranych inwazyjnych gatunków obcych na rodzimą przyrodę, usługi ekosystemowe, gospodarkę oraz ludzkie zdrowie
  • Do najbardziej znanych gatunków roślin inwazyjnych należy barszcz Sosnowskiego, który został sprowadzony m.in. do Polski z rejonu Kaukazu
  • Nowe przepisy mają także zapewnić należyte informowanie społeczeństwa o inwazyjnych gatunkach obcych

Senackie komisje - środowiska oraz rolnictwa poparły w środę (7 lipca) ustawę określającą zasady zwalczania inwazyjnych gatunków obcych, wraz z poprawkami. Poprawki do ustawy zaproponowało biuro legislacyjne, przyjęte przez senatorów dwie poprawki mają charakter redakcyjny.

Celem ustawy jest wdrożenie do polskiego porządku prawnego przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie działań zapobiegawczych i zaradczych w odniesieniu do wprowadzania i rozprzestrzeniania inwazyjnych gatunków obcych. Rozporządzenie to weszło w życie 1 stycznia 2015 r. - poinformowała wiceminister klimatu i środowiska Małgorzata Golińska.

Będzie lista inwazyjnych gatunków obcych

Chodzi m.in. o listę inwazyjnych gatunków obcych dla całej UE, kontrole unijnych granic, raportowanie, wzajemne powiadamianie oraz współpracę między państwami członkowskimi. Nowe rozwiązania mają przyczynić się do eliminacji lub zminimalizowania negatywnego wpływu wybranych inwazyjnych gatunków obcych na rodzimą przyrodę, usługi ekosystemowe, gospodarkę oraz ludzkie zdrowie.

Jak poinformowała wiceminister, do najbardziej znanych gatunków roślin inwazyjnych należy barszcz Sosnowskiego, który został sprowadzony m.in. do Polski z rejonu Kaukazu, a także np. wiewiórka szara i czarna czy rak marmurkowy, szop pracz, jenot czy żółwie.

Podstawowym zadaniem zmian będzie niewpuszczenie przez granicę przewożonych gatunków inwazyjnych i odsyłanie ich z powrotem do kraju, skąd zostały przywiezione. Decyzje w tej sprawie podejmować będą Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska przy współpracy ze służbami granicznymi, Inspekcją Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Inspekcją Weterynaryjną.

Nowe przepisy mają także zapewnić należyte informowanie społeczeństwa o inwazyjnych gatunkach obcych poprzez stworzenie centralnego rejestru, w którym będą gromadzone dane dotyczące występowania w środowisku gatunków inwazyjnych (IGO) i środków zaradczych wobec nich. Ustanawiają one zasadę, że wprowadzający inwazyjny gatunek do środowiska płaci karę.

Jak w cyrku

Ponadto przyjęte regulacje odnoszą się do problemu tzw. cyrków amatorskich poprzez wyłączenie ich z katalogu podmiotów zwolnionych z zakazów obowiązujących w stosunku do gatunków niebezpiecznych. Chodzi o to, że po wprowadzeniu wyłączenia, część osób fizycznych, by ominąć przepisy, zakładała działalność cyrkową i uzyskiwała stosowne zezwolenia od powiatowego lekarza weterynarii, otwierając w ten sposób drogę do legalnego posiadania gatunków niebezpiecznych.

Inwazyjne gatunki obce, które stwarzają zagrożenie dla naszego kraju, zostaną określone w rozporządzeniu Rady Ministrów, które zostanie poddane konsultacjom - zaznaczyła Golińska.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po trzech miesiącach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innych terminach.

 

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum