×
Subskrybuj newsletter
rynekzdrowia.pl
Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu.
Podaj poprawny adres e-mail
 • Musisz zaznaczyć to pole

Sanatorium na koszt ZUS: kto i na jakich zasadach skorzysta? Lista ośrodków

Autor: MCD • Źródło: Rynek Zdrowia, ZUS19 marca 2023 10:00

Komu z powodu problemów zdrowotnych grozi utrata zdolności do pracy, temu Zakład Ubezpieczeń Społecznych może sfinansować rehabilitację leczniczą w sanatorium. ZUS pokryje koszty noclegu, wyżywienia, zabiegów i dojazdu najtańszym środkiem komunikacji. Podpowiadamy, kto, gdzie i na jakich zasadach może skorzystać ze świadczenia.

Sanatorium na koszt ZUS: kto i na jakich zasadach skorzysta? Lista ośrodków
Do sanatorium na koszt ZUS mogą wyjechać osoby, które zagrożone są utratą zdolności do pracy Fot. Shutterstock
 • Pacjent ubiegający się o wsparcie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych musi mieć skierowanie lekarskie. Wystawić je może lekarz pierwszego kontaktu, ale także każdy inny specjalista
 • Co ważne, musi istnieć szansa, że chory odzyska zdolność do pracy dzięki rehabilitacji, a lekarz opisać we wniosku - jakie efekty przynieść ma leczenie 
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych opłaca rehabilitację leczniczą w ośrodkach w całej Polsce. Sprawdziliśmy, które współpracują z ZUS

Sanatorium na koszt ZUS. Kto i na jakich zasadach może skorzystać z leczenia? 

Zakład Ubezpieczeń Zdrowotnych dofinansowuje rehabilitację w sanatorium w ramach prewencji rentowej. Oznacza to, że ze wsparcia mogą skorzystać osoby, które zagrożone są utratą zdolności do pracy. Dodatkowo pacjent musi spełniać jeden z poniższych warunków:

 • być ubezpieczonym w ZUS (pracować zawodowo),
 • pobierać zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne,
 • pobierać rentę okresową z tytułu niezdolności do pracy.

Z rehabilitacji można także skorzystać, jeśli:

 • podczas kontroli zwolnienia lekarskiego, na którym obecnie przebywa pacjent, lekarz orzecznik stwierdzi taką potrzebę,
 • pacjent stara się o świadczenie rehabilitacyjne lub rentę z tytułu niezdolności do pracy.

Skierowanie lekarskie wystawić może lekarz pierwszego kontaktu, ale także każdy inny specjalista. Musi jednak istnieć szansa, że chory odzyska zdolność do pracy dzięki rehabilitacji, a lekarz opisać we wniosku - jakie efekty przynieść ma leczenie. Formularz znajdziemy na stronie ZUS (Wniosek PR-4). Powinien zawierać:

 • imię i nazwisko pacjenta,
 • PESEL,
 • adres zamieszkania i numer telefonu,
 • rozpoznanie medyczne w języku polskim,
 • opinię, czy po przeprowadzeniu rehabilitacji istnieje pozytywne rokowanie odzyskania zdolności do pracy,
 • dokumentację medyczną leczenia (np. karty informacyjne leczenia szpitalnego, USG itp.),
 • informację, że dotyczy rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS.

Wniosek można złożyć w dowolnej placówce ZUS. Lekarz może wystawić go także w trakcie wystawiania zwolnienia elektronicznego (e-ZLA) na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Wówczas prześle go elektronicznie do ZUS.

Co istotne, zanim Zakład wyda decyzję może chcieć przebadać pacjenta. Otrzyma on wtedy wezwanie do lekarza orzecznika ZUS. Na decyzję o przyznanie dofinansowania czeka się około miesiąca. Pacjent otrzyma ją na piśmie. 

W przypadku uzyskania pozytywnej opinii ZUS w kwestii dofinansowania, pacjent skierowany zostanie do ośrodka rehabilitacyjnego najbliżej jego miejsca zamieszkania.

Rehabilitacja trwa 24 dni, ale ordynator ośrodka rehabilitacyjnego może ją wydłużyć albo skrócić. Po zakończeniu leczenia pacjent otrzyma kartę informacyjną z jej przebiegu z informacją o stanie zdrowia.

ZUS pokrywa koszty takiej rehabilitacji - zarówno leczenia, zakwaterowania, jak i wyżywienia. Zwraca także koszty dojazdu najtańszym środkiem komunikacji publicznej z miejsca zamieszkania do ośrodka i z powrotem. 

Jak wygląda rehabilitacja, co można leczyć?

Jakie schorzenia można rehabilitować? 
Pacjent może otrzymać skierowanie na rehabilitację w systemie stacjonarnym (pobyt całodobowy w ośrodku rehabilitacyjnym) w przypadku schorzeń:

 • narządu ruchu
 • narządu ruchu po wypadku (wczesna rehabilitacja powypadkowa)
 • układu krążenia
 • układu oddechowego
 • psychosomatycznych
 • onkologicznych po leczeniu nowotworu gruczołu piersiowego.

ZUS finansuje także rehabilitację w systemie ambulatoryjnym (pacjent dojeżdża codziennie na rehabilitację w wyznaczonych godzinach) w

 • przypadku schorzeń: narządu ruchu,
 • układu krążenia, w tym monitorowanego telemedycznie.

Co obejmuje program rehabilitacji leczniczej?

Lekarz w ośrodku rehabilitacyjnym ustali indywidualnie dla pacjenta zabiegi i zajęcia z zakresu:

 • różnych form rehabilitacji fizycznej, czyli kinezyterapii indywidualnej, zbiorowej i ćwiczeń w wodzie,
 • fizykoterapii (ciepłolecznictwa, krioterapii, hydroterapii, leczenia polem elektromagnetycznym wielkiej i niskiej częstotliwości, leczenia ultradźwiękami, laseroterapii, masażu klasycznego i wibracyjnego),
 • rehabilitacji psychologicznej, w tym między innymi psychoedukacji i treningów relaksacyjnych,
 • edukacji zdrowotnej w zakresie: zasad prawidłowego żywienia, znajomości czynników ryzyka w chorobach cywilizacyjnych, znajomości czynników zagrożenia dla zdrowia w miejscu pracy, podstawowych praw i obowiązków pracodawcy oraz pracownika, kontynuacji rehabilitacji w domu po zakończeniu turnusu rehabilitacyjnego (instruktaż).

Gdzie są ośrodki rehabilitacyjne?

ZUS nie ma własnych ośrodków rehabilitacyjnych, zawiera więc umowy z ośrodkami, które muszą spełnić określone wymagania prawne, kadrowe, lokalowe i medyczne. Ośrodki zlokalizowane są na terenie całej Polski, w tym w miejscowościach uzdrowiskowych. Poniżej lista ośrodków w podziale na profile schorzeń.

Rehabilitację w schorzeniach narządu głosu w systemie stacjonarnym świadczą:

 • Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy Sp. z o.o. w Ciechocinku,
 • Uzdrowisko Cieplice Sp. z o.o. - Grupa PGU w Jeleniej Górze, 
 • SOL Sp. z o.o. Sp. j. w Uniejowie. 

Rehabilitację w schorzeniach onkologicznych po leczeniu nowotworu gruczołu piersiowego w systemie stacjonarnym świadczą:

 • Centrum Promocji Zdrowia ,,Sanvit" Sp. z o.o. Oddział Iwonicz-Zdrój
  Sanatorium Uzdrowiskowe w Iwoniczu-Zdroju,
 • Sanatorium Uzdrowiskowe "DANIEL" w Ustroniu, 
 • Przedsiębiorstwo Uzdrowiskowe "Ustroń" S.A - Sanatorium i Szpital Uzdrowiskowy "Równica" w Ustroniu,
 • VitalMed GROUP Sp. z.o.o. - Sanatorium Uzdrowiskowe "DANIEL" w Ustroniu.

Rehabilitację w schorzeniach układu oddechowego w systemie stacjonarnym świadczą:

 • Nadbałtyckie Centrum Rehabilitacji NZOZ Alma Anna Dobrzyńska w Gdańsku
 • Nadmorskie Centrum Opieki Zdrowotnej "BURSZTYN" Sp. z o. o. - Stegna Sanatorium Zefir w Krynicy Morskiej,
 • "Uzdrowisko Wysowa" S.A. w Wysowej-Zdrój.

Rehabilitację w schorzeniach psychosomatycznych w systemie stacjonarnym świadczą:

 • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Wital" Oliwia Smith - Szpital Uzdrowiskowy WITAL - Budynek A w Gołdapi,
 • Lucyna Tymofiejewicz Produkcja-Usługi Gołdap - Szpital Uzdrowiskowy WITAL - Budynek A w Gołdapi,
 • Uzdrowisko Wieniec Sp. z o.o. - Sanatorium Uzdrowiskowe "Jutrzenka " w Wieńcu-Zdroju,
 • Klinika Psychosomatyczna SOL Sp. z o. o. Sp. j. - Ośrodek "Wysowa"
  NZOZ - Oddział Rehabilitacyjny w Wysowej Zdroju.

Rehabilitację w schorzeniach układu krążenia w systemie stacjonarnym świadczą:

 • Uzdrowisko Kamień Pomorski S.A. w Kamieniu Pomorskim,
 • Zakład Handlowo-Usługowo-Gastronomiczny "LEMAX" - Sanatorium Fala w Stegnie,
 • Uzdrowisko Wieniec Sp. z o.o. - Sanatorium Uzdrowiskowe ,,Jutrzenka" w Wieńcu-Zdroju.

Rehabilitację w schorzeniach narządu ruchu w systemie stacjonarnym świadczą:

 • Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy Sp. z o.o. w Ciechocinku,
 • Ośrodek Terapii GRUNWALD Stanisław Bojkowski - Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy im. prof. Witkora Degi w Gościmie/Drezdenku,
 • Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy im. prof. Witkora Degi Gościm/Drezdenko w Gdańsku,
 • Uzdrowisko Iwonicz S.A. - Szpital Uzdrowoskowo-Rehabilitacyjny "EXCELSIOR" w Iwoniczu-Zdroju,
 • A.M. TRADE Sp. z o.o. - Sanatorium Klimat i Sanatorium Uzdrowiskowe "Wisła" w Iwoniczu-Zdroju,
 • Centrum Promocji Zdrowia ,,Sanvit" Sp. z o.o. Oddział Iwonicz-Zdrój
  Sanatorium Uzdrowiskowe w Iwoniczu-Zdroju,
 • Świerkowy Zdrój MEDICAL SPA Sp. z o.o. w Iwoniczu-Zdroju,
 • Uzdrowisko Kamień Pomorski S.A. - Sanatorium Uzdrowiskowe "Dąbrówka" w Kamieniu Pomorskim,
 • Nadmorskie Centrum Opieki Zdrowotnej "BURSZTYN" - Sanatorium Zefir w Krynicy Morskiej,
 • Przedsiębiorstwo Handlowo-Turystyczne "Lemax-Tour" - Sanatorium Zefir w Krynicy Morskiej,
 • Sanatorium Uzdrowiskowe "Leśnik -Drzewiarz" w Krynicy-Zdroju,
 • "Uzdrowisko Krynica-Żegiestów" S.A. - Sanatorium Uzdrowiskowe "Stary Dom Zdrojowy" w Krynicy-Zdroju,
 • Zakład Usług Leczniczo-Wypoczynkowy PZL-Mielec Sp. z o.o. - Centrum Leczenia i Rehabilitacji ,,Beskid" w Krynicy-Zdroju, 
 • J. J. S. Kołecki Sp. J - Ośrodek Rehabilitacyjny ,,Perła" w Międzywodziu,
 • Instytut Zdrowia Człowieka Sp. z o.o. w Warszawie - NZOZ "Muszyna" Centrum Rehabilitacji i Profilaktyki Sanatorium Uzdrowiskowe w Muszynie,
 • SOL Sp. z o.o. Sp. j. w Warszawie - NZOZ "Muszyna" Centrum Rehabilitacji i Profilaktyki Sanatorium Uzdrowiskowe w Muszynie,
 • ConcordiaSalus Sp. z o.o. w Pniewach k. Grójca - Zakład Rehabilitacji stacjonarnej "ConcordiaSalus" w Pniewach k. Grójca,
 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe "Plon" Sp. z o.o. w Polańczyku,
 • Henryk Koszałka - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium
  Uzdrowiskowe "AMER-POL" - NZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe "Amer-Pol" Henryk Koszałka w Polańczyku,
 • "Amer-Pol" Sp. z o. o. - NZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe ATRIUM w Polańczyku,
 • Uzdrowisko Połczyn Grupa PGU S.A. - Zakład Lecznictwa BORKOWO w Połczynie-Zdroju,
 • Uzdrowisko Rymanów S.A. - Szpital i Sanatorium Uzdrowiskowe "Ziemowit" w Rymanowie-Zdroju,
 • Uzdrowisko Rymanów S.A. - "Świtezianka" w Rymanowie-Zdroju,
 • Nadmorskie Centrum Opieki Zdrowotnej "BURSZTYN" - Sanatorium ,,Fala" w Stegnie,
 • Przedsiebiorstwo-Handlowo-Turystyczne "Lemax-Tour" - Sanatorium ,,Fala" w Stegnie,
 • Zakład Handlowo-Usługowo-Gastronomiczny "Lemax" - Sanatorium ,,Fala" w Stegnie,
 • Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym - Centrum Szkoleniowo-Rehabilitacyjne im. Ojca Pio w w Stróżach,
 • NWZOZ Zabrzańskie Centrum Opieki Medycznej "Salubris" - Muflon Sp. z o.o. w Ustroniu,
 • Andrzej Dłubak - Firma Produkcyjno- Handlowo- Usługowa "ENIGMA"
  NWZOZ Zabrzańskie Centrum Opieki Medycznej "Salubris" - Sanatorium Uzdrowiskowe "Orlik" w Ustroniu,
 • Sanatorium Uzdrowiskowe "Róża" "HOTEL RÓŻA" Sp. z o.o. - Sanatorium Uzdrowiskowe "Róża" w Ustroniu,
 • VitalMed GROUP Sp. z o.o. - Sanatorium Uzdrowiskowe "Daniel" w Ustroniu,
 • Uzdrowisko Wieniec Sp. z o.o. - Sanatorium Uzdrowiskowe ,,Jutrzenka" w Wieńcu-Zdroju, 
 • Klinika Psychosomatyczna SOL Sp. z o.o. Sp. k. - Klinika Psychosomatyczna  - Ośrodek "Wysowa" NZOZ - Oddział Rehabilitacyjny w Wysowej-Zdroju.

 Rehabilitację w schorzeniach narządu ruchu po wypadkach świadczy:

 • Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Prof. Adama Grucy CMKP - Klinika Rehabilitacji CMKP w Otwocku.
Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum